TTVK Internet-piraattien kimppuun

3.4.2006

TTVK Internet-piraattien kimppuun viidellätoista uudella tutkintapyynnöllä.

Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry (TTVK) ilmoittaa jättäneensä poliisille 3.4.2006 viisitoista uutta tutkintapyyntöä tekijänoikeudellisesti suojatun aineiston luvattomasta Internetjakelusta. Tutkintapyyntöjen asianomistajina on Motion Picture Association of America (MPAA) jäsenyhtiötä, Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry, Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry sekä Sony Computer Entertainment Europe (Sony PlayStation). Kyseessä on osittain jatkoa TTVK:n viime vuonna jättämälle 58 musiikin luvatonta verkkojakelua koskeville tutkintapyynnöille.

Osa jutuista poliisille epäiltyinä tekijänoikeusrikoksina

TTVK:n mukaan osa tutkintapyynnöistä on otsikoitu epäiltyinä tekijänoikeusrikoksina. Rikosnimikkeen ankaroitumisen taustalla on vuoden alusta voimaan tulleet tekijänoikeuslain ja rikoslain muutokset. Rikoslain mukaan tekijänoikeusrikoksesta voidaan nykyisin tuomita se, joka tietoverkoissa tai tietojärjestelmän avulla loukkaa tekijänoikeuden haltijaa siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle. Maksimirangaistus tekijänoikeusrikoksesta on kaksi vuotta vankeutta. Erona vanhaan lakiin on, että loukkaukselta ei enää edellytetä ansiotarkoitusta. Uusi laki mahdollistaa poliisille mm. kotietsintäoikeuden, kun on syytä epäillä tekijänoikeusrikoksen tapahtuneen.

”Testaamme nyt ensimmäistä kertaa uuden lain säännöksiä ja samalla laajennamme valvonnan peittoa elokuvien ja pelien suuntaan”, vahvistaa toiminnanjohtaja Antti Kotilainen TTVK:sta. Kaikki viime vuonna tehdyt 58 tutkintapyyntöä menivät poliisille epäiltyinä tekijänoikeusrikkomuksina. Niiden juttujen tutkinnan yhteydessä poliisi ei ole suorittanut kotietsintöjä. ÄKT on sopinut tähän mennessä kyseisistä jutuista 26 tapausta. Sovittujen korvausten keskiarvo on ollut lähes 2.200 euroa. Korvausten lisäksi vastaajien maksettavaksi on useissa tapauksissa kirjoitettu sakkolappu.

ÄKT pitää varsin todennäköisenä, että nyt tutkintaan viedyistä uusista tapauksista ainakin osa viedään rikosjuttuina tuomioistuimiin. ”Ankarampi rikosoikeudellinen puuttuminen on nyt sekä mahdollista että perusteltua; luvaton nettijakelu aiheuttaa vuositasolla jo miljoonien eurojen menetykset lailliselle musiikkikaupallemme. Vastareaktiomme ei pitäisi tulla enää minään yllätyksenä laittomille toimijoille. Myös lainsäätäjän viesti luvattoman toiminnan moitittavuudesta on selkeä ja yksiselitteinen”, toteaa ÄKT:n toiminnanjohtaja Arto Alaspää.

Suomi nettipiratismin kärkimaita maailmassa

Luvattomassa tiedostojen jaossa käytettävät tekniset sovellukset vaihtelevat maittain. Pohjoismaissa ja eritoten Ruotsissa ja Suomessa suosituksi on noussut DirectConnect tiedostojen vaihto-ohjelma. DirectConnct perustuu chat-huoneiden tapaisiin ns. hubeihin. Näissä hubeissa käyttäjät voivat chattäillä, selailla toistensa tiedostoja ja jakaa niitä keskenään. Usein hubit asettavat sisäänpääsyvaatimukseksi sen, että käyttäjällä on tietty määrä tiedostoja jaossa.

Käyttäjämääriltään ja jaossa olevan aineiston perusteella Ruotsi ja Suomi ovat koko maailman kärkimaita. Suomessa toimii noin 1.100 ns. julkista hubia ja Ruotsissa vastaava luku on yli 1.400. Kyseinen seikka on havaittu myös rapakon takana. MPAA:n hallituksen puheenjohtaja ja pääjohtaja Dan Glickmanin mukaan ”MPAA ei tule vastaisuudessakaan katsomaan sivusta, kun sen jäsenyhtiöiden elokuvia jaetaan merkittävissä määrin laittomasti suomalaisten ylläpitämillä hubeilla. Kyseessä on rikollinen toiminta, johon tulemme puuttumaan yhteistyössä TTVK:n kanssa.”

TTVK:n hallituksen puheenjohtaja ja Warner Bros. Entertainment Finland Oy:n maajohtaja Leif Lindblad näkee valvonnan kiristämisen välttämättömänä. ”On selvää, että laitonta tarjontaa on kitkettävä, jotta lailliset verkkokaupat saavat mahdollisuutensa. Suomessakin elokuvia voi vuokrata Internetissä lupaavasti käynnistyneestä SF Anytime –palvelusta ja tämän vuoden aikana nähdään myös ensimmäiset elokuvien download-kaupat”, toteaa Lindblad.

Suomessa yli 150.000 aktiivista vertaisverkkojen käyttäjää

TTVK:n mukaan Suomessa on tällä hetkellä yli 150.000 aktiivista vertaisverkkojen käyttäjää. Internet-piratismi jatkoi kasvuaan vuoden 2005 aikana ja Internet-piraattien määrä on kolminkertaistunut puolessatoista vuodessa. Perinteinen fyysinen tallennepiratismi onkin vähentynyt ja tilalle ovat tulleet tietoverkoissa tehdyt oikeudenloukkaukset. Vuosi 2005 oli TTVK:n toimintahistorian ensimmäinen, jolloin viranomaisille tehdyistä tutkintapyynnöistä yli 50 % kohdistui tietoverkoissa tehtyihin oikeudenloukkauksiin.

Uusi laki ei toistaiseksi ole näyttänyt vähentävän ongelmaa. Teoston toimitusjohtaja Katri Sipilän mukaan tämä ei ole ollut yllätys. ”Asenteiden muutos ottaa oman aikansa ja eritoten nuorten nettikäyttäjien valistavaa tiedotustoimintaa tullaan edelleen jatkamaan aktiivisesti. Hyvä esimerkki valistuksesta on TTVK:n tammikuussa peruskoulujen yläasteille toimittama tietopaketti tekijänoikeudesta ja piratismista”, toteaa Sipilä.

TTVK tutki vuoden 2005 aikana kahdesti kuluttajien tietoisuutta siitä, mitä Suomen laki sanoo musiikkitiedostojen jakamisesta ilman oikeudenhaltijoiden lupaa. Taloustutkimus Oy:n helmikuussa ja toukokuussa suorittamissa kyselyissä, molemmissa yli 70 % kuluttajista tiesi, että musiikkitiedostojen jakaminen ilman oikeudenhaltijan lupaa on laitonta.

MPA:n arvion mukaan sen menetykset piratismin johdosta Suomessa vuonna 2005 olivat 16 milj. dollaria. Summasta puolet on seurausta Internetpiratismista. Laskelmien mukaan teatterilipputuloista menetettiin 6 milj. dollaria ja suurimmat menetykset; 8 milj. dollaria kohdistuivat DVD-myyntiin.

Lähes 2.000 uutta kannetta vireille kymmenessä maassa

Musiikkitoimiala jatkoi samanaikaisesti oikeustoimia useissa maissa. Nyt toimeenpantuun viidenteen kanneaaltoon liittyi uutena maana Portugal. Oikeustoimien kokonaismäärä 18 maassa Yhdysvallat pois lukien on nyt yli 5.500. Maasta riippuen ne käsitellään joko siviili- tai rikosjuttuina. ”Suomessa nämä tapaukset ajetaan rikosperusteisesti”, toteaa toiminnanjohtaja Antti Kotilainen.

Elokuva-ala on jahdannut hubien ja palvelimien ylläpitäjiä rikosperusteisesti mm. Itävallassa, Ranskassa, Saksassa, Islannissa, Hollannissa, Norjassa, Puolassa ja Sveitsissä.

Valistustyö jatkuu aktiivisena

TTVK on jo useita vuosia jakanut valistusta ja tietoa nettipiratismin laittomuudesta. TTVK, Luovan työn tekijät ja yrittäjät (Lyhty), Opetushallitus ja opetusministeriö julkaisivat tammikuussa oppimateriaalipaketin tekijänoikeuteen ja piratismiin liittyvistä asioista suomeksi ja ruotsiksi perusopetuksen vuosiluokille 7.-9. Materiaali kertoo kansantajuisesti, miksi tekijänoikeus on olemassa, mitä suojaa se antaa ja kenelle, mitä piratismi on, kuka oikeudenloukkauksista kärsii ja missä menee oikean ja väärän raja. Esimerkit on pyritty hakemaan oppilaiden läheltä – mm. kevyen musiikin ja sarjakuvan maailmasta.

Digital File Check – ohjelma auttaa vanhempia

TTVK suosittaa syyskuussa 2005 IFPI:n ja MPAA:n yhteistyössä julkaisemaa Digital File Check (DFC) ohjelman käyttöä. Kyseessä on ilmainen tiedostojen tarkistusohjelma, joka etsii tietokoneelle asennetut tiedostojenjako-ohjelmat (ns. vertaisverkko tai p2p-ohjelmat) ja luetteloi näiden ohjelmien jaettavissa kansioissa jaossa olevat ääni-, kuva-, ja videotiedostot.

Poliisitutkinnassa olleet tapaukset osoittavat vahvasti, että tämänkaltaiselle ohjelmalle on todellista tarvetta. Vaikka jo neljä viidestä lapsiperheestä tietää, että musiikkitiedostojen jakaminen Internetissä ilman lupaa on laitonta, niin todellisuudessa nuorten vanhemmilla näyttää kuitenkin harvemmin olevan tietoa, siitä mihin kotitietokonetta todellisuudessa käytetään. Useassa tapauksessa Suomessa kiinnijääneiden nuorten vanhemmille on tullut yllätyksenä se, että kotikoneesta oli tullut osa suurta ja laitonta tiedostojenjakoverkkoa.

DFC-ohjelman käyttäminen on luottamuksellista eikä sen käyttämisestä välity mitään tietoa tekijänoikeuksia valvoville tahoille. Ohjelma on ladattavissa maksutta osoitteista www.mpaa.org ja www.ifpi.org. Lisäksi lataussivustolle pääsee tarkoitusta varten erityisesti perustetun kotimaisen www.digitalfilecheck.fi -sivuston kautta, jossa on perustiedot ohjelman toiminnasta.

Lisätietoja:

www.ifpi.org/site-content/press/20060404.html

toiminnanjohtaja Antti Kotilainen, Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry, (09) 6803 4049, 040 548 1781
toiminnanjohtaja Arto Alaspää, Suomen Ääni- ja Kuvatallennetuottajat ÄKT ry, (09) 6803 4050
toimitusjohtaja Katri Sipilä, Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry, (09) 681 011
maajohtaja Leif Lindblad, Warner Bros. Entertainment Finland Oy, (09) 856 658 01