Äänitemusiikin kulutus Suomessa kasvaa vauhdilla

12.7.2016

Suoratoistopalveluiden jatkuvasti lisääntyvä suosio positiivisen markkinakehityksen taustalla – digitaalisen musiikin osuus jo 79 prosenttia kokonaismarkkinoista

Musiikkituottajat – IFPI Finland ry:n jäsenyhtiöiltään keräämän alustavan tiedon mukaan äänitemusiikin tukkumyynnin euromääräinen kulutus kasvoi vuoden 2016 ensimmäisen puoliskon aikana noin 8 prosenttia vuoden 2015 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Positiivinen kehitys johtuu erityisesti musiikin suoratoisto-  eli striimauspalveluiden kuten vaikkapa Spotifyn lisääntyneestä käytöstä. Suoratoistopalveluiden kautta tuloutuu jo 75 prosenttia äänitemusiikin kokonaismarkkinoiden arvosta.

Fyysisten äänitteiden myynti jatkoi pienenemistä. Tämä johtui erityisesti CD-levyjen myynnin laskusta. Vinyylilevyjen myynti sen sijaan kasvoi. Fyysisten äänitteiden yhteenlasketun myynnin arvo laski vuoden 2016 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana noin 20 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Suomen äänitemarkkinat ovat tällä hetkellä tilanteessa, jossa uusien musiikkipalvelujen kasvu kompensoi fyysisen äänitemyynnin laskua. Musiikkituottajien toiminnanjohtaja Antti Kotilainen näkee toimialan tulevaisuuden pääosin positiivisena: ”Olemme vihdoin tilanteessa, jossa äänitemyynnin pitkään jatkunut lasku on kääntynyt selvään nousuun ja tulevaisuus näyttää toimialan kannalta lupaavalta”, Kotilainen toteaa. ”Meillä on kuitenkin yksi merkittävä huoli, joka liittyy ns. arvokuiluun ja siihen, että oikeudenhaltijoilla ei ole tällä hetkellä tasavertaista neuvotteluasemaa esimerkiksi YouTuben kanssa palvelussa käytettävän musiikin suhteen. Asiaan haetaan parhaillaan korjausta EU-tasolla ja me luotamme siihen, että Suomen hallitus ja Opetus- ja kulttuuriministeriö haluavat tukea kotimaista sisältötuotantoa ja alan kestävää kehitystä ja toimivat aktiivisesti tämän epäkohdan korjaamiseksi”, Kotilainen jatkaa.

Musiikkituottajat – IFPI Finland ry on Suomessa toimivien äänitetuottajien kattojärjestö, jonka tarkoitus on kehittää suomalaisen musiikkialan toimintaedellytyksiä. Alan edunvalvonnan lisäksi vastaamme mm. musiikkimyynnin tilastoista, ISRC-koodin hallinnoinnista, kultalevyistä, Suomen Virallisista Listoista ja Emma-gaalan järjestämisestä. Musiikkituottajien jäsenyhtiöiden edustavat yli 95 prosenttia kaupallisista äänitemarkkinoista.