Euroopan komissio julkisti IPR strategian

26.5.2011

Euroopan komissio julkisti 24. toukokuuta IPR strategian, joka määrittelee komission prioriteetit teollis- ja tekijänoikeuksien alalla. Musiikkituottajien kansainvälinen kattojärjestö IFPI kommentoi komission strategiapaperia seuraavasti:

”Olemme tyytyväisiä siihen, että komissio nostaa raportissaan esiin luovan talouden merkityksen Euroopan talouskasvun ja innovaatioiden kannalta ja samalla huomioi sen valtavan haitan, jonka nettipiratismi aiheuttaa sekä alan työpaikoille että eurooppalaiselle taloudelle.

Mikäli tietoverkkopiratismia halutaan tehokkaasti kitkeä, tulee nyt laadittavassa strategiassa ottaa huomioon kaikki erityyppiset oikeudenloukkaukset, jotka uhkaavat Euroopan luovaa taloutta nyt ja tulevaisuudessa. Näihin kuuluvat niin piraattinettisivustot kuin vertaisverkossa tapahtuva laiton tiedostojenjakaminen. Erityistä huomiota tulee kiinnittää keinoihin, joiden avulla voidaan estää pääsy laittomiin palveluihin, sekä järjestelyyn, jolla aikaansaadaan riittävät sanktiot omaava varoitusmenettely toistuvasti laittomia tiedostoja jakavia kohtaan. Odotamme innolla yhteistyötä komission kanssa uuden strategian implementoimiseksi”.

Suomalaisten Musiikkituottajien edustaja Lauri Rechardt toteaa komission strategiasta: ”Komission strategiassa tuodaan esille samoja asioita, joita olemme pyrkineet edistämään kansallisesti. Erityisesti eurooppalaisen tietoyhteiskunnan ja digitaalisen sisältömarkkinan kehittäminen ovat keskeisiä tavoitteitamme. Tehokkaammat keinot sisältöjen laittoman tietoverkkolevityksen vähentämiseksi ovat välttämättömiä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Suomen ei kuitenkaan pidä jäädä odottamaan komission toimia, vaan aktiivisesti keittää kotimaista lainsäädäntöä – erityisesti jotta digitaalisen markkinan kehitys saadaan turvattua”.