Musiikkiala julkisti tavoitteensa äänitteiden arvonlisäveron laskemiseksi

21.8.2003

Suomalainen musiikkiala haluaa äänitteiden arvonlisäveron samalle tasolle muiden
kulttuurituotteiden kanssa

Tavoite julkistettiin tänään Helsingin Stockmann tavaratalon Argoshallissa järjestetyssä keskustelutilaisuudessa. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi TEOSTO ry:n puheenjohtaja, professori Henrik Otto Donner ja keskustelijoina olivat Ranskan Suomen suurlähettiläs Jean-Jacques Subrenat, Stockmannin ostojohtaja Lars Eklundh, ÄKT ry:n toiminnanjohtaja Arto Alaspää, Warner Music Finlandin toimitusjohtaja Marita Kaasalainen sekä mm. CMX –yhtyeestä tunnettu taiteilija A.W. Yrjänä.
Keskustelutilaisuus toimi samalla avauksena viikonlopun 22.-24.8. Anttila- ja Stockmann –tavarataloissa järjestettävälle valtakunnalliselle tempaukselle, jossa kaikki äänitteet myydään tavoitteena olevan 8 % alv:n mukaisesti hinnoiteltuna nykyisen 22 % sijaan.

Vetoomus on osa eurooppalaisen musiikkialan yhteishanketta, sillä arvonlisäveron alentaminen yksittäisessä EU -maassa vaatii ensin EU:n ministerineuvoston yksimielisen päätöksen, jonka jälkeen kukin jäsenvaltio voi tehdä asiassa oman kansallisen ratkaisunsa.
Ranskan valtio on pitänyt asiaa aktiivisesti esillä EU:ssa ja Ranskan Suomen suurlähettiläs Jean-Jacques Subrenat oli kutsuttu paikalle kertomaan Ranskan perusteet äänitteiden alv:n alentamiselle. Suurlähettiläs totesi puheenvuorossaan, että jo EY:n perustamisasiakirjoissa on maininta monipuolisen ja rikkaan eurooppalaisen kulttuurin säilyttämisen ja tukemisen puolesta ja että äänitteiden alv:n alentamisella voitaisiin palvella tätä tavoitetta. Herra Subrenat kertoi myös Ranskan positiivisista kokemuksista 80-luvun lopulta, jolloin äänitteiden verotusta Ranskassa kevennettiin ensimmäistä kertaa ja valtion äänitemyynnistä saamat verotulot kasvoivat muutamassa vuodessa hintojen alenemisesta johtuen kasvaneen äänitekaupan myötä.

Valtaosa äänitteiden tuottajista ja äänitekauppiaista on jo nyt sitoutunut siirtämään mahdollisen hinnanalennuksen sellaisenaan kuluttajille. Käytännössä tämä tarkoittaisi n. 2,5-3 euron alennusta täysihintaisten äänitteiden yksikköhinnassa. ”Kuluttajan etu on myös kaupan etu ja alennukset kuluttajahinnoissa näkyvät yleensä lisääntyneenä myyntinä” tiivisti Stockmannin ostojohtaja Lars Eklundh vähittäiskaupan intressin asiassa.

Warner Musicin toimitusjohtaja Marita Kaasalainen totesi äänitealan maailmanlaajuisesti mm. piratismin ja kotikopioinnin johdosta laskevana jatkuneen kehityksen tuovan lisäpaineita myös Suomessa toimiville levy-yhtiöille. ”Vastuullamme on monipuolisen ja laaja-alaisen tuotannon ylläpitäminen. Uusista tuotannoista päättäminen on kuitenkin tehtävä liiketaloudellisin perustein. Tämä saattaa kaventaa ja yksipuolistaa tuotantoa, koska riskialttiita julkaisuja joudutaan karsimaan” totesi Kaasalainen. Hän totesi myös, että arvonlisäveron alentaminen välittäisi kuluttajille positiivista viestiä ja olisi ainut keino äänitteiden tuntuviin hinnanalennuksiin. ”Äänitteet ovat varmastikin lähes ainut tuoteryhmä, joiden reaalihinta on itse asiassa laskenut viimeisen 15 vuoden aikana” sanoi Kaasalainen. Kaasalainen muistutti myös piraattitallenteiden yksityisen maahantuonnin kieltämisen tärkeydestä ja tätä kautta tervehtyvien kotimarkkinoiden merkityksestä Suomessa toimivien yhtiöiden kilpailukyvylle.

A.W. Yrjänä lähestyi asiaa kulttuuripoliittisesta näkökulmasta. ”On hyvin erikoista, että silloin kun julkaisen runokirjan, niin sitä verotetaan 8% mukaan. Kun julkaisen tekstejäni yhdistettynä sävellyksiin ja esitykseen musiikkicd:n muodossa niin vero onkin 22%”.
A.W. Yrjänä muistutti myös siitä, että pienten tuotantoyhtiöiden äänitejulkaisujen myyntimäärät lasketaan usein sadoissa kappaleissa ja jo muutaman sadan kappaleen lisämyynti saattaa vaikuttaa siihen, pystytäänkö toimintaa jatkamaan vai ei. Yrjänä näki äänitteiden arvonlisäveroalennuksen nimenomaan monipuolista ja kokeilevaa tuotantoa tukevana toimenpiteenä.

”Musiikkiala työllistää Euroopassa 600 000 ihmistä. Suomessakin useita tuhansia”, totesi keskustelun puheenjohtaja, professori Henrik-Otto Donner, joka toimii myös Brysselissä sijaitsevan European Music Office –nimisen musiikkialan yhteenliittymän puheenjohtajana. ”Työpaikat turvaamalla valtiot huolehtivat siitä, että ne saavat myös palkkaverotuloja”, jatkoi Donner.

”Nykyinen äänitteiden täysimääräinen arvonlisäverotus ei huomioi monipuolisen ja musiikillisesti kattavan äänitetuotannon kulttuurista arvoa” totesi ÄKT ry:n toiminnanjohtaja Arto Alaspää puheenvuorossaan. ”Toimialamme resurssit tallentaa ja julkaista musiikkia ja tuottaa samalla kuultavaksi uutta suomalaisen luovan ja esittävän säveltaiteen osaamista on välittömästi sidoksissa laillisen äänitekaupan tilaan. Alv-verokannan laskulla ja tätä kautta alentuvilla kuluttajahinnoilla piristettäisiin kysyntää ja edistettäisiin tarjonnan monipuolistumista”, Alaspää jatkoi ja totesi alv:n alentamisen puolesta tehtävän työn jatkuvan syksyllä poliittisella tasolla. ”Nyt kun asia on esitelty kuluttajille ja saatu keskustelu hankkeen ympärillä avattua, tulemme jatkamaan asian eteenpäinviemistä määrätietoisesti myös virkamies- ja ministeritasolla”.

Viikonlopun aikana aloitetaan kuluttajien nimien keruu myöhemmin syksyllä valtiovallalle luovutettavaan vetoomukseen arvonlisäveron alentamiseksi.

Lisätietoja:

ÄKT ry / Arto Alaspää puh (09) 6803 4050
Tommi Kyyrä