Diges ry perustettu

28.4.2003

LEHDISTÖTIEDOTE

Diges ry perustettu – tuottajat, tekijät ja käyttäjät vauhdittavat digitaalisten sisältötuotteiden tuotekehitystoimintaa

Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat SATU ry, MindTrek ry ja Suomen ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry pitivät Digitaalisen sisältötuotannon kehittämisyhdistyksen DIGES ry:n perustamiskokouksen Helsingissä 22.4.2003.

Perustetun yhdistyksen DIGES ry:n tarkoituksena on edistää jakeluteiden haltijoista riippumattomien pk-yritysten digitaalisten sisältötuotteiden tuotekehitys- ja tutkimustoimintaa osana yritysten liiketoiminnan kasvua ja kansainvälistymistä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys mm. harjoittaa sisältötoimialan projektien hallinnoimista ja koordinointia, voi avustaa viranomaistahoja yhteiskunnallisten tehtävien suorittamisessa ja tehdä yhteistyötä alaa lähellä olevien organisaatioiden kanssa. DIGES ry:n perustamista vauhditti kauppa- ja teollisuusministeriön elinkeino-osaston rahoittama ja SATU ry:n asiantuntijoiden Eppie Elorannan ja Pekka Krookin suorittama selvitystyö Diges – sisältöä teknologiaan, joka luovutettiin kansliapäällikkö Erkki Virtaselle Säätytalossa 5.3.2003. Selvityksessä esitettiin mm. 10-16 miljoonan euron panostusta vuoden 2004 alusta huomispäivän digitaalisten sisältötuotteiden ja palvelukonseptien tuotekehitys- ja tutkimustoimintaan. Digitaalisten sisältötuotteiden ja palvelukonseptien tuotekehitystoiminnan mallintamiseksi on käynnistynyt jatkovalmistelutyö. Diges ry etsii valmistelutyön aikana yhteistyössä Tekesin kanssa esimerkkitapauksien kautta ratkaisuja selvitystyössä esiin tulleisiin ongelmiin. Jatkovalmistelutyöstä ilmestyy väliraportti kesäkuun lopulla ja työn tulokset valmistuvat viimeistään alkusyksystä.

Pääministeri Anneli Jäätteenmäen hallituksen ohjelmassa ”vahvistetaan Suomen asemaa yhtenä maailman johtavista tietoyhteiskunnista”. Lisäksi ohjelmassa ”panostetaan digitaaliseen sisältötuotantoon” sekä hallituksen tietoyhteiskuntaohjelmalla ”kannustetaan digitaalisten palvelujen ja sisältöjen tuotantoa”. Tämän kaiken tekee mahdolliseksi ohjelman lause: ”Hallitus tekee merkittävän lisäpanostuksen julkiseen tutkimus- ja tuotekehitysrahoitukseen.” Lisäksi hallitusohjelmassa todetaan että, ”rahoitusta on suunnattava muun muassa palvelusektorin ja uusien tuotannon alojen tutkimukseen, kehittämiseen, tuotteistamiseen ja kaupallistamiseen”. DIGES ry haluaa olla osaltaan mukana vaikuttamassa näiden tavoitteiden toteuttamisessa asiantuntijaverkostonsa ja taustajärjestöjensä laajan asiantuntemuksen avulla.

DIGES ry:n hallituksen puheenjohtajaksi valittiin SATU ry:n hallituksen puheenjohtaja Roope Lehtinen, varapuheenjohtajaksi MindTrek ry:n hallituksen puheenjohtaja Tanu-Matti Tuominen ja jäseneksi ÄKT ry:n toiminnanjohtaja Arto Alaspää. Hallitus kutsui jatkoselvitystyön asiantuntijoiksi tuottajat Eppie Elorannan ja Pekka Krookin. Lisäksi yhdistyksen hallitus hyväksyi vuodelle 2003 toimintasuunnitelman, jonka tavoitteita ovat mm. laajan yhteistyöverkoston läpikäyminen sekä Tekesin kanssa voimakas eteneminen digitaalisten sisältötuotteiden tuotekehityksen resurssoinnissa.

Lisätietoja :
DIGES ry:stä www.diges.info tai Roope Lehtinen, 0400-436151 tai roope@moskito-tv.fi
Jatkovalmistelutyöstä : Eppie Eloranta, 040-5544784, eppie.eloranta@diges.info
ja Pekka Krook , 0400-460726, pekka.krook@diges.info