Suoratoisto eli striimaus aletaan huomioida myös kulta- ja platinatunnustuksissa

23.11.2014

Suomessa äänitteiden kulta- ja platinatunnustuksia hallinnoiva Musiikkituottajat – IFPI Finland ry on päättänyt uudistaa tunnustuksiin liittyviä käytäntöjä vastaamaan paremmin nykyisiä musiikin kulutustottumuksia.

Kulta- ja platinatunnustuksien myöntämiseen liittyen on tehty seuraavat muutokset:

albumit
1) kulta- ja platina-albumirajat säilyvät ennallaan, eli kulta 10 000 kpl, platina 20 000 kpl jne.

2) kaikki albumiraitoihin kohdistuneet striimit huomioidaan tunnustukseen oikeuttavaa kappalemäärää laskettaessa, eli kertaalleen jo kultasingleihin lasketut striimit voidaan huomioida uudelleen myös albumien osalta

3) striimit huomioidaan seuraavan kaavan mukaisesti:
kokonaisstriimimäärä / 10(keskim. albumitrackmäärä )/ 100 = album equivalent. Näin saatuun lukuun lisätään fyysinen + latausmyynti.

4) single artist kokoelmissa huomioidaan kokoelman osalta julkaisupäivän jälkeinen striimaus, multi artist kokoelmien osalta striimausta ei huomioida lainkaan vaan mukaan lasketaan vain fyysinen myynti ja lataukset

5) muutos tulee voimaan välittömästi (24.11.2014) ja takautuvasti koskien myös back-katalogia

singlet
1) kulta- ja platinasinglejen osalta mitattava yksikkö muutetaan kappaleista striimeihin

2) Uusi kultasingletunnustukseen oikeuttava raja on 2 000 000 striimiä, 4 000 000 striimiä platina jne. Tämä vastaa tällä hetkellä käytössä olevaa 20 000 kpl kultarajaa.

3) fyysinen myynti ja lataukset muutetaan striimeiksi kaavalla, jossa 1 lataus = 100 striimiä. Poikkeuksena EP:t, joissa esim. 4 kappaleen EP:n kyseenollessa suhdeluku lasketaan kappalemäärän mukaan: 4 trackia X 100 = 400 striimiä

4) uusi striimauskäytäntö huomioidaan takautuvasti myös 1-6.2013 julkaistujen nimikkeiden osalta. Tuona ajanjaksona käytettäisiin kuitenkin silloin voimassa ollutta suhdelukua 180.

5) muutos tulee voimaan välittömästi

Toistaiseksi tunnustuksia laskettaessa huomioidaan ainoastaan audiostriimaus, ei videostriimausta kuten esim. Youtube.

Lisätietoa:
Musiikkituottajat – IFPI Finland ry/Tommi Kyyrä
09-68034050