Kulta- ja platinalevyt - Artistit

Children of Bodom

Artisti, albumi, levy-yhtiö
Tyyppi
Myynti yhteensä
Palkinnot
Children of Bodom Are You Dead Yet? Spinefarm
Albumi
24 253
Kultalevy 2005
Children of Bodom Blooddrunk Spinefarm
Albumi
23 247
Kultalevy 2008
Children of Bodom Chaos Ridden Years - Stockholm Knockout Live Spinefarm
Musiikki DVD
12 227
Kultalevy 2006 Platinalevy 2007
Children of Bodom Children of Bodom Spinefarm
Single
5 503
Kultalevy 1998
Children of Bodom Downfall Spinefarm
Single
6 235
Kultalevy 1999
Children of Bodom Follow the Reaper Spinefarm
Albumi
29 014
Kultalevy 2005
Children of Bodom Hate Crew Deathroll Spinefarm
Albumi
24 716
Kultalevy 2003
Children of Bodom Hate Me Spinefarm
Single
10 741
Platinalevy 2000
Children of Bodom Hatebreeder Spinefarm
Albumi
31 737
Kultalevy 2007
Children of Bodom In Your Face Spinefarm
Single
6 788
Kultalevy 2005
Children of Bodom Relentless Reckless Forever Spinefarm
Albumi
13 894
Kultalevy 2011
Children of Bodom Something Wild Spinefarm
Albumi
22 692
Kultalevy 2008
Children of Bodom Trashed, Lost & Strungout Spinefarm
Single
7 509
Kultalevy 2004
Children of Bodom Trashed, Lost & Strungout Spinefarm
Musiikki DVD
5 083
Kultalevy 2008
Children of Bodom You're Better Off Dead Spinefarm
Single
7 322
Kultalevy 2002