Digital File Check

21.9.2005

Elokuva- ja ääniteala kehittivät ohjelman internetin vastuulliseen käyttöön.

DigitalFile Check – Tiedostojen tarkistusohjelma etsii koneelle asennetut vertaisverkko-ohjelmat ja niiden jakamat tiedostot

Levytuottajien kansainvälinen järjestö IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) ja Yhdysvaltain elokuvateollisuuden järjestö MPA (Motion Picture Association) julkaisevat tänään yhteistyössä seitsemässä Euroopan maassa kuluttajille, yrityksille ja oppilaitoksille suunnatun tietokone-ohjelman; Digital File Checkin (DFC). Kyseessä on ilmainen tiedostojen tarkistusohjelma, joka etsii tietokoneelle asennetut tiedostojenjako-ohjelmat (ns. vertaisverkko tai p2p-ohjelmat) ja luetteloi näiden ohjelmien jaettavissa kannoissa jaossa olevat ääni-, kuva-, ja videotiedostot.

Tiedostojenjako-ohjelmia käytetään yleisesti musiikin ja elokuvien luvattomaan jakamiseen Internetissä. Tiedostojenjako-ohjelmia ovat esimerkiksi Kazaa, Limewire, DC++ ja eDonkey. IFPI:n viimeisimmän, heinäkuussa julkaistun arvion mukaan Internetissä oli luvatta jaossa 900 miljoonaa musiikkitiedostoa.

Suomen ohella ohjelma julkaistaan tänään Englannissa, Hollannissa, Tanskassa, Italiassa, Saksassa ja Espanjassa. Suomessa julkaisusta vastaa Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry (TTVK), joka edustaa IFPI:n, MPA:n ja tietokonepelien oikeudenhaltijoiden lisäksi myös kotimaisia musiikin ja elokuvan tekijöitä tekijänoikeudellisessa valistustyössä ja piratismin vastaisessa tutkintatyössä.

Oiva ja helppokäyttöinen apuväline vanhemmille

TTVK:n mukaan kyseessä on erinomainen apuväline vanhemmille, joiden tekninen tietämys ei nykyisellään vastaa nuorison tasoa ja joilla ei muutoinkaan ole tarkkaa kuvaa siitä, mitä Internetin vertaisverkoissa eli ns. p2p-verkoissa tapahtuu. ”Kyseessä ei ole suinkaan palomuuriohjelma, vaan ohjelma, joka etsii tietokoneellesi asennetut tiedostojenjako-ohjelmat ja niiden avulla mahdollisesti jopa miljoonille muille käyttäjille jaossa olevat musiikki, elokuva- ja kuvatiedostot”, kertoo toiminnanjohtaja Antti Kotilainen TTVK:sta. ”Ohjelma on apuväline, joka mahdollistaa ja helpottaa asiasta kiinnostuneita vanhempia keskustelemaan lastensa kanssa siitä, mihin kotitietokonetta käytetään ja varmistua siitä, ettei koneelta jaeta lainvastaisesti tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa”, tähdentää Kotilainen.

Kolme yksinkertaista toimintoa

DFC etsii tietokoneelle asennettuja tiedostojenjako-ohjelmia ja auttaa poistamaan tai estämään ne. Tämä on yksinkertaisin vaihtoehto, kun käyttäjä haluaa käyttää tietokonettaan Internetissä turvallisesti ja laillisesti. Toisekseen ohjelma auttaa etsimään ja poistamaan “jaetuista” kansioista musiikki-, video- ja muut tiedostot, jotka on mahdollisesti jaettu lainvastaisesti ilman lupaa. Kolmanneksi ohjelma luo luettelon tietokoneen muissa osissa sijaitsevista musiikki-, video- ja kuvatiedostoista. DFC ei poista mitään ohjelmia tai tiedostoja automaattisesti, vaan ratkaisun mahdollisista esto- tai poistotoimista tekee aina koneen käyttäjä ja haltija.

DFC ei käräytä käyttäjäänsä poliisille eikä tekijänoikeuksia valvoville tahoille

DFC-ohjelman käyttäminen on luottamuksellista eikä sen käyttämisestä välity mitään tietoa tekijänoikeuksia valvoville tahoille. Ohjelma on ladattavissa maksutta osoitteista http://www.mpaa.org ja http://www.ifpi.org Lisäksi lataussivustolle pääsee tarkoitusta varten erityisesti perustetun kotimaisen http://www.digitalfilecheck.fi sivuston kautta, jossa on jo perustiedot ohjelman toiminnasta. Ennen varsinaisen ohjelman lataamista kuluttaja voi tutustua ohjelman toimintaan.

Suomessa IFPI:n edustajana toimivan Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry:n apulaisjohtaja Tommi Kyyrän mukaan ”ohjelman käyttäjäystävällisyyteen ja helppouteen on todella panostettu. Kansainväliset ja myös Suomen kokemukset osoittavat, että tämäntyyppiselle opastavalle ohjelmalle on tarvetta. Vaikka jo neljä viidestä lapsiperheestä tietää, että musiikkitiedostojen jakaminen Internetissä ilman lupaa on laitonta, niin todellisuudessa nuorten vanhemmilla näyttää kuitenkin harvemmin olevan tietoa, sitä mihin kotitietokonetta käytetään. Haluaisimme, että teoreettinen tieto toiminnan laittomuudesta ja konkreettinen tieto oman kotitalouden tietokoneen käytöstä vastaisivat toisiaan ja viedä näin eteenpäin Internetin vastuullista käyttöä”, painottaa Kyyrä. Niitä varten, jotka eivät syystä tai toisesta halua ladata ohjelmaa Internetistä, TTVK on hankkinut 10 000 CD-levyn painoksen ohjelmasta.

Tiedostojako-ohjelmien käyttö voi tuoda mukanaan myös tietoturvaongelmia. Tiedostoja kopioimalla tietokoneelle voi päätyä ns. spyware- ja adware-ohjelmia, jotka voivat aiheuttaa ongelmia. Ohjelmien käyttö voi myös paljastaa tietokoneelle tallennettuja henkilökohtaisia tietoja muille käyttäjille “jaettujen" kansioiden kautta ja altistaa koneen viruksille ja muulle epätoivotulle aineistolle. Vertaisverkkojen kautta jaetaan myös paljon pornografista materiaalia musiikki tai elokuvatiedostoksi naamioituneena.

Sisältöteollisuus kamppailee useilla rintamilla

Elokuva- ja musiikkiala ponnistelevat laillisen verkkokaupan puolesta useilla eri rintamilla. Elokuva-ala on valistanut nuorisoa kansainvälisellä, elokuvateattereissa ja mm. MTV-musiikkikanavalla esitetyillä kahdella elokuvapiratismin vastaisella spotilla. Ääniteala on lähettänyt vertaisverkoissa luvatta musiikkia jakaville vertaisverkkojen omaa viestintätekniikkaa käyttäen varoitustekstejä toiminnan laittomuudesta. USA:n ulkopuolella näitä viestejä on lähetetty 10 maassa yhteensä yli 12 miljoonaa kappaletta. Suomessa viestejä on lähetetty yli 6 000 tammikuusta 2005 lukien.

Valistuksen ohella alat ovat turvautuneet myös käräjöintiin. USA:n Korkein oikeus antoi kesäkuussa ratkaisunsa Grokster-tapauksessa. Korkein oikeus vahvisti kolmivuotisen oikeusprosessin päätteeksi sen, että Grokster- ja StreamCast -vertaisverkko-ohjelmat kehittäneet yhtiöt ovat vastuussa ohjelmien käyttäjien tekemistä oikeudenloukkauksista. Oikeudenhaltijoiden voittokulku on jatkunut tämän jälkeenkin; ensin Australian liittovaltion tuomioistuin totesi syyskuussa Kazaa-vertaisverkko-ohjelman takana olevat ohjelmayhtiöt vastuulliseksi Kazaan avulla tehdyistä tekijänoikeusloukkauksista. Oikeus katsoi jutussa näytetyksi sen, että Kazaan omistavien yritysten olisi ollut mahdollista rajoittaa Kazaalla tehtäviä oikeudenloukkauksia. Yhtiöt olivat pitkään olleet tietoisia ohjelmalla tehtävistä oikeudenloukkauksista. Niiden intressissä ei kuitenkaan ollut loukkausten rajoittaminen. Yhtiöiden liikevaihto tulee lähinnä mainostuloista ja niiden talouden kannalta on parempi mitä enemmän niiden ohjelmaa käytetään luvattomaan tiedostojenjakoon. Australian tuomiota seurasi korealaisen Kuro-nimisen p2p-palvelun takana olevien tahojen tuomitseminen n. 90 000 $ korvauksiin ja kovimmillaan kolmen vuoden vankeusrangaistuksiin.

Ohjelmistoyritysten lisäksi ääniteala on käynnistänyt oikeustoimia myös luvatta musiikkia Internetissä jakavia vastaan. Kansainvälisesti yksittäisiä tiedostojenjakajia vastaan on nostettu syyskuusta 2003 lukien yhteensä 14 227 tutkintapyyntöä 12 maassa. ÄKT liittyi kannekampanjaan huhtikuussa, jolloin se jätti poliisille 28 tutkintapyyntöä. ÄKT:n Kyyrä toteaakin; ”Tämän ohjelman avulla vanhemmat voivat ehkäistä tilanteita, joissa he tai heidän jälkikasvunsa joutuisivat mahdollisesti maksamaan merkittäviä korvauksia, johon tekijänoikeudellisesti suojatun aineiston luvaton jakaminen voi johtaa. Uusia tutkintapyyntöjä poliisille tullaan varmuudella jättämään.”

Kopiosuojausten turva on peruskivi sähköiselle kaupalle

Keskustelu tekijänoikeuslain ympärillä on käynyt viime viikkoina poikkeuksellisen kiivaana. Eduskunnan suuren valiokunnan on tarkoitus käsitellä viime viikolla pöydälle jättämäänsä lakiesitystä huomenna perjantaina. Eniten keskustelua on käyty yksittäisen kuluttajan oikeudesta kiertää CD-levyllä oleva kopiosuojaus kopioidakseen ja siirtääkseen kappaleet mp3-soittimeen. Viimeisimmän tiedon mukaan hallituspuolueiden eduskuntaryhmät sopivat eilen keskiviikkona, että lakipakettiin ei tehdä enää muutoksia. Ratkaisuna kopiointikiistaan esitetään eduskunnan hyväksymää lausumaa, jossa hallitus velvoitettaisiin seuraamaan markkinoiden kehitystä ja edistämään vapaaehtoistoimin sitä, että kuluttajilla olisi jatkossakin mahdollisuus kopioida musiikkia omistamaltaan CD-levyltä omaan yksityiseen käyttöönsä.

TTVK:n toiminnanjohtaja Antti Kotilaisen mukaan viime viikkojen keskusteluissa oli tyystin unohdettu lakipaketin taustalla olen ns. tietoyhteiskuntadirektiivin tavoitteet ja velvoitteet. Direktiivin päätavoite on luoda lainsäädännöllinen kehikko musiikin, elokuvien ja kaiken muunkin tekijänoikeudellisesti suojatun aineiston sähköiselle verkkokaupalla EU:ssa.

”Kopiosuojaukset tarvitsevat suojaa, jotta teosten päätyminen Internetin luvattomaan verkkojakeluun saadaan estettyä”, vahvistaa Kotilainen. ”Keskusteluissa esillä ollut ehdotus, jonka mukaan CD-levyn kopiosuojauksen olisi saanut purkaa kopioitaessa teoksia yksityiseen käyttöön, olisi selkeästi ollut direktiivin vastainen. Ehdotus olisi toteutuessaan rapauttanut suojausten kehittämisen ja edesauttanut luvattoman teoskappaleiden verkkojakelun jatkumista. Seurauksena olisi ollut sähköisen kaupan kehitystyön hidastuminen sekä kuluttajien että oikeudenhaltijoiden vahingoksi”, jatkaa Kotilainen.

Direktiivin mukaan jäsenvaltiot voivat oikeuttaa teosten suojauksen purkamisen vasta, jos oikeudenhaltijat eivät ole mahdollistaneet yksityistä kopiointia tarpeellisessa laajuudessa. Kotilaisen mukaan tämä tilanne ei ole nyt käsillä ja vaikutukset kuluttajan lailliseen kopiointiin jäävät vähäisiksi, koska valtaosa nykyisistä levyistä on suojaamattomia ja uudet kopiointisuojaukset mahdollistavat muutaman kopion tekemisen myös suojatuista levyistä.

Kopiosuojausta on käytetty vasta parin viime vuoden aikana, silloinkin vain muutamassa prosentissa levyistä. Uutuuslevyissä suojauksia on vain marginaalisessa määrässä, koska levy-yhtiöt siirtyivät odottamaan uutta suojaustekniikkaa. Uudet kopiosuojaukset sallivat muutaman kopion ottamisen. Kun ensimmäisen sukupolven kopiosuojaus esti kopioinnin kokonaan, nyt käyttöön otettavat suojaukset sallivat muutaman kopion tekemisen. Kopiosuojauksen tärkein tehtävä on estää levyjen siirtäminen piraattijakeluun internetin vertaisverkkoon sekä massakloonaus. ”Luova ala tiedostaa, että kuluttajat haluavat saada samasta levystä muutamia, myös erityyppisillä laitteilla toimivia kopioita”, toteaa Kotilainen.

Luovan työn tekijät ja yrittäjät; Lyhty projektijohtajan Lauri Kairan mukaan ”kärpäsestä oli tehty härkänen ja sitten vaadittu että eduskunta ampuisi sitä tykillä, välittämättä seurauksista nettipiratismin vastaiselle taistelulle. Asian todellisen laidan selvittyä hallituspuolueet totesivat, että tykkiä ei tarvittu.”

Kuulemista ja nähtäväksi varten suojauksen saa lakiesityksen mukaan purkaa. Esitys antaa kuluttajalle näin erityistä suojaa, normaalin kuluttajansuojan lisäksi. Jos fyysisen tallenteen kopiosuojaus estäisi sen toimimisen soittimessa, sen saa purkaa soittamista muttei kopiointia varten.

TTVK muistuttaa, että markkinoiden on annettava kehittyä rauhassa. Kuluttajat ratkaisevat sen, mikä käyt-töympäristö, mitkä käyttötavat ja mitkä teokset saavuttavat suosion. ”Hakkeroinnin laillistaminen heti digitaalisen lainsäädäntötyön lähtölaukauksena ei olisi ollut oikea tie tietoyhteiskuntaan siirtymiseen”, lopettaa Kotilainen.

Musiikkia verkosta laillisesti

Luvatonta tiedostojen jakamista ei pidä sekoittaa moniin sivustoihin, joilta musiikkia voi ladata turvallisesti ja laillisesti. Suomessa toimii tällä hetkellä ainakin kahdeksan laillista musiikin nettikauppaa. Kattava luettelon laillisista musiikin latauspalveluista löytyy osoitteesta www.pro-music.org.
Lisätietoja:
toiminnanjohtaja Antti Kotilainen, Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry, (09) 6803 4049, 040 548 1781
Internet-tarkastaja Jussi Mäkinen, Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry, (09) 6803 4059
apulaisjohtaja Tommi Kyyrä, Suomen Ääni- ja Kuvatallennetuottajat ÄKT ry, (09) 6803 4051

 

Faktat – Musiikin lailliset verkkokaupat ja Internetpiratismi
 

Musiikin lailliset verkkokaupat

• Maailmanlaajuisesti yli 350 verkkokauppaa, Euroopassa n. 190 ja Suomessa kahdeksan.
• Euroopassa laillisia palveluita 23 maassa.
• Vuoden 2005 ensimmäisen puolen vuoden myynti Isossa-Britanniassa, Saksassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa oli yli 180 miljoonaa kappaletta, kun vuoden 2004 kokonaismyynti oli 157 miljoonaa.
• ITunes myi 500 miljoonan kappaleensa heinäkuussa 2005

Ongelman laajuus ja vaikutukset levyteollisuudelle

• Internetissä luvatta jaossa 900 miljoonaa musiikkitiedostoa (lähde IFPI heinäkuu 2005)
• Yhdysvaltalainen tutkimus osoittaa, että 15 % käyttäjistä jakaa 75 % kaikesta luvattomasta aineistosta (lähde: NPD Music, toukokuu 2003).
• TTVK:n arvion mukaan Suomessa yli 100 000 aktiivista vertaisverkkojen käyttäjää.
• 15 % suomalaisista on kopioinut luvatta Internetiin laitettuja musiikkia, elokuvia tai tietokonepelejä ja 13 % on tuonut piraattitallenteina ulkomailta Suomeen (lähde: Taloustutkimus Oy, syyskuu 2004).
• Musiikin kotikopioinnissa suomalaisten kuluttajien yleisin lähde vuonna 2004 oli Internet. Vuotta aiemmin yleisin kopiolähde oli vielä alkuperäinen CD-levy (lähde: Teoston Hyvitysmaksuyksikkö, Otantatutkimus Oy, joulukuu 2004).
• Laiton musiikkitiedostojen jakaminen on merkittävin tekijä levymyynnin globaalille 22 % laskulle viidessä vuodessa.
• Äänitealan tuotoista keskimäärin 15 % sijoitetaan uusien artistien ja musiikin esilletuomiseen – korkeammat tuotekehittelykustannukset kuin useimmilla teollisuuden aloilla ja samaa tasoa kuin lääketeollisuudella.
• 53 % Internet käyttäjistä on sitä mieltä, että vertaisverkko-ohjelmien operaattoreiden ja omistajien tulisi olla vastuussa ohjelmilla harjoitettavasta piratismista (lähde: US internet research project Pew, maaliskuu 2005).
• Äänitekaupan myynnin arvo on laskenut viimeisen viiden vuoden aikana: Saksassa 50 %, Tanskassa 43 %, Hollannissa 35 %, Italiassa 24 %, Itävallassa 30 % ja Suomessa 18 %.
• Suomen äänitemyynnissä kotimaisen musiikin osuus vuonna 2004 oli 56 %, Euroopan huippuluokkaa.

Tietoisuudesta ja asenteista tiedostojen jakamiseen

• Suomalaisista 72 % tietää musiikkitiedostojen jakamisen ilman oikeudenhaltijoiden lupaa olevan laitonta. Laillisena toimintaa piti 11 % ja 17 % vastaajista ei osannut sanoa käsitystään asiasta. Ikäluokassa 35 – 49 tietoisuus toiminnan laittomuudesta 81 % ja lapsiperheissä 78 % (TTVK ry, Taloustutkimus Oy, toukokuu 2005).
• Lähes 50 % musiikin kuluttajista Yhdysvalloissa ilmoitti, että suurin syy lopettaa laiton tiedostojen jakaminen, oli kiinnijäämisen riski. Edelleen 40 % ilmoitti syyksi kyllästymisen P2P-verkkojen aiheuttamat tietoturvaongelmat (spyware, adware ja virukset) (NPD ”Digital Music Landscape Shifting, lehdistötiedote kesäkuu 2005).
• Suomalaisista kuluttajista vain 17 % hyväksyy Internetiin luvatta jakoon laitetun musiikin, elokuvien ja tietokonepelien imuroinnin (Taloustutkimus Oy, syyskuu 2004).
• Euroopassa tietoisuus toiminnan laittomuudesta on 70 %. Yhdysvalloissa tietoisuus nousi 37 %:sta 64 % vuoden sisällä (3/2003-2/2004). Äänitelan kansainväliset oikeustoimet ovat lisänneet yleistä tietoisuutta toiminnan laittomuudesta.
• Puolet (53 %) Euroopassa (neljä maata mukana) kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että riski mahdollista oikeustoimista ja seurauksista saa ihmiset vähentämään tai lopettamaan luvattoman musiikkitiedostojen jakamisen.
• Kysyttäessä suomalaisilta vertaisverkkojen käyttäjiltä, mikä saisi heidät lopettamaan laittoman toiminnan, 51 % vastaajista ilmoitti vastaukseksi operaattorin toimesta tapahtuvan Internetyhteyden katkaisemisen ja 57 % poliisin puuttumisen asiaan (lähde eironfi.com kesäkuu 2004).

Kolmansien osapuolten tutkimukset tiedostojen jakamisen vaikutuksista

• Arvioidut tappiot levyteollisuudelle jopa 2.1 miljardia dollaria vuonna 2004 (Informa Media Group, syyskuu 2004)
• Kaikki merkittävät riippumattomat tutkimukset (Forrester, Enders, Impact) osoittavat, että luvaton tiedostojen jako vähentää ihmisten levyostoksia. Tuoreimman Forresterin tutkimuksen (8/2004) mukaan mu-siikkia Internetistä imuroineesta 36 % ostaa imuroinnin seurauksena vähemmän äänitteitä kuin aikaisemmin, verrattuna 10 %, joka ilmoittaa lisänneensä ääniteostojaan.
• Kesäkuussa 2004 tehdyn tutkimuksen perusteella suomalaisten vertaisverkkokäyttäjien lailliselle kaupalle aiheuttamat tappiot vuosittain 800.000 CD-levyä, 340.000 elokuvaa ja 430.000 tietokonepeliä (lähde: eironfi.com)

Laillinen online –musiikkikauppa Suomessa

Suomessa toimii tällä hetkellä jo useita laillisia musiikin online –myyntiin keskittyneitä verkkopalveluita. Näitä ovat:

– Biisi.fi osoitteessa: http://www.biisi.fi
– iTunes Finland osoitteessa: http://www.apple.com/fi/itunes/
– Laturi osoitteessa : http://www.laturi.fi
– MSN Music Club Finland http://www.msn.fi/viihde/
– StreamMan osoitteessa: http://www.sonera.fi/streamman
– Pepsi MaxMusic osoitteessa: http://www.maxmusic.fi
– NetAnttila osoitteessa: http://download.netanttila.com
– Musiikkilataamo http://musiikkilataamo.hs.fi
– IltaSanomat Musiikki http://musiikki.iltasanomat.fi