Lisää ISRC-tietoaäänitteiden tuottajille

Lataa ISRC-koodin käsikirja tästä

Musiikkituottajat – IFPI Finland ry toimii Suomessa ISRC-koodin käyttöä hallinnoivana/valvovana paikallisorganisaationa, palvelee Suomessa toimivia tuottajia ISRC-koodia koskevissa asioissa ja antaa tuottajatunnuksia. Musiikkituottajat antaa tuottajille tuottajatunnukset äänite- ja musiikkivideotuotantoja varten sekä ohjeita ISRC-koodin käytöstä. Tunnus on maksullinen sekä äänitetuotannolle että musiikkivideotuotannolle ja hinta on kummallekin erikseen 75,00 € (sis. alv. 24 %). Hakulomake löytyy täältä

Mikä on ISRC-koodi?

ISRC-koodi on äänitteiden kansainvälinen koodijärjestelmä, joka perustuu Kansainvälisen Standardisointiliiton hyväksymään standardiin.

ISRC-koodi on tunnistenumero ns. ”kappaleen sormenjälki”, jonka avulla

  • Parannetaan valmiuksia hallinnoida tarkasti ja luotettavasti tekijöiden, taiteilijoiden ja tuottajien oikeuksien lisensointia ja perittyjen korvausten tilittämistä oikeudenhaltijoille
  • Helpotetaan massakäytön raportointia (esim. radiosoitot)
  • Saadaan mahdollisuudet valvoa oikeuksien lainvastaista käyttöä (piratismi)
  • Luodaan puitteet kansainvälisesti kattavaan ja luotettavaan tallenteiden EDI-rekisteröintiin ja luettelointiin
  • Erotetaan kappale muista samannimisistä kappaleista ja pystytään tunnistamaan tallenteen tuottaja

Jokaiselle kappaleelle pitää luoda oma ISRC-koodi

Tuottajan tehtävänä on antaa jokaiselle tuottamalleen ja digitaalisessa/fyysisessä muodossa julkaisemalleen äänitteen kappaleelle oma ISRC-koodi. ISRC-koodi on kuin kappaleen sormenjälki, kahta samanlaista ISRC-koodia ei pitäisi olla olemassa.

Julkaistavalla tuotteella, esim. CD-levyllä, ei ole omaa ISRC-koodia, mutta kaikilla levyllä julkaistavilla kappaleilla on oma, yksilöllinen ISRC-koodinsa. Tämä koskee niin fyysisellä levyllä olevia kappaleita kuin digitaalisia julkaisuja. Klassisen musiikin puolella koodi voidaan antaa myös erikseen laajamuotoisten teosten eri osille.

ISRC-koodia käytetään kaikissa digitaalisissa äänitejulkaisuissa sekä CD/vinyyli yms. julkaisuissa. ISRC-koodi tallennetaan sähköisesti PQ-koodausvaiheessa (masteroinnin yhteydessä) itse äänitteeseen digitaalisena numerosarjana. ISRC-koodi pitää antaa myös kaikille niille vanhoille analogisille äänitteille, jotka julkaistaan digitaalisessa muodossa.

ISRC-koodi suositellaan painettavaksi kaikkiin tuotepakkauksiin, ts. myös uusiin analogisiin vinyyli- ja kasettijulkaisuihin sekä CD-pakkauksiin. Myös vanhan digitaalisen materiaalin merkitseminen on suositeltavaa.

Jokaiselle tuottajalle oma tuottajatunnus

Jokaisella tuotantoyhtiöllä (esim. levy-yhtiö) tai tallenteen tuottajana toimivalla omakustannetoimijalla tulisi olla oma tuottajatunnus, minkä perusteella muodostuvat yksittäiset ISRC-koodit.
Tuottajatunnus voidaan antaa myös tuotantoyhtiön eri levymerkeille yhtiön niin halutessa. ISRC-koodit kappaleille luo tallenteen oikeuksien omistaja (esim. levy-yhtiö) tai yksinomainen lisenssinhaltija.

Yhtye tai luonnollinen henkilö saa ensiomistajakoodin (tuottajatunnuksen), jos heidät on katsottava Tekijänoikeuslain 46 §:ssä tai 46 a §:ssä säädetyllä tavalla tallenteen tuottajiksi. Tuottajana pidetään sitä luonnollista tai oikeushenkilöä, joka taloudellisesti vastaa tallenteen tuotannosta. Tuottaja päättää tuotannon aloittamisesta sekä siitä, mitä tuotetaan ja millä tavoin. Tuottajatunnuksen voi näin ollen hakea yritys, bändi/artisti tai yksityishenkilö nimellään. Haettua tuottajatunnusta voi käyttää vain se taho, minkä nimelle tuottajatunnus on haettu.

Äänitteille ja musiikkivideoille eri tuottajatunnus

Sekä ääni- että videotallenteita tuottavalla yhtiöllä tulisi olla eri ensiomistajakoodi (tuottajatunnus) eri tallennetyyppejä varten. Musiikkituottajilta saat niin äänitallenteen- kuin musiikkivideotallenteen tuottajatunnukset, minkä avulla luot ISRC-koodit musiikkivideoille ja äänitteille. Musiikkivideotuottajatunnuksen erottaa äänitetuottajatunnuksesta siitä, että videotuottajatunnuksessa on AINA numero neljä mukana.

ISRC-koodin rakenne

Koodi muodostetaan 12 alfanumeerisen merkin avulla seuraavasti ja sen pituus on aina 12 merkkiä:

ISRC FI – VZU – 22 – 00001
(voidaan merkitä myös ilman viivoja: FIAA62200001)

FI = maatunnus, AA6 = tuottajatunnus, 22 = asennusvuosi, 00001 jne = tallennekoodi (5-numeroinen osa)

FI = Maakoodi: Tallenteen tuottajan kotimaa/kotipaikka

VZU = Tuottajatunnus: Musiikkituottajat – IFPI Finland ry:n antama yhtiö- tai levymerkkikohtainen tunnus. Jokaiselle tuottajalle annetaan oma, yksilöllinen tuottajatunnus.

22 = Asennusvuosi: Vuosiluvun kaksi viimeistä numeroa. Vuosi, jolloin tuottaja ”asentaa” (tekee/luo) koodin tallenteelle (vuosi 1999 = 99, vuosi 2000 = 00, vuosi 2005 = 05, 2018 = 18).
ISRC-koodi suositellaan asennettavaksi, kun kappaleen masteri (master-nauha) on valmis (menossa masterointiin) tai on tehty päätös tallenteen julkaisusta. Asennusvuosi voi välillä olla eri kuin kappaleen julkaisuvuosi.

00001 = Tallennekoodi: Vuosittain juokseva numerointi, mikä lähtee aina vuoden vaihtuessa uudelleen ykkösestä (00001, 00002, 00003 jne.).
HUOM! Tallennekoodin tulee olla viisinumeroinen (eli järjestyksessä kymmenes koodi on 00010).
Tallennekoodi on siis tuottajan antama, uusien äänitejulkaisujen raidoille luotu juokseva numero kunkin vuoden alusta lukien.

ISRC-koodin käyttö painettuna

ISRC-koodi suositellaan merkittäväksi painotuotteisiin. Visuaalisessa muodossa koodin eri osat erotetaan toisistaan tavuviivalla (ISRC FI-AA6-22-00001, ISRC FI-AA6-22-00002, jne.).

ISRC-koodi on muuttumaton

Kappaleelle kerran annettu ISRC-koodi pysyy aina muuttumattomana ja samana riippumatta siitä, missä yhteydessä tai muodossa (cd tai esim. vinyyli) äänite julkaistaan. Jos tuottaja tekee kokoomatuotteen sellaisista äänitteistä, joille hän on aiemmin antanut ISRC-koodin, käytetään kullakin kappaleella jo aiemmin annettua ISRC-koodia.

Mikäli tuotteella julkaistaan sekä jo aiemmin ISRC-koodattuja että aiemmin koodaamattomia kappaleita, tuottaja antaa uuden ISRC-koodin vain ensi kertaa julkaistaville kappaleille.

Mikäli tuottaja antaa tuottamansa äänitteen toisen yhtiön julkaistavaksi, ISRC-koodi säilyy muuttumattomana. Julkaisevan tuottajan on merkittävä julkaisuunsa ISRC-koodi alkuperäisen tuottajan antamassa muodossa.

Kerran äänitteen kappaleelle annettu ISRC-koodi ei muutu julkaistaessa sama koodattu ura/tallenne eri julkaisuilla.

ISRC-koodin tallentaminen

ISRC-koodi tallennetaan sähköisesti digitaalisen masteroinnin yhteydessä itse äänitteeseen. Tämä koskee niin fyysisten levyjen tekemistä kuin digitaalisiakin julkaisuja. ISRC-koodin (sekä muiden levytietojen) tallentamiseen masteroija voi käyttää eri nimisiä, kyseistä tarkoitusta varten tehtyjä ohjelmistoja, kuten esim. Hofa (https://www.youtube.com/hofa). Musiikkivideoihin ISRC-koodi lisätään videon leikkauksen yhteydessä.

Kun jätät äänitteen masteroitavaksi, pitää masteroijalle antaa kappalekohtaiset ISRC-koodit muun label-infon (artistin/bändin nimi, levyn nimi, kappaleiden nimet ja kappalejärjestys, tekijätiedot jne.) lisäksi.
Videon leikkaajalle toimita videon ISRC-koodi, mikä on eri kuin äänitteelle luotu ISRC-koodi. Videoiden ISRC-koodissa löytyy aina numero neljä jostain kohtaa tuottajatunnusta. Äänitetuotannon ISRC-koodeissa ei käytetä numeroa neljä ollenkaan.

On tärkeää, että tuottaja varmentaa masteroijan kanssa sopimallaan tavalla PQ-koodauksesta tulostettavassa printissä näkyvän ISRC-koodin oikeellisuuden eli tarkistaa, että niin ISRC-koodit kuin muutkin PQ-sheetillä näkyvät tiedot ovat oikein. Eri puolilla maailmaa toimivat PQ-koodausyksiköt/masteroijat ovat tietoisia ISRC-koodista ja käytöstä.

Tuottajan oma ISRC-koodirekisteri

Tuotantoyhtiön/tuottajan tehtävänä on ylläpitää sellaista omaa ISRC-koodirekisteriä, että oma ISRC-koodien numerointi voi vaivatta tapahtua ja tuottaja tietää itse, minkä ISRC-koodin on antanut millekin tallenteelle.

Mitä rekisterissä tulisi lukea:

1. Tallenteelle annettu ISRC-koodi
2. Esittäjän (artistin/bändin) nimi
3. Raidan eli kappaleen nimi & mahdollisen version nimi (esim. Live in Paris tai Extended Mix)
4. Kesto (kappaleen kesto)
5. Tallenteen tyyppi (ääni- vai musiikkivideotallenne)
6. Julkaisupäivämäärä

Koodin ilmoittaminen

Tuottajan pitää ilmoittaa antamansa ISRC-koodit Gramexille annettavassa ääniteilmoituksessa sekä merkitä ne digipalveluille meneviin metadatatietoihin. Tee Gramexille myös erillinen musiikkivideoilmoitus.

Mikäli sinulla on kysymyksiä…

– Viivakoodeista (EAN/UPC )
GS1 –> www.gs1.fi
– Musiikkijulkaisun äänite- tai musiikkivideoilmoituksista tai esittävien taiteilijoiden/äänitetuottajien tekijänoikeuksista:
Gramex –> www.gramex.fi
– Äänitteiden & synkronoinnin tallenneluvista (esim.jos tallennat musiikkia cd:lle tai vinyylille):
NCB –> www.ncb.dk
– Tekijänoikeuksista (liittyen sävellykseen/sanoitukseen/sovitukseen/kustantamiseen):
Teosto –> www.teosto.fi

Lisätietoja

Musiikkituottajat – IFPI Finland ry antaa mielellään lisätietoja tuottajatunnuksesta & ISRC-koodista.
Laita meille sähköpostia ifpi(at)ifpi.fi tai soita Jaana Karila +358 50 348 4242