Musiikkituottajat haastaa The Pirate Bayn

24.11.2011

Myös Soneraa ja DNA:ta vaaditaan estämään pääsy The Pirate Bay -sivustolle.

Suomessa toimivien musiikkiyhtiöiden kattojärjestö Musiikkituottajat – IFPI Finland on tänään jättänyt Helsingin käräjäoikeudelle kanteen The Pirate Bay – palvelua vastaan. The Pirate Bay on Suomen eniten käytetty laiton vertaisverkkopalvelu, jonka ylläpitäjät on Ruotsissa tuomittu vankeusrangaistuksiin.

Kanteessa vaaditaan Pirate Bayn ylläpitäjiä lopettamaan musiikin laiton jakelu ja maksamaan oikeudenhaltijoille hyvitystä luvattomasta toiminnasta. Kanne seuraa Helsingin käräjäoikeuden aiemmin lokakuussa antamaa päätöstä, jossa teleoperaattori Elisa velvoitettiin estämään asiakkailtaan pääsy The Pirate Bay palveluun. Tuomioistuin totesi silloisessa päätöksessään, että Musiikkituottajien vaatimat toimenpiteet pääsyn estämiseksi The Pirate Bay-sivustolle ovat riittävän tehokkaita ja kohtuullisin kustannuksin toteutettavissa.

Ehkäistäkseen Pirate Bayn laitonta toimintaa Suomessa, Musiikkituottajat on tänään jättänyt Helsingin ja Vantaan käräjäoikeuksiin hakemukset, joissa pyydetään tuomioistuinta velvoittamaan myös Sonera ja DNA estämään asiakkailtaan pääsy The Pirate Bay palveluun. Tällä hetkellä Elisan, Soneran ja DNA:n yhteenlaskettu markkinanosuus Suomen laajakaistayhteyksistä on noin 80 %.

”Vastaavantyyppisillä estoilla on saatu hyviä tuloksia esim. Italiassa, jossa Pirate Bay – palvelun suosio on merkittävästi vähentynyt. Tilanteessa, jossa rikollinen toiminta on selkeää ja sitä jatketaan useista tuomioista huolimatta, on laittomuuksiin pystyttävä puuttumaan tuomioistuimen määräyksillä, joilla teleoperaattori velvoitetaan estämään pääsy selkeästi laittomiin palveluihin”, toteaa Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n toiminnanjohtaja Antti Kotilainen.

”Pirate Bayn ainoa tarkoitus on hyötyä taloudellisesti musiikin, elokuvien ja pelien luvattomasta levittämisestä. Suomalaisille kuluttajille on laittomien palveluiden sijaan tarjolla useita erinomaisia laillisia musiikkipalveluita. Haluamme osaltamme myötävaikuttaa siihen, että yhä suurempi osa kuluttajista lopettaa harmaan talouden tukemisen ja siirtyy laillisten palveluiden asiakkaaksi”, kommentoi hakemuksia Musiikkituottajien edustaja Lauri Rechardt.

”Laittoman tarjonnan väheneminen tukee samalla myös teleoperaattoreiden mahdollisuuksia investoida entistä voimakkaammin lailliseen sisältöliiketoimintaan”, Rechardt huomauttaa.

Lisätietoa:
Musiikkituottajat – IFPI Finland ry / Lauri Rechardt / 09-68034050
Tekijänoikeuden Tiedotus- ja valvontakeskus / Antti Kotilainen / 09-68034049