Mikä on IFPI?

IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) on ääniteteollisuuden kansainvälinen toimialajärjestö, joka edustaa yli 1300 äänitetuottajaa, jotka toimivat 59 maassa. IFPI:n jäsenet vaihtelevat monikansallisista levy-yhtiöistä pieniin independent-yhtiöihin. IFPI:llä on kansallisia ryhmiä 56 maassa.

Yhdysvalloissa toimiva äänitetuottajia edustava RIAA (Recording Industry Association of America) sekä Japanissa toimiva RIAJ (Recording Industry Association of Japan) ovat IFPI:n jäsenyhdistyksiä. Musiikkituottajat on IFPI:n kansallinen ryhmä Suomessa.

IFPI perustettiin v. 1933. Se on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka toiminnan rahoittavat IFPI:n jäsenet, kansalliset ryhmät ja jäsenyhdistykset.

IFPI:n pääkonttori sijaitsee Lontoossa vastaten toiminnan yleisestä koordinoinnista ja tutkimuksesta. Brysselissä sijaitseva European Office toimii suorassa yhteistyössä EU-instituutioiden kanssa ja koordinoi musiikkiteollisuuden yhteyksiä ja edunvalvontaa eurooppalaisella tasolla.

IFPI:n tehtävät

IFPI:n päämääränä on varmistaa musiikkiteollisuuden toimintaedellytykset maailmanlaajuisesti. Tähän pyritään seuraamalla ja kehittämällä lainsäädäntöä ja oikeusoloja niin, että tuottajilla on riittävä lainsäädäntösuoja ja mahdollisuus kilpailla vapaasti markkinoilla.

IFPI:n toiminta kattaa mm. seuraavat alueet:

  • Kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön seuraaminen
  • Tutkimus ja tiedotustoiminta
  • Uudet teknologiat
  • Anti-Piracy
  • IFPI Platinum Awards