Tietoja äänilevyjen kopiosuojauksista

2.10.2005

Noin 1 prosentti sekä uusista että kaikista myynnissä olevista levyistä kopiosuojattu.

ÄKT pyysi jäsenyrityksiltään jatkoselvityksen julkaistujen levyjen määrästä ja kopiosuojausten käyttöasteesta eri aikoina.
Selvitys vahvistaa mm. kulttuuriministerin julkisuudessa kertoman tiedon, että vain noin 1 % uusista levyistä on kopiosuojattu.

ÄKT on aiemmin kertonut, että viime vuosina kopiosuojausta on käytetty noin 5 -10 prosentissa levyistä sekä sen, että uusista levyistä suojataan noin 1 %, koska levy-yhtiöt jäivät odottamaan uusien, muutaman kopion sallivien teknisten suojausten tuloa. Tämä 5-10 % osoittautui tässä selvityksessä ylimitoitetuksi.

Äänitemyyntiämme varsin kattavasti edustavalta 23 suomalaiselta levytuottajalta 30.9. saamamme tarkennetut nimikekohtaiset julkaisutiedot (CD-albumit ja singlet) osoittavat seuraavaa:

– Koko myynnissä olevasta levykatalogista (57.531 kpl), suojattuja on 690 kappaletta eli 1,20 %
– Vuonna 2004 julkaistuista levyistä (8.606 kpl) suojattuja on 344 kpl eli 3,99 %
– Uusista julkaisuista (1.8.-30.9. välillä 1378 kpl) suojattuja on 16 kpl eli 1,16 %

2004 julkaistuista levyistä 3,99 % suojattu
Vuonna 2004 julkaistiin Suomessa yhteensä (kotimaisia ja ulkomaisia) levyjä 8.606 kpl. Näistä oli singlejä 1478 kpl ja loput albumeita. Kopiosuojattuja oli yhteensä oli 344 kpl eli 3,99 %.

Koko levykatalogista suojattu 1,20 % Suomessa on levy-yhtiöillä aktiivisessa myynnissä yhteensä (kotimaista ja ulkomaista) 57.531 äänilevyä, joista singlejä on 3.797 kpl. Näistä on suojattuja yhteensä 691 kappaletta eli 1,20 %.

Uusista julkaisuista suojattu 1,16 %
Aikavälillä 1.8.-30.9.2005 Suomessa julkaistiin yhteensä 1.378 (kotimaista ja ulkomaista) levyä, joista 121 oli singlejä. Kopiosuojattuja näistä on yhteensä 16 kappaletta eli 1,16 %.

Menestysalbumeista suojattu 17,9 %
Vuoden 2004 myyntilistojen kärjessä olevista 67 levystä suojattuja oli 13 kappaletta, eli 17,9 %. Siitä, missä määrin kopiosuojaus on menestyksen syy vai seuraus, ei levy-yhtiöiltä pyydetty arvioita.

Kopiosuojausten jakautumista single/albumi ei selvitetty. Vaikka suojaukset painottuisivat albumipuolelle, se ei muuta prosentteja merkittävästi. Kokeeksi laskimme kaikkien suojattujen levyjen osuuden yksin albumeista: 2004 tulos olisi 4,8 %, koko katalogin 1,3 % ja uusien 1,27 %. Äänitemyynnistä yli 95 % on CD-albumimyyntiä.

Lisätietoja
Toiminnanjohtaja Arto Alaspää 09- 6803 4050