Musiikkialan talouden arvo Suomessa yli 800 miljoonaa euroa

10.6.2012

Suomalaisen musiikkialan taloudellinen arvo vuonna 2011 on 817,7 miljoonaa euroa, kertoo Music Finlandin teettämä tuore selvitys Musiikkialan talous Suomessa 2011. Eero Tolppasen ja Tommi Tuomaisen (Elements Music) raportti selvittää musiikkialan rahavirrat nyt ensimmäistä kertaa kattavasti ja vertailukelpoisesti.

Musiikkialan talouden arvo Suomessa yli 800 miljoonaa euroa

Suomalaisen musiikkialan taloudellinen arvo vuonna 2011 on 817,7 miljoonaa euroa, kertoo Music Finlandin teettämä tuore selvitys Musiikkialan talous Suomessa 2011. Eero Tolppasen ja Tommi Tuomaisen (Elements Music) raportti selvittää musiikkialan rahavirrat nyt ensimmäistä kertaa kattavasti ja vertailukelpoisesti.

Musiikkialan sektoreista suurimmaksi osoittautuu elävä musiikki, jonka arvo (414 miljoonaa euroa) on kokonaistaloudesta lähes puolet. Suuria rahamääriä liikkuu myös koulutuksessa (264,2 miljoonaa euroa), tekijänoikeuskorvauksissa (77,9 miljoonaa euroa) sekä äänitemyynnissä (66,5 miljoonaa euroa). Ala työllistää Suomessa arviolta noin 30 000 henkilöä.

”Musiikkialan kokonaisarvoa ei ole aiemmin selvitetty tässä laajuudessa tai yhtä tarkasti. Nyt tehty selvitys vahvistaa aiempia käsityksiämme alan huomattavasta kansantaloudellisesta merkityksestä sekä rahallisen arvon että työllistävyyden näkökulmasta. Tutkimus mahdollistaa myös kansainvälisen vertailun, sillä vastaavankaltaisella mallilla on tutkittu musiikkialaa muun muassa Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa”, kertoo Music Finlandin toiminnanjohtaja Tuomo Tähtinen.

“Tutkimuksen tulokset vahvistavat suomalaisen musiikkialan talouden koosta aiemmin tehdyn n. miljardin euron arvion. Valtiovallankin on vihdoin aika huomata, että musiikkiklusteri on kansantaloudellisesti merkittävä ja sillä on huomattavaa kasvupotentiaalia, ” toteaa tutkimuksesta Musiikkituottajien edustaja Lauri Rechardt.

 Tutkimus on ladattavissa kokonaisuudessaan täältä.

musicfinland.fi/en/media/documents/tunnuslukuja_ja_tutkimuksia2.pdf