Oikeus määräsi Elisan estämään asiakkaidensa pääsyn Pirate Bayhin

25.10.2011

Helsingin käräjäoikeus antoi 26.10.2011 päätöksen, jolla se velvoittaa väliaikaisella määräyksellä Internet-operaattori Elisan estämään asiakkailtaan pääsyn tekijänoikeuksia loukkaavaan The Pirate Bay -sivustoon.

Käräjäoikeus ratkaisi näin oikeudenhaltijoiden hyväksi Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n (TTVK) toukokuun lopussa Musiikkituottajat – IFPI Finland ry:n puolesta vireille laitetun, tekijänoikeuslakiin perustuvan hakemuksen.

The Pirate Bay on maailman suurin ja Suomen suosituin BitTorrent-sivusto, jonka perustajat Hans Neij, Peter Sunde Kolmisoppi ja Gottfrid Warg on tuomittu Ruotsissa vankeusrangaistuksiin ja mittaviin vahingonkorvauksiin. Tuomioista huolimatta Pirate Bay on jatkanut toimintaansa.

Elisa vastusti Musiikkituottajien hakemusta katsoen, että määräyksen täytäntöönpano ei olisi teknisesti toteutettavissa ja että siitä aiheutuisi sille huomattavia kustannuksia. Harkittuaan haetun toimenpiteen kohtuullisuutta käräjäoikeus kuitenkin katsoi keskeytysmääräyksen tässä tapauksessa olevan oikeasuhtainen toimenpide. Käräjäoikeus ei myöskään uskonut, etteikö Elisa kykenisi toteuttamaan haettuja toimenpiteitä pääsyn estämiseksi Pirate Bayhin tai että niistä aiheutuisi sille kohtuuttomia kustannuksia.

Euroopassa tuomioistuimet ovat antaneet vastaavanlaisia keskeyttämismääräyksiä Suomen lisäksi myös Tanskassa, Belgiassa, Iso-Britanniassa, Irlannissa, Italiassa ja Itävallassa. Eurooppalaisesta käytännöstä poiketen oikeudenhaltijoiden on Suomessa kuitenkin seuraavaksi nostettava kanne varsinaisia loukkaajia eli Pirate Bayn perustajia vastaan.

”Olemme luonnollisesti tyytyväisiä käräjäoikeuden päätökseen. Koska Suomessa ei ole kaikilta osin voimaansaatettu eurooppalaisia direktiivejä, on oikeudenhaltijoiden 30 päivän kuluessa kuitenkin vielä nostettava tuomioistuimessa ns. pääkanne Pirate Bayn perustajia vastaan. Muutoin uhkana on, että väliaikainen keskeyttämismääräys raukeaa”, toteaa TTVK:n toiminnanjohtaja Antti Kotilainen.

”Pääkanteen lisäksi oikeudenhaltijat tulevat hakemaan nyt keskeyttämismääräyksiä Pirate Bayn osalta muitakin teleoperaattoreita koskien. Laillisen digitaalisen markkinan kehittäminen Suomessa ja Euroopassa edellyttää, että Pirate Bayn kaltaisiin harmaan talouden toimijoihin puututaan määrätietoisesti. Suomen lainsäädäntö ei valitettavasti vastaa tällä hetkellä eurooppalaisia normeja, mutta pyrimme hyödyntämään nyt käytössä olevat keinot laillisten digipalveluiden tukemiseksi”, jatkaa Musiikkituottajia edustava Lauri Rechardt.

Lisätietoja:
AA Lauri Rechardt / Musiikkituottajat IFPI – Finland ry / 09 6803 4050
Toiminnanjohtaja Antti Kotilainen / Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry / 09 6803 4049