Kehitämmemusiikkialantoimintaedellytyksiä

Musiikkituottajat – IFPI Finland ry

Musiikkiteollisuuden menestys ja tulevaisuus on riippuvainen tuottajien mahdollisuuksista investoida uusiin artisteihin, uuteen tuotantoon ja siihen, että tästä toiminnasta saadaan asianmukainen korvaus.

Musiikkituottajien päämääränä on varmistaa musiikkiteollisuuden toimintaedellytykset Suomessa. Tähän pyritään seuraamalla ja kehittämällä lainsäädäntöä ja oikeusoloja niin, että musiikkituottajilla on riittävä lainsäädäntösuoja ja mahdollisuus reiluun ja oikeudenmukaiseen toimintaympäristöön sekä vapaaseen kilpailuun markkinoilla.

Musiikkituottajien tehtävänä on parantaa tallennetuotannon kulttuuripoliittista asemaa ja oikeudellista suojaa, kehittää musiikkituotannon ja jakelun toimintaedellytyksiä sekä osallistua tuottajaoikeuksien hallinnointiin ja valvontaan.

Musiikkituottajat on aatteellinen yhdistys, jonka jäseninä on tällä hetkellä 19 musiikkialan yhtiötä sekä Suomen riippumattomien levy- ja tuotantoyhtiöiden yhdistys IndieCo ry. Musiikkituottajien jäsenten osuus äänitemyynnin kokonaismarkkinoista Suomessa on 78,5 prosenttia (2021). Musiikkituottajat on yksi esiintyvien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusjärjestön Gramex ry:n kolmesta jäsenyhdistyksestä.

Musiikkituottajien historia

1947
Suomalaiset äänilevy-yhtiöt aloittivat toimialakeskustelut Soitinalan Tuottajaliiton piirissä.

1970
Tuotannon edunvalvontaa itsenäistettiin perustamalla äänitetuottajien asioihin keskittyvä Äänilevytuottajat ry.

1982
Siirryttiin videoaikaan, jolloin otettiin käyttöön Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry -nimi.

2010
ÄKT muuttui Musiikkituottajat – IFPI Finland ry:ksi.

Musiikkituottajien jäsenistö

Yhdistyksen jäsenet voivat olla varsinaisia jäseniä tai liitännäisjäseniä.

Varsinaiset jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä tavanomaisena liiketoimintanaan äänitteitä tai audiovisuaalisia musiikkitallenteita yleisölle tapahtuvaan levittämiseen, esittämiseen tai muuhun jakeluun tuottava tai yksinomaisen edustussopimuksen nojalla markkinoiva yksityinen elinkeinonharjoittaja tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka toiminimi on merkitty kaupparekisteriin. Varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Liitännäisjäsenet

Yhdistyksen liitännäisjäseniksi voi liittyä tavanomaisena liiketoimintanaan äänitteitä tai audiovisuaalisia musiikkitallenteita yleisölle tapahtuvaan levittämiseen, esittämiseen tai muuhun jakeluun markkinoiva yksityinen elinkeinonharjoittaja tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka toiminimi on merkitty kaupparekisteriin. Liitännäisjäsenellä on oikeus ilman äänioikeutta osallistua yhdistyksen kokouksiin.