Tutkimus: EU-lainsäädäntö ei mahdollista tehokasta puuttumista laittomiin palveluihin – YouTube on eurovaaliehdokkaiden suosituin digitaalinen musiikkipalvelu

23.4.2014

Musiikkituottajat – IFPI Finland ry:n europarlamenttivaalien ehdokkaiden keskuudessa toteuttaman tutkimuksen mukaan tekijänoikeudet ovat ehdokkaille tärkeä teema.

Musiikkituottajat – IFPI Finland ry:n europarlamenttivaalien ehdokkaiden keskuudessa toteuttaman tutkimuksen mukaan tekijänoikeudet ovat ehdokkaille tärkeä teema. Tutkimukseen vastanneista ehdokkaista 96 % pitää tekijänoikeuksia hyvin tai melko tärkeänä teemana osana EU:n päätöksentekoa. Peräti kuusi kahdeksasta kyselyyn vastanneista nykyisistä parlamentaarikoista katsoi tekijänoikeuksien olevan hyvin tärkeä teema.

Tutkimuksen mukaan ehdokkaat kokevat EU:n sääntöjen ja standardien yhtenäistämisen olevan tärkeää eurooppalaisen digitaalisen markkinan edistämiseksi. Lainsäädännön ei koeta olevan riittävällä tasolla, jotta laittomien palvelujen toimintaan voidaan puuttua tehokkaasti.

Ehdokkaat kokevat myös, että Suomessa on riittävästi tarjolla laillisia digitaalisia musiikkipalveluita ja että laittomat palvelut haittaavat laillisten palveluiden kehittymistä.

”On rohkaisevaa, että eurovaaliehdokkaat kokevat tekijänoikeudet tärkeäksi teemaksi. Meillä alan toimijoilla on kuitenkin vielä parannettavaa tiedottamisessa. Vain viidesosa vastaajista katsoi tuntevansa teeman hyvin”, arvioi Musiikkituottajat – IFPI Finland ry:n edustaja Lauri Rechardt, ja sanoo: ”Ehdokkaat kuitenkin tiedostavat, että digitaalisen eurooppalaisen sisältömarkkinan kehitystä hidastavat eniten tekijänoikeuksia loukkaavat laittomat palvelut”.
 

EU-kansalaisten digiosaamista ja luottamusta tietoverkkoihin tulisi lisätä.

Ehdokkaiden mielestä eurooppalaisen digitaalisen sisältömarkkinan edistämiseksi tulisi keskittyä siihen, että EU-kansalaiset luottaisivat tietoverkkoihin, löytäisivät digitaaliset palvelut ja osaisivat käyttää niitä. Selvä enemmistö vastaajista katsoi, että internetin hakukoneiden tuloksissa tulisi suosia laillisia palveluita.

Eurovaaliehdokkaat digitaalisen musiikin kuluttajina

Tutkimuksen mukaan europarlamenttivaaliehdokkaat käyttävät YouTubea musiikinkuunteluun – 94 prosenttia tuntee palvelun ja 71 prosenttia pitää sitä itselleen tärkeänä. Vastaajista 60 prosenttia on kuunnellut musiikkia YouTubesta viimeisen kuukauden aikana.

Toiseksi tunnetuin ja tärkein musiikkipalvelu on Spotify; 86 prosenttia vastaajista tuntee palvelun ja 48 prosenttia pitää sitä itselleen tärkeänä. Kolmanneksi tunnetuin on iTunes, jonka tuntee 82 prosenttia kysellyn vastanneista. Hieman alle puolet ehdokkaista on joskus ostanut musiikkilatauksia digitaalisesta musiikkikaupasta. Radiota internetin kautta on kuunnellut 45 prosenttia viimeisen kuukauden aikana.

Tutkimus toteutettiin anonyymina www-pohjaisena kyselytutkimuksena maalis-huhtikuussa 2014. Sen tavoitteena oli selvittää eurovaaliehdokkaiden mielipiteitä liittyen keskeisiin tekijänoikeuteen liittyviin kysymyksiin. Tutkimukseen vastasi 54 eurovaaliehdokasta eduskuntapuolueista. Vastaajista kahdeksan on nykyisen europarlamentin jäseniä.

Europarlamenttivaalit järjestetään Suomessa 25. toukokuuta 2014.

Lisätietoja:
Lauri Rechardt, Musiikkituottajat – IFPI Finland ry.
lauri.rechardt@ifpi.fi, puh. 09 6803 4050

Musiikkituottajat – IFPI Finland ry on on suomalaisen äänitealan kattojärjestö. Musiikkituottajien jäseninä on 23 Suomessa toimivaa musiikkiyhtiötä, jotka edustavat noin 95 % äänitteiden kokonaismarkkinoista Suomessa. Musiikkituottajat on mukana kansainvälisessä toiminnassa kansainvälisen musiikkituottaja-järjestö IFPI:n (International Federation of the Phonographic Industry) kautta.

Lisätietoja: www.ifpi.fi