Tekijänoikeusbarometri 2007

9.7.2007

Piraattitallenteiden hankkiminen on ihmisten omien ilmoitusten mukaan vähentynyt selvästi viime vuodesta. Tämä käy ilmi Taloustutkimuksen tekijänoikeusbarometrista, jota se tekee Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien (LYHTY) toimeksiannosta.

Vastausten mukaan piraattitallenteiden ostaminen ja maahantuonti on jopa puolittunut ja niiden lataaminen internetin vertaisverkosta pudonnut neljänneksellä vuodesta 2006.

Vuonna 2006 8 % suomalaisista kertoi tuoneensa maahan piraatteja, nyt niin vastaa tehneensä 4 %. Piraattien ostaminen kotimaassa alentui vastaavasti 4 %:sta 2 %:iin.

Myös internetpiratismi vähentyi selvästi. Kun viime vuonna 21 % kertoi imuroineensa internettiin luvatta laitettuja aineistoja, nyt näin vastasi vain 15 %.

"Nuorimmat, 15-25 -vuotiaat vastaajat ilmoittavat selvästi muita ikäluokkia useammin hankkineensa piraattitallenteita ja imuroineensa ja jakaneensa internetiin luvatta laitettuja aineistoja. Nuorillakin on kuitenkin nähtävissä sama trendi kuin muissa ikäluokissa: piraattitallenteiden ja erityisesti luvatta nettiin laitetun materiaalin hankkiminen on vähentynyt selvästi", toteaa Taloustutkimus Oy: tutkimuspäällikkö Tuomo Turja.

Ostaminen laillisista internetkaupoista on sen sijaan kasvanut. Kun viime vuonna 24 % kertoi ostaneensa joko musiikkia, tietokonepelejä tai elokuvia laillisesta internetkaupasta, nyt näin kertoi tehneensä 29 % vastaajista.

"Tutkimustulos on iloinen uutinen kaikille niille, jotka pyrkivät ansaitsemaan elantonsa tekemällä kulttuuria tai viihdettä," sanoo Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien projektinjohtaja Lauri Kaira. "Erityisen hienoa on, että nettipiratismin kasvu näyttää taittuneen."

Luovan työn tekijät ja yrittäjät (LYHTY) on kotimaisen kulttuurialan ja sisällöntuottajien yhteistyöprojekti, joka toimii alan toimintaedellytysten kehittämiseksi.

Tekijänoikeusbarometri tehtiin osana Telebustutkimusta, jossa haastateltiin puhelimitse viikolla 27 1001 henkilöä. Otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinalueen ja talouden koon mukaan kohderyhmää edustavaksi.

Lisätietoja:

Lauri Kaira, projektinjohtaja
Luovan työn tekijät ja yrittäjät LYHTY