1,2 miljoonaa eurooppalaista työpaikkaa vaarassa

8.4.2010

Brysselissä julkaistun koko EU:n kattavan ”Building a Digital Economy: The Importance of Saving Jobs in the EU´s Creative Industries” -tutkimuksen mukaan EU maiden elokuva-, tv-, musiikki- ja ohjelmistoala on vaarassa menettää jopa 1,2 miljoonaa työpaikkaa vuoteen 2015 mennessä. Vähittäiskauppa-arvolla laskettuna menetys olisi samana aikana arviolta 240 miljardia euroa.

Tutkimus osoittaa että eurooppalaisilta luovan teollisuuden aloilta hävisi vuonna 2008 yli 185 000 työpaikkaa, menetysten ollessa arviolta 10 miljardia vähittäiskauppa-arvolla laskettuna.

Pääsyyksi elokuva-, tv-, musiikki- ja ohjelmistoalojen ongelmiin tutkimus löytää laittoman tiedostojenjaon eli nettipiratismin.

Vuonna 2008 arviolta 14 miljoonaa eurooppalaista työskenteli luovan teollisuuden piirissä.

Sisältöalojen edustajat Euroopan laajuisesti vetoavat päättäjiin, jotta lainsäädännöllä turvattaisiin riittävän tehokkaat keinot laittoman lataamisen torjumiseksi ja laillisen kaupan toimintaedellytysten varmistamiseksi.

Suomen elokuvasäätiön kotimaan levityspäällikkö Harri Ahokas kommentoi tutkimusta:

”Kun tähän asti huolta olemme kantaneet erityisesti siitä, että luvaton verkkojakelu rikkoo luovien alojen tekijänoikeuksia ja jakeluoikeuksia, nyt tehty tutkimus osoittaa, että piratismi vaarantaa kohtalokkaasti myös koko arvoketjun luonnollisen toiminnan. Kun työpaikkoja katoaa, vaarassa ovat myös luovan työn tulokset.

Suomen elokuvasäätiö kiinnittää huomiota ongelman moninaisuuteen. Kun liikenne- ja viestintäministeriö tavoittelee, että vuonna 2015 valtaosalla suomalaisista on käytössään 100 megabitin laajakaista, valtiovallan pitää samalla panostaa huomattavasti nykyistä enemmän laillisen verkkokaupan kehittämisen tukemiseen ja asettaa lainsäädännöllä tehokkaita esteitä ja painavia seuraamuksia teknistä alustaa tietoisesti väärinkäyttäville tahoille.

Kotimaisen elokuvan julkinen rahoitus on kasvanut merkittävästi nykyisen hallituksen aikana. Myös kasvun hedelmistä on pidettävä huolta. Elokuvasäätiön tavoitteena on laajentaa kansallisen elokuvamme saatavuutta sen kaikissa levityskanavissa elokuvateattereista DVD-, video-on-demand- ja tv –jakeluun yhtäläisellä laillisella pohjalla. Vain näin voimme taata elokuvan tekijöille, tuottajille ja jakelijoille oikeudenmukaisen, keskinäisiin sopimuksiin perustuvan osuuden elokuvan tuotoista ja turvata ansaintaketjun toimivuudella myös uusien elokuvien tekemisen ja katsomisen sekä verotulojen kertymisen koko yhteiskunnan hyväksi.

Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry:n edustaja Lauri Rechardt toteaa: ”Nyt julkaistu tutkimus vahvistaa myös muiden sisältöalojen osalta sen, mistä musiikkiala on kärsinyt jo pitkään. On selvää, että laiton tiedostojenjakaminen ja sen aiheuttama epäoikeudenmukainen kilpailuasetelma on tällä hetkellä suurin este lupaavasti käynnistyneen laillisen digikaupan kehittymiselle. Se paitsi viivästyttää kuluttajien siirtymistä laillisten digitaalisten sisältöjen pariin estää myös alan kehittämiseksi tehtävät lisäinvestoinnit. Nyt olisi vihdoinkin aika tarjota lainsäädännössä riittävät työkalut ongelman ratkaisemiseksi ja luovien alojen työpaikkojen säilyttämiseksi.”

Tutkimus on kokonaisuudessaan saatavilla osoitteessa: http://www.iccwbo.org/bascap/id35360/index.html

Lisätietoja:
Suomen Elokuvasäätiö / Harri Ahokas 09-6220 300
ÄKT ry/ Lauri Rechardt 09-68034050