ÄKT:n nimi muuttuu – Äänitemyynti kääntyi nousuun

26.8.2010

Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry:n nimi muuttuu 27.8.2010 Musiikkituottajat – IFPI Finland ry:ksi. Päivittäiskäytössä tulee olemaan nimen lyhyempi muoto eli Musiikkituottajat.

Ääni- ja kuvatallennetuottajista Musiikkituottajiksi

Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry:n nimi muuttuu 26.8.2010 Musiikkituottajat – IFPI Finland ry:ksi. Päivittäiskäytössä tulee olemaan nimen lyhyempi muoto eli Musiikkituottajat. ”Äänitetuottajat ovat viime vuosina muuttuneet pelkästään äänitteitä tuottavista levy-yhtiöistä kohti kokonaisvaltaisia musiikkiyhtiöitä. Koimme, että nyt on hyvä aika huomioida myös kattojärjestötasolla muutos, joka jäsenyhtiöiden toiminnassa on tapahtunut niiden mukautuessa digitalisoitumisen mukanaan tuomiin haasteisiin”, sanoo Musiikkituottajien edustaja Lauri Rechardt.

 

Äänitemyynti kasvuun vuosien taantuman jälkeen

Musiikkituottajat – IFPI Finland ry:n jäsenyhtiöiden tilastojen mukaan vuoden 2010 ensimmäisen puolen vuoden äänitemyynti kasvoi 5,4 % vuoteen 2009 verrattuna. Pitkään jatkunut äänitemyynnin lasku näyttäisi vihdoin tasaantuneen, sillä myös fyysisten äänitteiden kappalemyynti kasvoi ensimmäisen kuuden kuukauden aikana n. 4 %. Fyysisten äänitteiden myynnin arvo sen sijaan laski 3,5 % Tämä johtuu CD-levyjen keskihinnan alenemisesta.

Positiivisen markkinakehityksen taustalla on äänitteiden digitaalisessa kaupassa tapahtunut kasvu ja erityisesti uudentyyppisten musiikkipalveluiden kuten Spotifyn ja Nokian Comes With Musicin yhä kasvava suosio. Digitaalisen musiikkimyynti muodostaa jo 19 % äänitealan kokonaismarkkinoista.

”Äänitemyynnin kehitys osoittaa kiistatta musiikkisisällön kiinnostavuuden ja uusissa musiikinkulutustavoissa piilevän potentiaalin”, analysoi markkinakehitystä Musiikkituottajien edustaja Lauri Rechardt. ”Ei pidä kuitenkaan unohtaa sitä tosiasiaa, että laittoman lataamiseen eli nettipiratismin osuus kaikesta musiikin lataamisesta on edelleen yli 90 %. Tähän pitää saada lainsäädännössä keinot puuttua, jotta markkinoita päästään kehittämään terveeltä pohjalta”, Rechardt jatkaa.

Lisätietoja:
Musiikkituottajat /Tommi Kyyrä 09-68034050