Äänitemusiikin kulutus liki kymmenen prosentin kasvussa – alan viides perättäinen kasvuvuosi

24.3.2020

Musiikkituottajat – IFPI Finland ry:n jäsenyhtiöiltä kerättyjen tietojen mukaan äänitemusiikin kulutus Suomessa on jatkanut vahvassa kasvussa myös vuoden 2019 aikana. Äänitteiden verottoman tukkumyynnin kokonaisarvo Suomessa kasvoi 9,3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja oli vuoden 2019 lopussa 55,2 miljoonaa euroa. Tekijänoikeusjärjestö Gramexin äänitteiden käytöstä keräämät esityskorvaukset huomioiden äänitemusiikin kulutuksen kokonaisarvo vuonna 2019 nousi 78,6 miljoonaan euroon.

Kasvu johtuu suoratoisto- eli striimauspalveluiden ja erityisesti niiden maksullisten versioiden suosion lisääntymisestä. Suoratoistopalveluista saatava tulo kasvoi 12,2 prosenttia kasvattaen striimauksen osuuden kokonaismarkkinoista 87 prosenttiin. Download- eli latauskauppa mukaan lukien digitaalisen musiikinkulutuksen osuus äänitemarkkinoista oli 89 prosenttia. Äänitteiden kokonaismarkkinoiden kasvu jatkui jo viidettä perättäistä vuotta.

Fyysisten äänitteiden myynti pieneni vuoden 2019 aikana 6,9 prosenttia ja fyysisten äänitteiden osuus kokonaismarkkinoista on nyt 11 prosenttia. Fyysisten äänitteiden myynnin lasku johtui CD- levyjen myynnin kehityksestä (-27%), sillä vinyylilevyjen myynti kasvoi peräti 56 prosenttia edellisvuoteen verrattuna nostaen vinyylilevyjen osuuden fyysisestä äänitekaupasta 39 prosenttiin.

Edellä mainittuihin lukuihin sisältyvät Musiikkituottajien jäsenyhtiöiden tilastoimien lukujen lisäksi tekijänoikeusjärjestö Gramexin äänitteiden käytöstä keräämät esitys- ja tallennuskorvaukset, sekä mm. Suomen Virallisen Listan koostamisen yhteydessä kerättävä tieto ja sen perusteella muodostettava arvio Musiikkituottajat ry:n ulkopuolisten yhtiöiden myynnistä.

Musiikkituottajat ry:n jäsenyhtiöt edustavat noin 82 prosenttia äänitteiden kokonaismarkkinoista Suomessa.

Suomalainen musiikki hallitsee listoja – kotimaisuusaste 36 prosenttia 

Kotimaisen musiikin suosio näkyi vuoden myydyimpien/striimatuimpien äänitteiden listauksissa. Vuoden 2019 Top 10 albumilistalla oli kuusi kotimaista albumia ja TOP 10 -singlelistalla puolestaan kuusi kotimaista kappaletta.

Kotimaisen musiikin osuus oli 36 prosenttia Musiikkituottajat ry:n jäsenyhtiöiden tilastoiman äänitemyynnin arvosta.

”Vuosi 2019 oli suomalaiselle äänitealalle valtaosin positiivinen, erityisesti ilahduttaa kotimaisten artistien menestys ja kotimaisen musiikin säilyminen suomalaisten suosikkimusiikkina”, kommentoi nyt julkaistuja tilastoja äänitemarkkinoita Musiikkituottajat – IFPI Finland ry:n toiminnanjohtaja Antti Kotilainen. ”Mutta koko kulttuurikentän näkymiä varjostaa tällä hetkellä koronavirus ja sen aiheuttamat mittavat talousvaikutukset, jotka kohdistuvat myös musiikkialan ekosysteemiin. Musiikkituottajien jäsenyhtiöissä mietitään nyt keinoja, jotka pitäisivät sekä artistit  että koko toimialan elinvoimaisena myös tulevaisuudessa”, Kotilainen jatkaa.

Musiikkituottajat – IFPI Finland ry:n jäsenyhtiöiden markkinaosuudet 2019

Musiikkituottajat ry:n suurimpana jäsenyhtiönä ja Suomen suurimpana musiikkiyhtiönä jatkoi Universal Music 36 prosentin markkinaosuudella. Toiseksi suurimmaksi yhtiöksi nousi Warner Music Finland 30 prosentin osuudella ja kolmantena oli Sony Music Entertainment Finland, jolla oli 28 prosentin markkinaosuus. Suomessa toimivista indie- eli riippumattomista yhtiöistä suurin oli Playground Music 4,4 prosentin markkinaosuudella.

Monikansallisten yhtiöiden markkinaosuusluvut sisältävät niiden kautta tapahtuva indie -yhtiöiden tuottaman musiikin jakelutulot. Indie -yhtiöiden osuus kotimaisen musiikin kokonaiskulutuksesta oli vuonna 2019 yhteensä noin 28 prosenttia.

Musiikkituottajat – IFPI Finland ry on Suomessa toimivien äänitetuottajien kattojärjestö, jonka tarkoitus on kehittää suomalaisen musiikkialan ja musiikkituottajien toimintaedellytyksiä.

 

https://www.ifpi.fi/tutkimukset-ja-tilastot/tilastot/

Lisätietoja:
Musiikkituottajat – IFPI Finland ry, Antti Kotilainen 040 5481781,
Universal Music Oy – Kimmo Valtanen 040 5518064, www.universalmusic.fi