Äänitemyynnin kokonaismarkkinat 2003

17.6.2004

Kotimaisen musiikin osuus kokonaismarkkinoista ylsi ennätyssuureksi ollen lähes 57 % äänitteiden kappalemääräisestä myynnistä. Kotimaisen musiikin suosio ja vahvat kotimaiset julkaisut selittävät pitkälti markkinoiden laskevan trendin pysähtymisen.

Maailman yhteenlasketun äänitemyynnin arvo laski edelleen vuonna 2003. Nyt pudotusta tuli 7,6 %. Vuoteen 2000 verrattuna kansainväliset äänitemarkkinat ovat pienentyneet yhteensä n. 20 %. Äänitemyynnin kokonaisarvo vuonna 2003 oli noin 32 miljardia US$.

Musiikin kulutus on edelleen vahvassa kasvussa, mutta valitettavasti se ei näy laillisilla äänitemarkkinoilla. Musiikin yleisimmät vaihtoehtoiset hankintatavat Suomessa ovat piraattiostot naapurimaista, äänitteiden kopiointi CD-R–levyille, sekä internetin laittomien musiikkipalvelujen käyttäminen, joka näyttäisi huomattavasti lisääntyneen nopeiden internetyhteyksien yleistymisen myötä. Näiden lisäksi äänitemarkkinoita syö radioiden jatkuvasti lisääntynyt musiikkitarjonta, joka korvaa yhä enenevässä määrin musiikin äänitekuuntelun. Äänitemusiikki hankitaan myös yhä useammin kirjastoista lainaamalla. Kirjastolainauksista onkin muodostunut CD-levyjen myötä merkittävä uusi musiikin kopiointilähde.

Vuoden 2004 ensimmäiset viisi kuukautta osoittavat Suomen äänitemarkkinoiden olevan voimakkaassa laskussa. Äänitemyynnin kokonaisarvo laski tammi-toukokuun välisenä aikana 11 % kappalemääräisen myynnin laskun ollessa 10 %. Ulkomaisten äänitteiden myynti laski samanaikaisesti peräti 21 %. Pääsyynä tähän on ulkomaisten äänitteiden helpompi saatavuus internetin luvattomien musiikkipalveluiden kautta.

Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajien jäsenyhtiöiden osuus äänitemyynnin kokonaismarkkinoista kasvoi edelleen. ÄKT:n jäsenyhtiöiden yhteenlasketun myynnin arvo muodosti jo n. 90 % vuoden 2003 kokonaismarkkinoiden arvosta.

 

Lainsäädäntö tulevaisuuden kannalta keskeisessä asemassa

Kotimaisen musiikkiteollisuuden toimintaedellytysten kannalta keskeistä myös vuonna 2004 tulee olemaan lainsäädännön kehittäminen. Eduskunnalle annettu hallituksen esitys piraattiäänitteiden yksityisen maahantuonnin sanktioimiseksi pitäisi saattaa voimaan mahdollisimman pian. Tällä olisi välitön äänitekauppaa kasvattava vaikutus lisääntyvien laillisten ostojen muodossa.

EU:n tekijänoikeusdirektiivin pikainen implementointi puolestaan turvaisi osaltaan musiikkialan toimintaedellytyksiä ja loisi samalla mahdollisuuden jo nyt muualla Euroopassa nopeasti kasvavalle musiikin lailliselle verkkokaupalle.

Kotimaisten äänitemarkkinoiden tilaa parantaisi merkittävästi äänitteiden verotuksellisen diskriminoinnin lopettaminen niin, että äänitteet siirrettäisiin nykyisestä 22 % verokannasta muiden kulttuurituotteiden (mm. kirjat, elokuvat) kanssa samaan alennettuun 8 % arvonlisäverokantaan. Kuluttajille tästä koituva hinnanalennus piristäisi äänitekauppaa ja äänitetuotantoa huomattavasti.

Lisätietoja:

ÄKT ry puh. (09) 6803 4050

Arto Alaspää
Tommi Kyyrä