Musiikkituottajienlausunnot

Täältä löydät kantamme musiikkialan ajankohtaisiin asioihin.

Lausunnot 2022

13.05.2022
Asiantuntijalausunto HE 43/2022 vp
Asiantuntijalausunto koskien hallituksen esitystä (HE 43/2022 vp) laieksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetuin lain muuttamisesta (jäljempänä Esitys).

10.05.2022
Asiantuntijalausunto HE 43/2022 vp
Asiantuntijalausunto koskien hallituksen esitystä (HE 43/2022 vp) laieksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetuin lain muuttamisesta (jäljempänä Esitys).

Lausunnot 2021

29.10.2021
Asiantuntijalausunto VN/2245/2020
Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 184 §n muuttamisesta.

Lausunnot 2019

7.2.2019
Asiantuntijalausunto TaV UJ 38/2018 vp
Lausunto talousvaliokunnalle koskien valtioneuvoston jatkokirjelmää UJ 38/2018 vp direktiivi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla

6.2.2019
Asiantuntijalausunto SiV UJ 38/2018 vp
Lausunto sivistysvaliokunnalle koskien valtioneuvoston jatkokirjelmää UJ 38/2018 vp direktiivi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla

1.2.2019
Asiantuntijalausunto LiV UJ 38/2018 vp
Lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle koskien valtioneuvoston jatkokirjelmää UJ 38/2018 vp direktiivi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla

Lausunnot 2017

29.9.2017
Digitaalisia sisämarkkinoita koskeva strategia 2017
Valtioneuvoston jatkokirjelmä eduskunnalle digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytääntöönpanoa koskevasta komission väliarvioinnoista

1.3.2017
Asiantuntijalausunto SiV U 61/2016
Asiantuntijalausunto koskien valvioneuvoston kirjelmää U 61/2016 komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta.

14.2.2017
Asiantuntijalausunto SiV U 63/2016 vp
Asiantuntijalausunto koskien valtioneuvoston kirjelmää U 63/2016 vp eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla

8.2.2017
Asiantuntijalausunto TaV U 63/2016 vp
Asiantuntijalausunto koskien valtioneuvoston kirjelmää U 63/2016 vp eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla

Lausunnot 2016

25.7.2016
Portability asetusehdotus 2016

Musiikkituottajat IFPI l asiantuntijalausunto Liikenne ja viestintävaliokunta 25022016 Portability asetusehdotus

25.7.2016
Asiantuntijalausunto U 3/2016 vp
U 3/2016 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkosisältöpalvelujen rajat ylittävän siirrettävyyden varmistamisesta sisämarkkinoilla (siirrettävyysasetus)

1.3.2016
Asiantuntijalausunto koskien E 1/2016 vp
Asiantuntijalausunto koskien E 1/2016 vp Valtioneuvoston selvistystä komission tiedoksiannosta Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komititealle; Tavoitteena nykyaikainen, eurooppalaisempi tekijänoikeusjärjestelmä

25.2.2016
Lausunto LiV U 3/2016 vp
U3/2016 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkosisältöpalvelujen rajat ylittävän siirrettävyyden varmistamisesta sisämarkkinoilla (siirrettävyysasetus)

18.2.2016
Tavoitteena nykyaikainen, eurooppalaisempi tekijänoikeusjärjestelmä 2016
Asiantuntijalausunto koskien E 1/2016 vp Valtioneuvoston selvitystä komission tiedonannosta Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous. ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle; Tavoitteena nykyaikainen, eurooppalaisempi tekijänoikeusjärjestelmä

Lausunnot 2015

22.5.2015
Lausunto koskien EU:n komission tiedonantoa Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia euroopalle 2015

Lausunnot 2014

13.6.2014
Lausunto kansalaisaloitteesta “Järkeä tekijänoikeuslakiin” 2014
Lausunto kansalaisaloitteesta “Järkeä tekijänoikeuslakiin” (KAA 2/2013 VP)

9.5.2014
Lausunto luonnokseen hallituksen esityksestä tekijänoikeuslain muuttamisesta 2014
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön 7.4.2014 päivättyyn luonnokseen hallituksen esityksestä tekijänoikeuslain muuttamisesta.

9.4.2014
Lausunto luonnokseen tekijänoikeuslain muuttamisesta (lausuntopyyntö 25.3.2014)
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön luonnokseen tekijänoikeuslain muuttamisesta.

5.2.2014
Lausunto selvitykseen kohtuullisesta korvauksesta 2014
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön selvitykseen kohtuullisesta korvauksesta.

15.1.2014
Lausunto luonnokseen tekijänoikeuslain muuttamiseksi (lausuntopyyntö 13.12.2013)
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön luonnokseen tekijänoikeuslain muuttamiseksi.

Lausunnot 2012

22.10.2012
Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta 2012
Lausunto Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle

31.8.2012
Lausunto OKM:n tekijänoikeuspolitiikkaa 2012
Musiikkituottajien lausunto OKM:n tekijänoikeuspolitiikkaa 2012-keskustelumuistioon.

30.5.2012
Lausunto OKM:n esitykseen “Ratkaisumalli yksityisen kopioinnin hyvitysmaksulle” 2012
Musiikkituottajien lausunto OKM:n ratkaisuneuvottelijan esitykseen “Ratkaisumalli yksityisen kopioinnin hyvitysmaksulle”

16.3.2012
Lausunto “ratkaisuja digiajan haasteisiin” 2012
Musiikkituottajien lausunto Tekijänoikeustoimikunnan mietintöön “ratkaisuja digiajan haasteisiin”(2012:2)

Lausunnot 2011

30.8.2011
Tavoitteet hallituskaudella 2011-2015

15.8.2011
Lausunto ehdotuksesta ns. orpoteosdirektiiviksi 2011
Musiikkituottajien lausunto Euroopan komission ehdotuksesta ns. orpoteosdirektiiviksi COM 2011/289

8.8.2011
Lausunto IPR-strategiaa koskevasta tiedonannosta 2011
Musiikkituottajien lausunto Euroopan komission teollis- ja tekijänoikeusstrategiaa koskevasta tiedonannosta.

2.5.2011
Lausunto ACTA sopimuksen allekirjoittamiseen 2011
Musiikkituottajien lausunto ACTA sopimuksen allekirjoittamiseen

25.2.2011
Lausunto oikeuksien täytäntöönpano direktiivistä 2011
Musiikkituottajien lausunto Euroopan Komission kertomukseen oikeuksien täytäntöönpano direktiivin (2004/84/EY) voimaan saattamisesta

18.1.2011
Lausunto tuottava ja uudistuva Suomi -selontekoon 2011
Musiikkituottajien lausunto valtioneuvoston selontekoon; Tuottava ja uudistuva Suomi – digitaaliagenda 2011- 2020

Lausunnot 2010

9.12.2010
Lausunto valtioneuvoston selvityksiin 2010
Musiikkituottajien lausunto valtioneuvoston selvityksiin E 41/2010 ja E 107/2010

24.11.2010
Lausunto tietoverkkopiratismin vähentämiseksi 2010
Musiikkituottajien lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotukseen tietoverkkopiratismin vähentämiseksi HE 235/2010

22.9.2010
Lausunto digitaalistrategiaan
Musiikkituottajien lausunto Euroopan komission digitaalistrategiaan