Teleoperaattorit ja musiikki- sekä elokuva-ala sopivat yhteistyöstä laittoman tietoverkkojakelun vähentämiseksi Yhdysvalloissa

7.7.2011

Useat yhdysvaltalaiset teleoperaattorit ja musiikkituottajia, televisioyhtiöitä, ja elokuvastudioita edustavat järjestöt julkistivat eilen 7. heinäkuuta sopimuksen, jonka perusteella teleoperaattorit ryhtyvät toimiin verkkopiratismin vähentämiseksi.

Yhdysvaltalaiset teleoperaattorit alkavat tästä päivästä lähtien lähettää huomautuksia asiakkailleen, joiden on todettu levittävän luvatta suojattuja sisältöjä. Teleoperaattorit sitoutuvat myös teknisiin toimenpiteisiin lainvastaisen toiminnan lopettamiseksi niiden asiakkaiden osalta, jotka eivät huomautuksista huolimatta muuta toimintaansa. 

US press release 7.7.2011

Yhdysvaltojen hallitus on antanut tukensa osapuolten sopimukselle. Hallitus uskoo, että sovittu menettely vähentää oikeudenloukkauksia ja että se luo työpaikkoja sekä kasvattaa kansantaloutta. www.whitehouse.gov/blog/2011/07/07/working-together-stop-internet-piracy

Nyt Yhdysvalloissa sovittu vapaaehtoinen menettely on samansuuntainen mutta pitemmälle menevä, kuin vaalien alla rauennut edellisen hallituksen ehdottama huomautuskirjemenettely Suomessa. Yhdysvalloissa sovitun menettelyn keskeiseksi syyksi on mainittu teleoperaattoreiden asiakkaiden oikeus saada tietää, mikäli heidän yhteyksiään käytetään laittomuuksiin.

Musiikkituottajien edustaja Lauri Rechardt toteaa: ”Luovien sisältöjen laiton käyttö on merkittävä ongelma. Laittomat palvelut ovat osa harmaata taloutta, jota ei tule hyväksyä saati kannustaa. Tästä syystä yhä suurempi joukko valtioita on säätänyt tai on parhaillaan säätämässä huomautuskirje -menettelyistä, joiden avulla kaikki digitaalisen kaupan kehityksestä hyötyvät myös osallistuvat laittoman toiminnan vähentämiseen.” Rechardt jatkaa: ”Suomen hallituksen olisi pikavauhtia tuotava eduskunnalle esitys toimenpiteistä laittoman sisältöjen jakelun vähentämiseksi. Kansainväliset esimerkit osoittavat, että huomautuskirjeet ovat oikeustoimia lempeämpi, mutta tehokas tapa vähentää laitonta jakelua ja edistää laillista digitaalista kauppaa." Huomautuskirje -menettelyssä teleoperaattorit lähettävät huomautuksia asiakkailleen ja mikäli laitonta toimintaa jatketaan myös huomautusten vastaanottamisen jälkeen, niin seurauksena on rangaistus.

Lisätietoja:
Musiikkituottajat/Lauri Rechardt 09-68034050