Äänitemyynti kääntyi hienoiseen nousuun

6.4.2016

Digimyynnin osuus jo 63 prosenttia kokonaismarkkinoista.

Äänitemyynti kääntyi hienoiseen nousuun – digimyynnin osuus jo 63 prosenttia kokonaismarkkinoista

Musiikkituottajat – IFPI Finland ry:n jäsenyhtiöiltään keräämien tietojen mukaan äänitemyynti Suomessa kääntyi vuosia jatkuneen alamäen jälkeen kasvuun. Vuoden 2015 äänitteiden verottoman tukkumyynnin kokonaisarvo oli 36,1 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2014 kertyi 0,6 prosenttia.

Digitaaliset musiikkipalvelut jatkoivat vahvaa kasvua ja niiden kautta saatava tulo muodosti jo 63 prosenttia äänitemyynnin kokonaismarkkinoista. Kasvun taustalla on erityisesti streaming- eli suoratoistopalveluiden suosion lisääntyminen.  Suoratoistopalvelut kasvoivat vuoden 2015 aikana peräti 39 prosenttia, mikä nosti niiden osuuden äänitemusiikin kokonaismarkkinoista 53 prosenttiin. Musiikkilatausten eli downloadien myynti sen sijaan laski 23 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Kokonaismarkkinoiden kotimaisuusaste edelleen suuri – peräti 46 prosenttia äänitemusiikin kulutuksesta kotimaista

Fyysisten äänitteiden myynnin lasku hidastui vuoden 2015 aikana tallennemyynnin pienentyessä 24 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Fyysisiä musiikkitallenteita (CD, DVD, vinyyli) myytiin vuonna 2015 yhteensä 13,3 miljoonan euron arvosta.

Kotimaisten äänitteiden osuus fyysisessä tallennemyynnistä säilyi edelleen eurooppalaisittain poikkeuksellisen korkealla tasolla, eli peräti 66 prosentissa. Kotimaisen musiikin osuus kokonaismarkkinoista oli 46 prosenttia.

”Nyt on selvää, että vuodesta 2000 alkanut äänitemarkkinoiden lasku on vihdoin pysähtynyt. Vuosi 2015 jää historiaan vuotena, jolloin digitaalisen myynnin kasvu ylitti ensimmäisen kerran fyysisen myynnin laskun” toteaa markkinakehityksestä Musiikkituottajien toiminnanjohtaja Antti Kotilainen. ”Pohjoismaat ovat globaalin musiikkialan kehityksen kärjessä digipalvelujen käytön suhteen. Kun vertaamme esim. Ruotsin ja Norjan viime vuosien markkinakehitystä Suomen tilanteeseen, niin lähivuosina on lupa odottaa reipasta kasvua. Kuluttajien kannalta tilanne on suorastaan loistava, fyysisten levyjen lisäksi musiikin suoratoistopalveluissa on tarjolla yli 43 miljoonaa musiikkikappaletta, jotka kulkevat mobiilisti mukana missä päin maailmaa tahansa”, Kotilainen jatkaa.

Musiikkituottajien hallituksen puheenjohtaja, Warner Music Finlandin toimitusjohtaja Niko Nordström puolestaan toteaa kehityksestä seuraavasti: ”Striimauspalvelut ovat viemässä alaa kasvu-uralle ja on ollut ilo huomata, että muissa Pohjoismaissa jo nähty kehitys on saapunut myös Suomeen. Vaikka ulkomaisen musiikin osuus on kasvanut striimauspalveluissa, ala satsaa edelleen vahvasti myös kotimaiseen tuotantoon ja yksi tulevaisuuden kasvun kulmakivistä löytyykin juuri sieltä”.

Musiikkituottajat – IFPI Finland ry:n jäsenyhtiöiden markkinaosuudet 2015

Musiikkituottajien jäsenyhtiöiden markkinaosuuksien kärki oli erittäin tasainen. Kärjessä olivat Warner Music Finland Oy 30,39 prosentin osuudella ja Universal Music Oy 30,30 % markkinaosuudella. Kolmanneksi suurin yhtiö oli Sony Music Entertainment Finland 29,41 prosentin osuudella ja neljäntenä oli suurin indie-levy-yhtiö Playground Music Oy 7,33 prosentin osuudella.

Musiikkituottajat – IFPI Finland ry on Suomessa toimivien äänitetuottajien kattojärjestö, jonka tarkoitus on kehittää suomalaisen musiikkialan toimintaedellytyksiä. Musiikkituottajien jäsenyhtiöt edustavat noin 95 prosenttia äänitteiden kokonaismarkkinoista Suomessa.

Lisätietoja:
Musiikkituottajat – IFPI Finland ry, Antti Kotilainen 040 548 1781, www.ifpi.fi
Warner Music Finland Oy, Niko Nordström 0400 602 041