ÄKT ry vetoaa Yleisradioon monipuolisen musiikkitarjonnan puolesta

1.9.2004

Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry on lähettänyt liitteenä olevan avoimen kirjeen Yleisradion hallintoneuvoston jäsenille.

Kirje on saatettu tiedoksi myös Ylen johdolle, radiokanavien ohjelmajohtajille, Suomen Radioiden Liitolle ja asianomaisille ministeriöille (LVM, OPM). Kirjeen tarkoituksena on avata laajempaa keskustelua äänitteiden käytöstä radiotoiminnassa ja sen vaikutuksesta äänitemusiikin tuottamiseen, äänitemarkkinoihin ja koko musiikkialaan.

Kirjeen lähettämisen taustalla on tarve tuoda YLEn hallintoneuvoston tietoon äänitealan huoli suomalaisten musiikkimarkkinoiden tulevaisuuden puolesta, sekä halu saada uutta musiikkituotantoa soimaan myös YLEn radiokanaville mahdollisimman monipuolisesti nykyisen jatkuvasti pienentyvän kappalevalikoiman ja sitä kautta supistuvan musiikkitarjonnan sijaan. Vetoomuksella on lähestytty ensisijaisesti YLEä siksi, että Yleisradiolla on julkista palvelua harjoittavana toimijana lakisääteinen velvoite monipuolisen kulttuurin tukemiseksi, kehittämiseksi ja esiintuomiseksi.

Useiden tutkimusten perusteella (mm. Gallup Markkinatutkimus 2002) yksipuolinen, jatkuvasti toistuva ns. voimasoitto kuluttaa äänitemarkkinoita vähentämällä olennaisesti kuluttajan ostotarpeita. Näin siitä huolimatta, että radio toimii äänitteiden ostajille myös tärkeänä tietolähteenä.

Riippumattomien ns. ”indie” levy-yhtiöiden suomalaisen yhdistyksen, IndieCon, puheenjohtaja Paavo Bäckman tukee ÄKT:n vetoomusta. ”Kun soitossa olevien biisien määrää pienennetään, niin karsinta tapahtuu usein juuri marginaalisemmasta, musiikkikulttuuria rikastuttavasta materiaalista, ei niinkään päivän hiteistä”, Bäckman toteaa.

Koko ääniteala on huolissaan myös radioiden suhtautumisesta esittäville taiteilijoille ja äänitteiden tuottajille maksettaviin radiosoittokorvauksiin. YLE ja kaupalliset radiot ovat merkittävästi pyrkineet alentamaan radiossa tapahtuvasta musiikin esittämisestä maksettavia korvauksia huolimatta siitä, että musiikin osuus radioiden lähetystoiminnassa on jatkuvasti kasvanut. Musiikin esittämisestä tekijöille, taiteilijoille ja tuottajille yhteensä maksettavat tekijänoikeuskorvaukset muodostavat tällä hetkellä n. 10 – 15 % radioiden liikevaihdosta. Musiikin osuus radioiden lähettämästä ohjelma-ajasta vaihtelee puolestaan useimmiten 70 – 80 % välillä.

Nyt lähetetyllä avoimella kirjeellä pyritään lisäksi avaamaan keskustelua digitaalisen radiotoiminnan mukanaan tuomista uusista tarpeista esimerkiksi lähetyssignaalin suojaamiseen liittyen.

Lisätietoja: ÄKT ry
puh. (09) 6803 4050
Arto Alaspää arto.alaspaa@ifpi.fi