Äänitteiden myynti Suomessa vuonna 2010

6.2.2011

Digitaalinen musiikkimarkkina kasvoi 88 % ja muodostaa jo lähes viidenneksen äänitemyynnin kokonaisarvosta.

Musiikkituottajat ry:n tänään julkaisemien tilastojen mukaan digitaaliseen musiikin kulutus Suomessa kasvoi 88 % vuonna 2010. Digitaalinen musiikkikauppa muodostaa jo lähes viidenneksen äänitemyynnin kokonaisvolyymistä. Kasvu tuli pääosin uudentyyppisistä digitaalisista musiikkipalveluista, kuten Spotify:sta ja Nokian Ovi Musiikki Unlimited:sta

Musiikkituottajien jäsenyhtiöiden äänitemyynnin verottoman tukkumyynnin yhteenlaskettu arvo vuonna 2010 oli n. 43 miljoonaa euroa. Vuoteen 2009 verrattuna myynti laski yhä kuitenkin n. 6 %.

Uudet tulovirrat tuovat kasvua

Muutokset levy-yhtiöiden toimintaympäristössä ovat saaneet ne etsimään uusia tulovirtoja perinteisen äänitemyynnin ulkopuolelta. Uusia tulovirtoja musiikkiyhtiöille tulee esimerkiksi merchandise-tuloista, markkinointiyhteistyöstä ja live-esiintymisistä.

Musiikkituottajat ry keräsi nyt ensimmäistä kertaa tietoa jäsenyhtiöidensä muista kuin äänitemyynnistä saatavista tuloista. Tulot on tilastoitu nettomääräisinä, eli musiikkiyhtiöiden tosiasiallisesti saamien tulojen mukaisesti.

Kun mukaan lasketaan myös musiikkiteollisuuden tekijänoikeusjärjestö Gramexin (www.gramex.fi) musiikkiyhtiöille vuonna 2010 tilittämät esitys- ja tallennuskorvaukset nousee Musiikkituottajien jäsenyhtiöiden äänitemyynnin ulkopuolisen myynnin veroton arvo yhteensä 12,5 miljoonaan euroon. Tämä muodostaa jo lähes 23 % Musiikkituottajien 55,5 miljoonan euron kokonaismyynnistä.

Uusien tulojen määrä osaltaan osoittaa, että Musiikkituottajien jäsenyhtiöt sopeuttavat toimintaansa alan rakennemuutokseen ja muuttuvat perinteisistä levy-yhtiöistä erilaisia musiikkiin liittyviä tuotteita ja palveluja tarjoaviksi musiikkiyhtiöiksi.

”Alan kokonaisluvut osoittavat sen, että musiikkiyhtiöt ovat sopeutuneet uuteen markkinatilanteeseen. Uudet toimintamallit mahdollistavat vielä aiempaa tiiviimmän yhteistyön tuottajien arvokkaimman pääoman eli artistien kanssa. Samalla yhtiöt ovat entistä enemmän fokusoineet keskeisimpään tehtäväänsä, eli uusien artistien etsimiseen ja kehittämiseen sekä näiden markkinointiin,” toteaa Musiikkituottajat ry:n edustaja Lauri Rechardt. ”Myös digikaupan kehitys on lupaavaa ja kansainvälisen markkinakehityksen valossa digimarkkinan kasvu Suomessa jatkuu. Ei kuitenkaan pidä unohtaa sitä tosiasiaa, että yli 90 % digitaalisen musiikin kulutuksesta muodostuu laittomasta lataamisesta. Jotta ammattimainen sisältötuotanto voi Suomessa jatkua myös tilanteessa, jossa musiikin myynti tapahtuu pääosin digitaalista palveluista, on laittomaan lataamiseen puututtava laajamittaisesti ja tehokkaasti. Tämä edellyttää valtiovallalta juhlapuheiden sijaan toimenpiteitä. Uusille palveluille ja digitaaliselle sisältökaupalle on turvattava reilu toimintaympäristö. Myös Internet palveluntarjoajien on otettava huomattavasti aktiivisempi rooli nettipiratismin kitkemisessä,” Rechardt jatkaa.


Kotimaisen musiikin osuus huippulukemissa – jatkuvuus turvattava

Kotimaisen musiikin osuus kokonaismarkkinoista ylsi vuonna 2010 ennätyssuureksi muodostaen jo 63 % äänitteiden euromääräisestä myynnistä. Kotimaisen musiikin osuus äänitemarkkinoista on Suomessa kansainvälisesti huomioiden poikkeuksellisen suuri. Osa kasvusta selittyy sillä, että kuluttajat hankkivat yhä lisääntyvässä määrin ulkomaisia äänitteitä suoraan ulkomaisten nettikauppojen kautta.

Warner Music Finland markkinajohtaja

Musiikkituottajien jäsenyhtiöiden markkinaosuusvertailussa Warner Music Finland oli suurin nostaen markkinaosuutensa 28,4 %:iin äänitemyynnin arvosta. Toiseksi suurin yhtiö äänitemyynnin perusteella oli Sony Music 21,2 % osuudella. Universal Musicin markkinaosuus vuonna 2010 oli 19,8 % ja EMI Finlandin 12,8 %. Playground Music BAMin osuus oli 8,7 %.

”Kotimainen tuotanto ja hienot kotimaiset artistit ovat myös Warner Music Finlandin kivijalka. Satsaamme todella paljon resursseja sekä uusien artistien etsimiseen että tietysti yhteistyöhön nykyisten kanssa,” kommentoi Musiikkituottajat ry:n hallituksen uusi puheenjohtaja, Warner Music Finlandin toimitusjohtaja Niko Nordström. ”Kotimaisen tuotannon jatkuvuuden turvaamisen kannalta keskeistä tulee olemaan se, että uusille musiikki- ja sisältöpalveluille saadaan luotua sellainen ympäristö, jossa ne voivat kehittyä ja harjoittaa liiketoimintaa normaalien pelisääntöjen mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että internetpiratismiin tulee pystyä puuttumaan nykyistä huomattavasti tehokkaammin. Lainsäätäjä ja palveluntarjoajat ovat tämän kannalta keskeisessä asemassa,” Nordström jatkaa.

Musiikkituottajat – IFPI Finland ry

Musiikkituottajat on Suomessa toimivien musiikkia julkaisevien ja myyvien yhtiöiden kattojärjestö, jonka jäseninä on yli 20 tuotantoyhtiötä. Musiikkituottajien jäsenyhtiöt edustavat n. 95 % Suomen äänitemarkkinoista.
Lisätietoja: http://www.ifpi.fi/tilastot/vuosimyynti/2010/

Musiikkituottajat
puh. (09) 6803 4050

Lauri Rechardt