Äänitteiden digitaalinen myynti nousussa

21.8.2012

Musiikkimyynnin puolivuotistilastot julkaistu – äänitteiden digitaalinen myynti nousussa.

Musiikkituottajat – IFPI Finlandin jäsenyhtiöiden äänitemyynnin kehitys vuoden 2012 ensimmäisen puoliskon osalta osoitti digitaalisen musiikkimyynnin kasvaneen 26%. Digitaalinen musiikkimyynti muodostaa nyt noin 31% musiikin kokonaismyynnistä. Erityisesti nousi musiikin striimaus- eli suoratoistopalveluiden suosio. Ne kasvoivat peräti 43%. Myös musiikin download- eli  latauskauppa kasvoi 30% osoittaen latausten myynnissä olevan edelleen potentiaalia.

Äänitemyynnin  kokonaismarkkina laski kuitenkin vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana noin 6%. Pääosin lasku johtui CD-albumien myynnin pienentymisestä.

Digitaalisen myynnin kehityksestä huolimatta Suomi  on vielä esimerkiksi Ruotsia selvästi jäljessä.  Ruotsissa digimyynnin osuus on jo 63,5% kokonaismarkkinoista. Digimyynti siivitti Ruotsissa  koko äänitemarkkinan peräti 30% nousuun vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla kasvun tullessa pääosin striimauspalveluista. Myös Suomessa on vuoden 2012 aikana avautunut lukuisia uusia digitaalisia musiikkipalveluita, kuten esim. Deezer, RaRa, Rdio, Sony Music Unlimited jne, joiden toivotaan houkuttelevan uusia käyttäjiä ja lisäävän digitaalisen musiikin suosiota entisestään.

”Alkuvuosi on ollut digitaalisten musiikkipalvelujen osalta parempi kuin edellinen vuosi” toteaa kehityksestä Musiikkituottajien edustaja Lauri Rechardt. ”Myös uusien digitaalisten palveluiden määrän jatkuva lisääntyminen on positiivinen signaali. Markkinoiden kehityksen kannalta huolestuttavaa on kuitenkin se, että laittomien palvelujen käyttö ei näyttäisi muiden kuin The Pirate Bayn osalta merkittävästi vähentyneen. Pirate Bayn kävijämäärien lasku puolestaan johtuu oikeuden määräämistä, ja teleoperaattoreiden toteuttamista estoista” Rechardt jatkaa.

”Ala onkin pettynyt siihen, että tämä hallitus ei ole vielä ryhtynyt toimiin digitaalisen sisältökaupan toimintaedellytysten parantamiseksi ja nettipiratismin kitkemiseksi, vaikka tähän on hallitusohjelmassa sitouduttu.  Hämäräperäisten liikemiesten  ylläpitämät Internetin laittomat musiikkipalvelut ovat osa harmaata taloutta, joiden toiminnan mahdollistavat niiden käyttäjien lisäksi osaltaan suomalaisten yritysten mainostilasta maksamat eurot. Vallitsevassa taloustilanteessa olisi kansantaloudenkin kannalta perusteltua mahdollistaa tehokas puuttuminen Internetin laittomiin palveluihin ja tehdä kaikki voitava laillisen digitaalisen sisältökaupan kasvattamiseksi” toteaa Rechardt.

Warner edelleen suurin

Vuoden ensimmäisen puoliskon myyntien perusteella Suomen suurimpana musiikkiyhtiönä jatkaa Warner Music Finland, jonka markkinaosuus Musiikkituottajien jäsenyhtiöiden myynnistä oli 26,05%.  Warnerin hyvä tulos selittyy pitkälti yhtiön pitkäjänteisellä panostuksella kotimaiseen tuotantoon. Markkinaosuuksissa toiseksi sijoittui Universal Music , jonka markkinaosuus oli 24,05%.

Lisätietoja: http://ifpi.fi/tilastot/vuosimyynti/2012/

Musiikkituottajat – IFPI Finland / Lauri Rechardt, Tommi Kyyrä