Copy Control – vad är det?

11.12.2002

COPY CONTROL -– SYMBOLEN SOM VISAR ATT LJUDUPPTAGNINGEN ÄR SKYDDAD

Copy Control- – vad är det?
När du ser vidstående symbol, vet du att man för att skydda CD-skivan i fråga använt Copy Control, dvs. en teknik för att begränsa kopiering. Detta innebär att det kan finnas vissa begränsningar vid avlyssningen av denna skiva genom datorns cd-rom station. CD-skivan kan inte heller fritt vidarekopieras genom datorns cd-rom station på en cd-r-skiva. Däremot är det fortfarande fullt möjligt att kopiera CD-skivan via cd-spelaren samt på t.ex. en C-kassett eller en minidisc.

Copy Control -– hur inverkar den?
I de flesta fall påverkar Copy Control inte den normala användningen av CD-skivor. I vissa begränsade fall kan dock lyssnande av CD-skivor med Copy Control -teknik, t.ex. med cd-spelare i bil medföra problem. Dessa fall är få, vanligtvis uppstår inga problem. Om skivan du köpt inte fungerar i en normal audio-cd-spelare skall du kontakta den skivaffär som sålt CD-skivan till dig.

Copy Control -– vad uppnås med den?
Utvecklingen av tekniken kommer att ge helt nya möjligheter inom musikproduktionen. Detta betyder att man kan erbjuda skivköpare nya tilläggstjänster; tjänster som inte kan åstadkommas på en normal audio-cd-skiva.

Copy Control -– hurdan teknik?
För närvarande används huvudsakligen två olika tekniker för att kontrollera kopieringen.
Dessa tekniker är den av Sony utvecklade key2audio och den av Midbar utvecklade Data Shield.
Det kan vara bra att veta att skivor försedda med olika slags tekniker beträffande sina funktionsprinciper avviker något från varandra. Följande presentation berättar i korthet om särdragen i de båda teknikerna:

Tekniken med namnet key2audio.
– de flesta produkterna har märkningen: will not play on PC/MAC
– skivan fungerar normalt i audio cd-spelare
– man kan inte lyssna på skivan i datorns cd-rom station
– skivan kan inte kopieras med datorns skrivande cd-station
– med den nyaste versionen key2audio4pc är det möjligt att lyssna på musiken även i da-torn
– ytterligare information: www.key2audio.com

Tekniken med namnet Cactus Data Shield
– produkterna är märkta exempelvis med följande text:

(This product is intended for use only in standard cd audio players
and may not play on other devices. The music contained on this
disc is playable on PC´s by software contained on the disc.
However playback problems may be experienced)

– skivan fungerar normalt i audio cd-spelare
– skivor som är skyddade med den senaste versionen inkluderar även musiken i fileformat (MPEG) samt ett program som gör det möjligt att lyssna på skivan i dator
– de packade filer som kommer med skivan kan inte avlyssnas med vanliga mp3-program
– skivan kan inte kopieras till datorn
– i den nyaste versionen av skyddstekniken ingår även DRM-program (digital rights
management), som möjliggör en begränsad kopiering av filer till t.ex. bärbara musikspela-re.
– ytterligare information: www.midbartech.com

Copy Control -– vem ger ytterligare information?
Ytterligare information om egenskaper hos CD-skivor försedda med Copy Control -teknik får du av den skivaffär som sålt ljudupptagningen till dig, på det skivbolags hemsida som producerat CD-skivan (adressen finns på skivans omslag) och på Ääni- ja kuvatallennetu-ottajat ÄKT ry:s (Finlands skiv- och videoproducenter SVP rf) hemsida, adress www.ifpi.fi eller per telefon av ÄKT ry (09) 6803 4050.