Äänitemusiikin kokonaiskulutus yli 8 prosentin kasvussa

18.4.2018

Äänitemusiikin kokonaiskulutus yli 8 prosentin kasvussa – suoratoistosta on tullut suomalaisten musiikinkulutuksen valtavirtaa

Musiikkituottajat – IFPI Finland ry:n jäsenyhtiöiltään keräämien tietojen mukaan äänitemusiikin kulutus on kasvanut reippaasti vuoden 2017 aikana. Musiikkituottajien jäsenyhtiöiden äänitteiden verottoman tukkumyynnin kokonaisarvo vuonna 2017 oli 39,5 miljoonaa euroa. Kasvua kertyi 8,4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Suotuisan markkinakehityksen taustalla on suoratoistopalvelujen tasaisena jatkunut kasvu. Vuonna 2017 suoratoistopalveluiden kautta saatava tulo kasvoi 21,2 prosenttia. Suoratoisto – eli striimauspalvelut, kuten esimerkiksi Apple Music ja Spotify muodostavat jo 80 prosenttia äänitemarkkinoiden kokonaisarvosta. Tämä tarkoittaa vuositasolla noin 7,5 miljardia yksittäistä striimausta/kuuntelua eli noin. 20,5 miljoonaa päivittäistä kuuntelutapahtumaa.

Äänitemarkkinoiden kasvu on nyt jatkunut kolme vuotta peräkkäin. Vuoden 2017 kasvu oli alan suurin viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana.

Suomalaiset kuluttavat suomalaista musiikkia – kokonaismarkkinoiden kotimaisuusaste 38 prosenttia

Fyysisten musiikkitallenteiden (CD, DVD, vinyyli) myynti laski vuoden 2017 aikana 25 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Myös download- eli latauskaupan myynti pieneni vuoden 2017 aikana 18,9 prosenttia. Downloadit muodostavat kokonaismarkkinoista enää noin 3 prosenttia. Kotimaisten äänitteiden markkinaosuus säilyi edelleen merkittävänä, kotimaisen musiikin kulutus ylsi 38 prosenttiin äänitteiden kokonaismarkkinoista. Kotimaisen musiikin suosio näkyy myös vuoden myydyimpien äänitteiden listauksissa. Vuoden 2017 Top 10 albumeista peräti kahdeksan oli kotimaisia, TOP 10 -singlelistalla oli puolestaan kuusi kotimaista kappaletta.

”Vuosi 2017 tullaan muistamaan vuotena, jolloin äänitemyynti lähti pitkään jatkuneen murroskauden ja alavireen jälkeen reippaaseen nousuun. Tämä oli jo kolmas vuosi perätysten kun saimme nauttia kasvusta, vieläpä merkittävästä sellaisesta”, kommentoi markkinoiden tapahtumia Musiikkituottajien toiminnanjohtaja Antti Kotilainen. ”Erityisen tyytyväisiä olemme siihen, että suoratoistopalveluiden suosion näyttäisi kasvavan edelleen tasaisen vahvasti ja se lupaa hyvää koko musiikkialalle myös lähivuosiksi” Kotilainen jatkaa. ”Koko toimialan suurin haaste on edelleen ns. arvokuiluongelman korjaaminen. Oikeudenhaltijoiden nykyinen heikko neuvotteluasema suhteessa YouTube tyyppisiin palveluihin näkyy alalle palautuvissa poikkeuksellisen alhaisissa korvauksissa. Luovien sisältöjen arvo valuu oikeudenhaltijoiden sijaan YouTuben kaltaisille alustapalveluille ja synnyttää arvokuilun joka rapauttaa alan toimintaedellytyksiä. Ongelmaa korjataan paraikaa EU-tasolla ja odotamme luonnollisesti, että Suomen valtio osallistuu aktiivisesti prosessiin ja tukee musiikin tekijöitä, tuottajia ja esittäjiä kun ne hakevat reilua neuvotteluasemaa ja oikeutta asianmukaisiin korvauksiin”, toteaa Kotilainen.

”Musiikkiyhtiöiden pitkäjänteinen ja kova työ sekä myös laihempina vuosina tehdyt investoinnit erityisesti uuteen musiikkiin ja uusiin artisteihin tuottavat nyt tulosta”, sanoo Suomen suurimman musiikkiyhtiön Universal Music:n toimitusjohtaja Kimmo Valtanen. ”Katsottaessa viime vuoden myydyimpien äänitteiden Top 10 listoja voi olla todella tyytyväinen ja ylpeä siitä, miten vahvasti kotimainen musiikki on edustettuna ja miten monipuolisia ja hienoja artisteja Suomessa on. Määrätietoista työtä on jatkettava, mutta nyt ollaan sellaisessa tilanteessa, joka mahdollistaa alan voimakkaan kasvun myös lähivuosina” Valtanen jatkaa.

Musiikkituottajat – IFPI Finland ry:n jäsenyhtiöiden markkinaosuudet 2017

Musiikkituottajien jäsenyhtiöiden kolme suurinta olivat markkinaosuuksiltaan edelleen hyvin tasaisia. Suomen suurin musiikkiyhtiö Musiikkituottajien jäsenyhtiöiden kokonaismyynnistä laskettuna oli Universal Music 32,8 prosentin osuudella. Toiseksi suurimmaksi yhtiöksi nousi Sony Music Entertainment Finland 30,7 prosentin osuudella ja kolmantena oli Warner Music Finland 30,5 prosentin markkinaosuudella. Suomessa toimivista indie–yhtiöistä suurimpana jatkoi Playground Music 4,8 prosentin osuudella.

Musiikkituottajat – IFPI Finland ry on Suomessa toimivien äänitetuottajien kattojärjestö, jonka tarkoitus on kehittää suomalaisen musiikkialan toimintaedellytyksiä. Musiikkituottajien jäsenyhtiöt edustavat noin 87 prosenttia äänitteiden kokonaismarkkinoista Suomessa.

http://www.ifpi.fi/tilastot/

Vuosikatsaus_2017 powerpoint-esitys

Lisätietoja:
Musiikkituottajat – IFPI Finland ry, Antti Kotilainen 040 5481781, www.ifpi.fi
Universal Music Oy – Kimmo Valtanen 040 5518064, www.universal.fi
Musiikkituottajat – IFPI Finland ry, Tommi Kyyrä 050 5664226, tommi.kyyra@ifpi.fi

Äänitekaupan kokonaismarkkina-arvo vuonna 2017 huomioiden myös Musiikkituottajien ulkopuolisten yhtiöiden osuus sekä Gramexin kautta tuottajille tilitetyt esityskorvaukset, oli vuonna 2017 yhteensä 54,5 miljoonaa euroa. Gramexin kautta saatujen esityskorvausten osuus oli 9 miljoonaa euroa kokonaissummasta.