Musiikkituottajat kommentoi JRC:n tutkimusta

21.3.2013

Euroopan komission Joint Research Centerin hiljattain julkaisemassa ”Digital Music Consumption on the Internet” –tutkimuksessa kyseenalaistetaan internetpiratismin haitallisuus lailliselle musiikkikaupalle.

Musiikkituottajien käsityksen mukaan digitaalista musiikinkulutusta selvittänyt JRC:n tutkimus on kuitenkin toteutustavaltaan puutteellinen ja päätelmiltään virheellinen, eikä sen johtopäätöksille löydy tukea muista samaa asiaa käsittelevistä riippumattomista tutkimuksista.

Suurimpana ongelmana nyt tehdyssä selvityksessä on se, että laillisten palvelujen käyttöä ei ole mitattu todellisiin ostotapahtumiin perustuen, vaan laillisen palvelun käytöksi on tässä tutkimuksessa määritelty esimerkiksi laillisessa palvelussa vierailu tai tietokoneen käynnistyksen yhteydessä automaattisesti käynnistynyt palvelun applikaatio.

Toinen merkittävä puute nyt tehdyssä selvityksessä on se, että siinä ei ole lainkaan arvioitu internetpiratismin vaikutuksia musiikin tilaus- ja suoratoistopalveluihin, kuten esim. Spotifyhin. Myös Spotify on jo osaltaan kritisoinut tutkimusta ja siinä esitettyjä väitteitä.

Musiikin tilaus- ja suoratoistopalvelut ovat tällä hetkellä nopeimmin kasvava digitaalisen musiikkikaupan osa, joka muodostaa esim. Ruotsissa yli 90 % laillisesta digimarkkinasta. Suomessa tilauspalvelujen osuus on jo yli 70 % laillisesta digimusiikkimarkkinasta.

Riippumattomien tutkimuslaitosten ja tutkijoiden tekemät selvitykset (mm. Kantar Worldpanel 2012, NPD Group 2010, Danaher et al. 2012, Adermon and Liang 2010, Danaher & Smith 2013) eivät tue JRC:n esittämiä päätelmiä vaan osoittavat yhdenmukaisesti internetpiratismin vaikuttavan negatiivisesti lailliseen musiikkikauppaan sekä piratismin vastaisten toimenpiteiden vaikuttavan positiivisesti lailliseen sisältökauppaan.

Tarkempaa tietoa “Digital Music Consumption on the Internet” –tutkimuksesta ja sen puutteista sekä Spotifyn kommentti aiheesta löytyy täältä: http://www.ifpi.org/content/section_news/20130320.html

Lisätietoa:
Musiikkituottajat – IFPI Finland
Lauri Rechardt (09) 6803 4050