Musiikkituottajat ja Teosto tukevat EU-komission kantaa verkon alustapalveluista

26.5.2016

EU-komissio on julkistanut 25.5. linjauksia koskien verkon alustapalveluita ja digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaa. Äänitetuottajia edustava Musiikkituottajat – IFPI Finland ja musiikintekijöiden tekijänoikeusjärjestö Teosto pitävät tärkeänä, että digitaalisen toimintaympäristön kehitystyössä ja linjauksissa huomioidaan luovien sisältöjen arvo ja tekijänoikeuksien merkitys.

Digitaalisia sisämarkkinoita valmisteleva EU-komissio katsoo, että panostaminen digitalisaatioon voi auttaa luomaan Eurooppaan 415 miljardin euron lisäkasvun ja satoja tuhansia työpaikkoja. Osana digitaalisten sisämarkkinoiden strategiatyötä keskustellaan paljon siitä, miten sisältöjä – esimerkiksi kuvia, kirjoituksia ja musiikkia – kulutetaan eri laitteissa ja palveluissa.

Komission tiedonanto ottaa kantaa verkossa toimivien alustapalveluiden, esimerkiksi Facebookin ja YouTuben kaltaisten palveluiden, toimintaan. Haasteena nähdään se, että alustapalvelut hyödyntävät muiden tekemää sisältöä riippumatta siitä, onko asiaan kysytty lupaa tai selvitetty tekijänoikeuksia. Sisältöjen avulla alustapalvelut keräävät kävijöitä ja kävijämäärien avulla mainostuottoja.

”Luovien alojen sisältömarkkinat ovat globaalisti kasvava alue, mutta eurooppalaisten markkinoiden kasvua ja innovaatioita hidastava ongelma on ns. arvokuilu. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että sisältöjen arvo siirtyy tällä hetkellä pääosin kansainvälisille alustapalveluille, mutta sisältöjen tekijät eivät saa korvauksia teostensa käyttämisestä tai maksettavat korvaukset ovat hyvin vähäisiä. Olisi oikeudenmukaista, että myös sisältöjen tekijät saisivat korvauksen luovasta työstään ja osansa kertyvistä tuotoista”, kuvailee Teoston yhteiskuntasuhteiden ja kansainvälisten asioiden päällikkö Riikka Railimo.

Digitaloudessa alustapalvelut kilpailevat samoista kuluttajista ja tuotoista kuin sellaiset palvelut, joiden tarjoama sisältö on lisensoitua, kuten Netflix tai Spotify. Komission tiedonannosta käy ilmi, että ns. reilun pelin sääntöjä halutaan vahvistaa digitaalisessa liiketoiminnassa. Sisältöjen käyttöön liittyen komissio korostaakin, että alustapalveluiden roolin yhä kasvaessa niiden tulee myös ottaa vahvempi vastuu toiminnastaan. Kysymystä tullaan arvioimaan lainsäädännön tasolla EU:n tekijänoikeusjärjestelmän uudistuksessa tulevan syksyn aikana.

”Komission tulee palauttaa tasapaino markkinoille ja odotamme luonnollisesti, että Suomi nyt aktiivisesti tukee hanketta ja turvaa kotimaisen musiikin toimintaedellytyksiä ja tulevaisuutta digitaalisessa toimintaympäristössä. Pelisääntöjen pitää olla kaikille palveluille samat ja oikeudenhaltijoiden mahdollisuus tasavertaiseen neuvotteluasemaan tulee varmistaa”, toteaa Musiikkituottajien toiminnanjohtaja Antti Kotilainen.

Taustaa: Luovat alat digitalouden kiihdyttäjä
EU:n luovia aloja koskevan selvityksen (EY, 2014) mukaan eurooppalaisten luovien ja kulttuurialojen liikevaihto oli lähes 540 miljardia euroa vuonna 2012, mikä vastaa 4,2 % Euroopan bruttokansantuotteesta. Nämä alat työllistävät yli 7 miljoonaa ihmistä. Samanaikaisesti kun työllisyys kaudella 2008-2012 heikentyi yleisesti, luovilla ja kulttuurialoilla työpaikkojen kasvuvauhti oli 0,7 %.

Alustapalveluiden kokonaismarkkina-arvoksi Euroopassa arvioidaan noin 22 miljardia euroa, mistä keskimäärin 23 % liittyy suoraan luovien sisältöjen käyttöön, epäsuorasti vielä enemmän (Roland Berger, 2015).

Komission tiedonanto 25.5.: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1873_en.htm
Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia: https://ec.europa.eu/digital-single-market/

Lisätietoja:
Teosto, Riikka Railimo, yhteiskuntasuhteiden ja kansainvälisten asioiden päällikkö,
puh. 040 504 35 21, riikka.railimo@teosto.fi
Musiikkituottajat, toiminnanjohtaja Antti Kotilainen, puh. 040 548 1781, antti.kotilainen@ifpi.fi

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry
Teosto on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon järjestö. Me Teostossa teemme aktiivisesti töitä sen eteen, että Suomessa on hyvät edellytykset tehdä musiikkia ammattimaisesti ja että suomalaista musiikkia soitetaan nyt ja tulevaisuudessa. Keräämme musiikinkäytön korvaukset ja tilitämme ne edelleen tekijöille ja kustantajille. Pidämme siis huolen siitä, että jokainen meistä voi nauttia musiikista helposti ja laillisesti ja halutessaan hyödyntää sitä oman liiketoimintansa edistämisessä. Edistämällä musiikintekijän hyvinvointia olemme mukana edistämässä koko luovan alan ja suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia ja taloudellista kasvua. Näin olemme tehneet jo vuodesta 1928. Rakkaudesta musiikkiin.

Teosto edustaa 30 000:ta kotimaista ja noin kolmea miljoonaa ulkomaista säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa ja musiikin kustantajaa. Teosto tilitti vuonna 2015 musiikintekijöille ja -kustantajille musiikinkäyttökorvauksia 48 miljoonaa euroa.

Musiikkituottajat – IFPI Finland ry
Musiikkituottajat – IFPI Finland ry (Musiikkituottajat) on Suomessa toimivien äänitetuottajien kattojärjestö, jonka tarkoitus on kehittää suomalaisen musiikkialan toimintaedellytyksiä. Ifpin jäsenistö kattaa n. 95 % Suomen äänitemarkkinoista.