Suomalaiset eivät hyväksy laitonta verkkolataamista

14.6.2010

Kolme neljäsosaa suomalaisista ei pidä musiikin, elokuvien ja pelien laitonta lataamista hyväksyttävänä. Kulttuurin laillisen verkkojakelun yleistymisen suurimpana esteenä on kuitenkin se, ettei palveluja tunneta. Tulokset käyvät ilmi Taloustutkimus Oy:n tuoreesta tutkimuksesta.

73 prosenttia suomalaisista on Taloustutkimus Oy:n kyselyn mukaan joko täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämästä ”musiikin, elokuvien ja pelien laiton lataaminen ei ole hyväksyttävää”. Naisista väittämää tukee 78 ja miehistä 70 prosenttia.

Eri ikäluokista laittoman lataamisen tuomitsevat yleisimmin 35–49-vuotiaat, joista 83 prosenttia on samaa mieltä väittämän kanssa. Nuorimmasta 15–24-vuotiaiden ikäluokasta väittämää tukee 63 prosenttia.

Laillisia verkkopalveluja ei tunneta

Kyselyssä tutkittiin myös verkkokauppojen ja digitaalisten musiikkipalvelujen käyttöä. Vastaajista 32 prosenttia tuntee verkkokaupat ja 40 prosenttia musiikkipalvelut, mutta 55 prosenttia ei kumpaakaan. Palveluista tunnetuin on Spotify. Laillisten verkkopalvelujen käyttämättömyyttä perustellaan useimmiten sillä, ettei vastaaja ole kiinnostunut palveluista.

Taloustutkimus Oy:n toukokuun lopussa toteuttamaan tutkimukseen osallistui 1005 suomalaista. Tutkimus on osa luovien alojen järjestöjen ja yritysten yhteistä kampanjaa, jolla pyritään edistämään laillista verkkokauppaa.

Lisätietoja

www.widenation.fi
Antti Isokangas, antti@nonparole.fi, 040 5113799