Suomalaisen musiikin päivä 11.3.2008

4.3.2008

SUOMALAISEN MUSIIKIN PÄIVÄN SEMINAARI JA
SÄVELTAITEEN VALTIONPALKINNON 2008 JAKO

Tiistai 11.3.2008 klo 10.00 – 16.00
Sibelius-Akatemian kamarimusiikkisali, Helsinki
(Pohjoinen Rautatiekatu 9, II krs.)

Musiikkikulttuurin uria ja bittejä

Äänite suomalaisessa tietoyhteiskunnassa
Suomalaista musiikkia on tallennettu äänitteille reilun sadan vuoden ajan. Tekninen ke-hitys on muuttanut alkuajan rahisevat harvinaisuudet tuntemaksemme musiikin valta-mediaksi. Ainutkertaiset paikkaan sidotut musiikkielämykset ovat monistettavissa ja saatettavissa maailmanlaajuisiksi kuuntelunautinnoiksi. Äänitteillä julkaistu luovan ja esittävän säveltaiteemme moniarvoinen kirjo toistaa meille alkuvoimaisesti musiikillista kulttuuriperintöämme ja –identiteettiämme.

Tietoyhteiskunnassammekin sävelteoksen esityksen tallentaminen on edelleen musiikki-tuotannon ydintä. Uuden verkottuvan ja monikanavaistuvan ajan mahdollisuudet ja muu-tospaineet ovat vaikuttamassa tuotantoon, jakeluun ja kaupalliseen tarjontaan. Tieto-verkoissa korostuvat myös yhteisöllisyys ja käyttäjien halu hyödyntää ”sisältöjä” omassa ”user generated content” luovassa toiminnassaan.

Teemaseminaarimme esittelee tallennemusiikkimme sisältöinä ja ajankohtaisina julkai-su- ja markkinatietoina. Se myös pohtii ja etsii ratkaisuja tietoyhteiskunnan muutoshaas-teisiin. Kuka päättää tallennettavasta musiikista, millä tavoin musiikki löytää kuulijansa, kenen ehdoilla musiikin markkinat toimivat vai onko kuluttaja kinginä?

Seminaari tarjoaa mielenkiintoisen mahdollisuuden kuulla asiantuntijoiden esityksiä ja arvioita ja osallistua keskusteluun niin musiikin tekijöille, esittäville taiteilijoille kuin musiikkibisneksen ja median monille toimijoille.

Seminaarin järjestävät Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry sekä Suomalaisen musiikin päivän neuvottelukunta. Seminaarin puheenjohtajana toimii Arto Alaspää.

Seminaari on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille.
Ilmoittautumiset 5.3.2008 mennessä ÄKT:n toimistoon 09-6803 4050/Kati Wolff tai sähköpostilla kati.wolff@ifpi.fi.

Päivän ohjelma

www.suomalaisenmusiikinpaiva.fi