Esittävien taiteilijoiden arvonlisäverotus uudistuu

16.1.2019

Esiintyvien taiteilijoiden arvonlisäverolain muutosprosessi on saatu onnellisesti päätökseen. Eduskunta hyväksyi lain eilen, 15.1.2019 ja uuden arvonlisäveromallin on tarkoitus tulla voimaan huhtikuun alusta 2019.

Jatkossa ohjelmapalveluita tarjoavat yhtiöt, sekä artistien yhtiöt, voivat hakeutua arvonlisäverovelvollisiksitoimintansa suhteen. Muutos on merkittävin verouudistus viihdealalla kymmeniin vuosiin ja tulevaisuudessa ja mahdollistaa entistä korkeatasoisempia ohjelmakokonaisuuksia ja -esityksiä kotimaisten artistien voimin. Uudistuksen myötä liiketoimintamahdollisuudet paranevat merkittävästi, koska esityksiin liittyvistä välittömistä kuluista voidaan tulevaisuudessa tehdä arvonlisäveron osalta täysimääräiset vähennykset. Viihdetaiteilijoiden yrittämisestä saatiin täten yhdenvertaista liiketoimintaa muiden toimialojen kanssa arvonlisäverokohtelun suhteen. Musiikkituottajat – IFPI Finland on toiminut lakimuutoksen alullepanijana.

Lisätietoja:
Musiikkituottajat/Antti Kotilainen puh. 040 – 5481 781
Vallila Music House/Gabi Hakanen puh. 0400 – 878 586