Äänitemarkkinat 2011

24.1.2012

Kokonaismarkkinan lasku hidastunut – kotimaisen musiikin osuus huippulukemissa

Musiikkituottajat – IFPI Finland ry:n jäsenyhtiöiltään keräämien tietojen mukaan äänitemyynnin lasku on hidastumassa. Äänitteiden kokonaismyynti laski vuoden 2011 aikana 4 prosenttia äänitteiden verottoman tukkumyynnin arvon ollessa 41,3 miljoonaa euroa. Fyysisten tallenteiden myynti pieneni 6 prosenttia, digitaalisen myynnin kasvaessa 4 prosenttia. Digitaalisen markkinan kasvu hidastui merkittävästi edellisestä vuodesta ja digitaalinen myynti muodostaa tällä hetkellä 20 prosenttia äänitemarkkinoista.

”Musiikkiyhtiöt ja muut lailliset toimijat ovat vuoden 2011 aikana panostaneet voimakkaasti uusiin liiketoimintamalleihin ja niiden kehittämiseen. Jotta nämä investoinnit, alan työpaikat ja positiivinen markkinakehitys turvataan, on pidettävä huolta siitä, että uudet palvelut voivat kilpailla reiluilla markkinoilla. Netin laittomiin musiikkipalveluihin on meillä Suomessakin puututtava päättäväisesti”, toteaa markkinakehityksestä Musiikkituottajien edustaja Lauri Rechardt.

Fyysinen tallenne yhä tärkeä suomalaisille

Fyysisten musiikkitallenteiden myynti laski vuonna 2011 aiempia vuosia vähemmän. Tallennemarkkinan kotimaisuusaste on kaikkien aikojen huippulukemissa kotimaisten äänitteiden muodostaessa peräti 67% äänitemyynnin kokonaisarvosta.

Suurin osa fyysisen äänitemyynnin laskusta johtuu musiikki –DVD ja –bluray tallenteiden myynnin pienenemisestä. Näiden osalta laskua tapahtui peräti 52% . Kotimainen musiikki sen sijaan piti myös fyysisessä tallennemyynnissä pintansa, jopa kasvaen 1 prosentin edellisvuoteen verrattuna ulkomaisten äänitteiden myynnin laskiessa samana ajankohtana 17 prosenttia.

Musiikin digimyynti kasvoi odotettua hitaammin

Vuoden 2011 digimyynnin odotettua hitaampi, ainoastaan 4% kasvu, johtuu osittain Suomessa erittäin suositun Nokian Ovi Musiikki Unlimitedin poistumisesta markkinoilta. Streaming (suoratoisto) palvelu Spotify kasvoi sitä vastoin Suomessa erittäin voimakkaasti vuonna 2011 ja ilahduttavaa digimusiikin myynnin kehityksessä oli myös musiikin latausmyynnin liki 18% myynnin kasvu. Download -albumimyynti kasvoi 15% ja digitaalisinkkujen myynti 20%.

”Spotifysta on tullut musiikkialalle merkittävin digitaalisen musiikin tulonlähde niin Suomessa, Ruotsissa kuin Norjassakin. Digitaalisen musiikin kasvupotentiaali Suomessa on edelleen erittäin suuri ja uskomme ja toivomme, että saamme suomalaiset kuluttajat vuonna 2012 vakuutettua siitä, että laillisten palveluiden, kuten esim. Spotifyn käyttäminen on paitsi helppoa ja nopeaa, niin myös paras tapa nauttia musiikista. Samalla taataan myös se, että oikeudenhaltijat saavat asianmukaiset korvaukset”, sanoo Spotifyn Pohjoismaiden toimitusjohtaja Öjje Holt.

Vuoden 2011 äänitemyyntitilastot löytyvät kokonaisuudessaan täältä:

Vuoden 2011 myydyimmät levyt

Kotimaisen musiikin suosio näkyi myös 2011 myydyimpien levyjen listalla, jossa kymmenen myydyimmän äänitteen joukosta löytyy ainoastaan yksi ulkomainen, vuoden viidenneksi myydyin Adelen ”21” jota myytiin yhteensä 44 055 kpl. Vuoden myydyimmän albumin paikasta käytiin kova kilpailu Nightwishin ”Imiginaerum”:in viedessä voiton 67 932 kappaleen myynnillä. Chisun ”Kun Valaistun” oli toiseksi suosituin 63 429 kappaleen myynnillä. Kolmanneksi myydyin kotimainen albumi on Kari Tapion ”Laulaja 1945-2010”.

Vuoden myydyimpien äänitteiden luettelo löytyy kokonaisuudessaan täältä:
 

Musiikkituottajien jäsenyhtiöiden markkinaosuudet 2011

Warner Music Finland säilytti asemansa Suomen suurimpana musiikkiyhtiönä 27,8 % markkinaosuudella. Toiseksi suurin yhtiö oli Universal Music 22,12% osuudella ja kolmanneksi suurin Sony Music, jonka markkinaosuus oli 18,51%. Suurin kokonaan kotimaisessa omistuksessa oleva yhtiö oli AXR 4,36% osuudella. ”Kotimainen tuotanto ja hienot kotimaiset artistit ovat Warner Music Finlandin toiminnan kivijalka”, toteaa Musiikkituottajien puheenjohtaja ja Warner Music Finlandin toimitusjohtaja Niko Nordström. ”Usein ajatellaan, että omistuspohja vaikuttaa jotenkin yhtiön kotimaisuusasteeseen, mutta esim. Warnerin vuoden 2011 myynnistä peräti 71% kertyi kotimaisesta tuotannosta”, Nordström jatkaa.

Musiikkituottajien jäsenyhtiöt edustavat arviolta 95% äänitteiden kokonaismyynnistä Suomessa.
Vuoden 2011 markkinaosuudet täällä:
 

IFPI Digital Music Report

Kansainvälinen musiikkituottajajärjestö IFPI julkaisi maanantaina 23.1.2012 laillisia digimusiikkimarkkinoita ja uusia musiikinkulutustapoja esittelevän Digital Music Report:in. Digitaalinen musiikkimarkkina kasvoi globaalisti vuoden 2011 aikana yhteensä 8 prosenttia 5,2 miljardiin dollariin. Erityisen nopeasti kasvoivat musiikin tilauspalvelut, joiden käyttäjämäärät nousivat 65%.

Merkittävää kehitystä tapahtui lisäksi laillisten palveluiden kattavuudessa, sillä isoja kansainvälisiä musiikkipalveluita voi nyt käyttää kaikkiaan 58 maassa. Vuonna 2010 palveluiden saatavuus rajoittui 23 maahan. Digitaalisen musiikin osuus äänitteiden kokonaismarkkinoista muodostaa kansainvälisesti kaikkiaan 32%.

Nettipiratismin vastainen työ näyttää myös tuovan tulosta, esim. Ranskassa vertaisverkkojen käyttö on vähentynyt 26% piratisminvastaisen lainsäädännön tultua voimaan. Viimeisimpien Ranskassa tehtyjen tutkimusten mukaan laillisten palveluiden, kuten iTunesin käyttö on lisääntynyt jopa neljänneksellä tästä johtuen. Myös muualta maailmasta on saatu lupaavia tuloksia piratisminvastaisten toimien positiivisesta vaikutuksesta lailliselle kaupalle.

”Kuluttajilla ei ole koskaan aiemmin ollut yhtä paljon vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia musiikinkuluttamiseen. Tarjolla on perinteisten fyysisten ääniteformaattien lisäksi mahdollisuus hankkia suosikkimusiikkiaan latauksina, tilauspalveluista, striimauspalveluista jne. Näistä osa on maksullisia ja osa jopa kuluttajille ilmaisia. Nettipiratismia ei todellakaan voida puolustella käytettävissä olevien vaihtoehtojen vähäisyydellä”, arvioi tilannetta Musiikkituottajien Lauri Rechardt.
Vuoden 2012 aikana myös Suomeen on odotettavissa vielä lisää uudenlaisia musiikkipalveluita, kuten esim. Sony Music Unlimited, Nokia Mix Radio, RaRa jne.

Digital Music Report on ladattavissa kokonaisuudessaan osoitteesta: http://ifpi.org/content/section_resources/dmr2012.html

Lisätietoja:
Musiikkituottajat – IFPI Finland ry/ Lauri Rechardt
puh. 09-68034050