ÄKT julkaisee oppilaitoksille ja yrityksille tarkoitetun tekijänoikeudellisen tietoturvaoppaan

26.3.2003

Oppaan tavoitteena on informoida oppilaitoksia ja yrityksiä niistä teknisistä ja oikeudellisista riskeistä, joita niiden tietoverkkojen ja tietoliikenneyhteyksien käyttäminen tekijänoikeudellisesti suojatun materiaalin (mm. musiikki) luvattomaan massakopiointiin ja levitykseen aiheuttaa.

Esimerkkinä tästä on opiskelijoiden ja työntekijöiden harjoittama internetin peer to peer (P2P) eli vertaisverkkopalvelujen (esim. KaZaa) käyttäminen yhteisöjen tietoverkon ja tietoliikenneyhteyksien kautta. Vertaisverkkopalvelujen välityksellä tarjottava materiaali on pääosin tekijänoikeudellisesti suojattua ja ilman lupaa jaossa.

Oppaassa neuvotaan lisäksi keinoja, joiden avulla yhteisöt pystyvät ehkäisemään tietoverkkojensa väärinkäyttöä ja samalla suojaamaan itseään ja toimintaansa.

Yhteisöjen tietoverkkojen käyttäminen tekijänoikeudellisesti suojatun materiaalin levitykseen saattaa aiheuttaa yhteisölle oikeudellisten ja taloudellisten seuraamuksien lisäksi myös muunlaisia ongelmia ja riskejä, mm.

– vertaisverkkopalvelujen laajamittainen käyttö tukkii tehokkaasti yhteisön tietoliikenneyhteydet. USA:ssa tehtyjen tutkimusten mukaan tiettyinä ajankohtina jopa yliopistojen tietoliikenneyhteydet saattaavat olla lähes 100% vertaisverkkopalvelujen käytössä. (http://resnet.albany.edu/rules/bandwidth.htm)

– yhteisöjen omat tietokannat ja tietoverkot altistuvat viruksille ja erilaisille virusohjelmille

– vertaisverkkojen tarjonta käsittää usein myös musiikkitiedostoiksi naamioitua sisällöltään lainvastaista materiaalia, kuten esim. pornograafista materiaalia.

USA:ssa hiljattain tehdyn selvityksen perusteella peer to peer palveluista sanalla ”Britney” tehdyn haun perusteella löydetyistä tiedostoista n. 50% sisälsi pornografista materiaalia joista 8% sisälsi lapsipornoa (http://reform.house.gov/min/inves_pornog/index_2003.htm)

– sallimalla tietoverkkojensa välityksellä tapahtuvan lainvastaisen materiaalin käytön oppilaitokset ja yritykset antavat opiskelijoilleen ja työntekijöilleen täysin väärän viestin henkisen omaisuuden arvostamisesta ja sen suojaamisen tarpeellisuudesta

ÄKT:n nyt julkaisema opas on osa kansainvälisen äänitetuottajajärjestön IFPI:n (www.ifpi.org) toteuttamaa laajempaa kansainvälistä kokonaisuutta. Vastaava opas julkaistaan samanaikaisesti kahdessakymmenessä maassa kahdeksalla eri kielellä.

Opasta tullaan Suomessa jakamaan oppilaitoksille, julkisyhteisöille, sekä yrityksille.

Lisätietoja:

Arto Alaspää

www.ifpi.org