PIRAATTI CD-LEVYJEN MAAILMANMARKKINAT VUONNA 2002 YLI MILJARDI KAPPALETTA SUOMEN MARKKINOISTA 23 % PIRAATTILEVYJÄ

9.7.2003

Äänitetuottajien kansainvälinen kattojärjestö IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) julkaisi tänään vuosittaisen piraattiraporttinsa.

Piraattitallenteiden maailman kokonaismyynti vuonna 2002 oli 1,8 miljardia kappaletta ja kaupallinen arvo 4,6 miljardia US-dollaria. Vuodesta 2001 kasvua piraattimyynnissä on 7 %. CD-tallenteiden osalta ylitettiin ensimmäisen kerran miljardin myydyn piraattilevyn rajapyykki. Maailmanlaajuisesti yksi CD-levy kolmesta on laiton.

Tehdas- ja CD-R-piraatit valtasivat markkinoita

Piraattitallenteiden formaatti vaihtelee alueittain. Tehdasvalmisteiset ”prässätyt” CD-levyt hallitsevat mark-kinoita Aasiassa ja Venäjällä. Poltetut CD-R-tallenteet ovat taasen hallitsevassa asemassa Etelä-Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Prässättyjen levyjen osuus piraattimarkkinoista on 32 % ja CD-R-tallenteiden 28 %. Piraattikasetit ovat edelleen tärkeä formaatti esim. Afrikassa ja Itä-Euroopassa ja vaikka niiden osuus kokonaismarkkinoista on laskenut vuosi vuodelta (vuonna 2000 65 %), on osuus edelleen 40 %.

Suomen markkinoilla hallitseva formaatti on Venäjän läheisyydestä johtuen prässätty tehdasvalmisteinen piraatti-CD. Suomessa piratismia vastaan taistelevan Tekijänoikeuden tiedotus ja valvontakeskuksen mukaan (TTVK) mukaan Suomeen tuotiin vuonna 2002 Venäjältä ja Virosta yhteensä 3,0 milj. piraatti CD-levyä. Kotimainen uutuuslevy on keskimäärin viikon kuluessa julkaisusta saatavilla Viipurin piraattikauppiailta.

Järjestäytynyt rikollisuus käärii tuotot

Musiikkipiratismista kertyneet tulovirrat rahoittavat ja vahvistavat paljolti järjestäytynyttä rikollisuutta. Vahvaa näyttöä järjestäytyneen rikollisuuden osallisuudesta piratismiin saatiin vastikään Italian Mafia -oikeudenkäynnistä Napolista, jossa paikallinen mafiapomo todisti helmikuussa 2003 mafian suorasta osallisuudesta piraattitallenteiden valmistamiseen ja levittämiseen. Järjestäytyneen rikollisuuden kiinnostus musiikkipiratismiin ei ihmetytä levyteollisuutta. Pienet rangaistukset ja kiinnijäämisrikit yhdistettynä valtaisiin tuottoihin tekevät alasta houkuttavan. Tuotot kilpailevat huumekaupan kanssa ja piratismin kautta myös pestään huumekaupan rahavirtoja.

Ifpi nimesi piraattimaiden ”top-tenin”

Vuosiraportissaan Ifpi nimesi ensi kertaa kymmenen kärkimaata, joissa piraattiongelma on polttavin ja tarve valtioiden toimenpiteille kiireellisin. Tällä ”mustalle listalle” joutuivat: Brasilia, Kiina, Meksiko, Paraguay, Puola, Venäjä, Espanja, Taiwan, Thaimaa ja Ukraina. Näistä maista piratismitilanne on synkin Kiinassa, jossa enemmän kuin 90 % tallenteista on piraatteja.

Suomen markkinoihin eniten vaikuttava Venäjän tilanne on pahentunut vuosi vuodelta. Maan 28 CD-levytehdasta kykenevät valmistamaan vuositasolla yli 300 milj. CD-levyä. Kun Venäjän laillisten musiikkimarkkinoiden koko on 70 milj. CD-levyä, täytetään ylikapasiteetti piraattituotannolla, jota viedään myös laajalti Euroopan markkinoille. Suomen tulli on toiminnassaan onnistunut pysäyttämään Venäjältä tulleita kauttakulkueriä. Levyteollisuudella on näyttöä siitä, että yli 60 % Venäjän levytehtaista on mukana piraattilevyjen valmistuksessa.

Viranomaiset ja oikeudenhaltijat tehostivat toimintaansa

Ääniteteollisuus on viime vuosina investoinut vahvasti piratismin vastaiseen kamppailuun. Tällä hetkellä Ifpin ja sen kansallisten jäsenryhmien palveluksessa on yhteensä n. 250 ”piraattitutkijaa”. Suomessa piratis-min vastaista valvontatyötä suorittaa useiden tekijänoikeusjärjestöjen yhdessä perustama TTVK, jonka valvontatyö kohdistuu musiikin lisäksi myös elokuva- ja pelipiratismiin.

Levyteollisuuden ja musiikin tekijöiden yhteistyö viranomaisten kanssa on johtanut myös merkittäviin tulok-siin. Viranomaiset ympäri maailmaa onnistuivat vuonna 2002 takavarikoimaan yli 50 milj. piraatti CD tai CD-R levyä. Vuonna 2001 vastaava määrä oli 13 miljoonaa, joten kasvua on ollut rajua. Kuitenkin vain yksi laiton levy kahdestakymmenestä saadaan takavarikoitua markkinoilta.

Viranomaisten onnistumisesta kertovat mm. seuraavat tapaukset vuodelta 2002:

Luxemburgin poliisi paljasti marraskuussa 2002 kansainvälisen Bootleg-tallenteisiin keskittyvän joukkion. Poliisin ratsian yhteydessä kahdesta eri varastosta takavarikoitiin miljoona laitonta CD-levyä, joiden kaupallinen arvo oli 10 milj. Euroa. Kyseessä on suurin, koskaan Euroopassa takava-rikkoon saatu, yksittäinen levy-erä.

Espanjan poliisi suoritti tammikuussa 2003 yhteensä 13 valvontaiskua, jonka seurauksena takava-rikkoon saatiin lähes 350 polttavaa CD-R-asemaa ja yli 160.000 tyhjää CD-R levyä. Valmiiksi ”poltettuja” tallenteita poliisin haltuun tuli yli 24.000. Organisaation piraattituotannon odotuksista kielivät takavarikoidut yli puoli miljoonaa CD-levykoteloa. Operaation tuloksena pidätettiin 40 henkilöä mukaan lukien kaikki organisaation johtohenkilöt.

Mikroskooppi paljastaa syyllisen

Jäljittääkseen laittomia CD-levyjä valmistavat tehtaat, Ifpi on perustanut Lontoossa sijaitsevaan päämajaansa rikosteknisen laboratorion, jossa piraattilevyjä analysoidaan mikroskooppisin menetelmin ja mittauksin. Tutkimusten perusteella on pystytty paikantamaan useita piraattitehtaita. Näihin tehtaisiin tehtyjen ratsioiden tuloksen vuonna 2002 saatiin takavarikkoon yhteensä 71 tuotantolinjaa. Kyseisellä määrällä linjoja pystyy vuodessa valmistamaan yli 300 milj. CD-levyä; määrä joka on suurempi kuin Yhdysvaltain koko laillisen CD-levyjen vuosimyynti.

Suomi pohjoisen Euroopan johtava piratismimaa

Suomen kannalta Ifpin raportti ei ole mairitteleva, EU-maista vain Etelä-Euroopan ongelmamaat Kreikka, Italia, Portugal ja Espanja yltävät Suomen edelle. Suomessa piraatti CD-levyjen osuus markkinoilla oli vuonna 2002 23 %, näin ollen lähes joka neljäs suomalaiseen kotitalouteen hankittu CD-levy on laiton. Muissa pohjoismaissa piratismiasteet jäävät alle 10 %.

Laillinen musiikkitallennekauppa laski vuonna 2002 Suomessa kappaleissa noin 10 prosenttia 11,7 miljoonasta levystä 10,5 miljoonaan kappaleeseen. Samaan aikaan Suomeen tuotiin noin 3,8 miljoonaa piraattitallennetta, josta CD-levyjen osuus oli noin 3,0 miljoonaa ja laillisen vähittäiskaupan arvo 60 milj. Euroa.

Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT:n toiminnanjohtajan Arto Alaspään mukaan ”vakava tilanne on raunioittamassa kokonaisen kulttuuriteollisuuden perustan ja uhraamassa musiikin tulevaisuuden rikollisuudelle. Suomen on annettava perinteisenä oikeus- ja kulttuurivaltiona musiikille, sen tekijöille, taiteilijoille, tuotannolle ja lailliselle kaupalle heidän tarvitsemansa elintila ja tuki. Lainsäätäjämme ei saa seurata piraattirikollisuuden kasvua sivusta. Sen on annettava selvä viesti kuluttajille puuttumalla jämäkästi myös kansalaistemme piraattihankintoihin. Viranomaisille on annettava tarvittava lainsäädäntötuki rikollisten tuote- ja sisältövirtojen maahantulon estämiskesi. Suomen on myös EU:n jäsenvaltiona oltava rakentamassa terveitä musiikin sisältömarkkinoita ja annettava tukemme taistelulle piratismia vastaan.”

Musiikin tekijät ja tuottajat odottavat piraattitallenteiden maahantuonnin kieltämistä

Suomen voimassa oleva tekijänoikeuslaki ja rikoslaki säätävät rangaistavaksi tällä hetkellä ainoastaan ns. levitystarkoituksessa tapahtuvan laittomien teosten maahantuonnin. Suomalaiset oikeudenhaltijat luovuttivat jo vuonna 2000 oikeus- ja opetusministeriölle lakialoiteesityksen piraattiteosten kaikkinaisen maahantuonnin kieltämiseksi. Esitys oli otettu mukaan viime lokakuussa Eduskunnalle annettuun tekijänoikeuslain uudistuspakettiin.

Hallituksen esityksessä myös henkilön omaan yksityiseen käyttöönsä mukanaan tuomien väärennettyjen teoskappaleiden tuonti olisi tullut rangaistavaksi. Tekijänoikeudenrikkomuksena ei olisi pidetty kuitenkaan muutaman laittomasti valmistetun teoksen kappaleen tuomista maahan henkilön yksityiseen käyttöön. Maahantuonnista olisi seurannut aina tekijänoikeuslain mukainen korvausvelvollisuus oikeudenhaltijoille.

Eduskunta oli jo kieltämässä piraattitallenteiden yksityistä maahantuontia, mutta ei aikapulan vuoksi ehtinyt käsittelemään esitystä ennen vaalikauden loppua. TTVK:n varatuomari Antti Kotilainen uskoo, että uusi Eduskunta tulee mahdollisesti jo loppuvuodesta kieltämään maahantuonnin osana sen käsittelyyn tulevaa laajaa tekijänoikeuslain uudistustyötä. ”Rikoslaki kieltää varastetusta tavarasta hyötymisen ja siitähän piraattitallenteiden yksityisessä maahantuonnissa on kyse”, tiivistää Kotilainen.

Lisätietoja:
varatuomari Antti Kotilainen, 09 6803 4049,
Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus

projektipäällikkö Tommi Kyyrä, 09 6803 4054
Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry

markkinointipäällikkö Janne Nieminen,
09 615 4677, Universal Music Oy
www.antipiracy.fi
www.ifpi.org