Copy Control – mikä se on?

11.12.2002

COPY CONTROL ­- MERKKI ÄÄNITTEEN SUOJAUKSESTA

Copy control ­ mikä se on?
Kun näet oheisen tunnuksen äänitepakkauksessa, tiedät, että kyseisen
äänitteen suojaukseen on käytetty Copy Control eli kopioinnin rajoitustekniikkaa. Tämä tarkoittaa sitä, että äänitettä ei voi digitaalisesti edelleenkopioida CD-ROM asemassa CD-R-levylle tai tietokoneen kovalevylle. Sen sijaan äänitteen kopiointi mm. C-kasetille ja minidisc-levylle on edelleen mahdollista. Levyn kuunteluun tietokoneen CD-ROM asemassa saattaa liittyä rajoituksia.

Copy control ­ miten se vaikuttaa?
CopyControl ei yleensä vaikuta äänitteiden normaaliin kuunteluun. Copy Control -tekniikalla varustettujen äänitteiden kuunteluun esim. autoCD-soittimessa saattaa ­ tosin erittäin harvoin ­ liittyä ongelmia. Mikäli hankkimasi levy ei toimi normaalissa audio CD-soittimessa, ota yhteys äänitteen sinulle myyneeseen kauppiaaseen.

Copy control ­ mitä sillä saavutetaan?
Teknologinen kehitys luo täysin uudenlaisia mahdollisuuksia musiikin tuotantoon ja levitykseen. Tämä tarkoittaa sitä, että levyjen ostajille voidaan tarjota uusia lisäpalveluita; sellaisia joita standardi audio CD-levyillä ei pystytä toteuttamaan.

Copy control ­ millainen tekniikka?
Tällä hetkellä käytetään yleisimmin kahta erilaista kopioinninrajoitustekniikkaa. Nämä ovat Sony:n kehittämä key2audio ja Midbar:in kehittämä Data Shield. On hyvä tietää että eri tekniikoilla varustetut levyt poikkeavat toimintaperiaatteiltaan jonkin verran toisistaan. Seuraava esittely kertoo lyhyesti kummankin tekniikan erityispiirteitä:

Tekniikka nimeltään key2audio.
– merkitty tuotteisiin useimmiten tunnuksella: will not play on PC/MAC
– levy toimii normaalisti audio CD-soittimessa
– levyä ei voi kuunnella tietokoneen CD-ROM asemassa, mutta tekniikan uusin versio key2audio4pc mahdollistaa levyn sisällön kuuntelemisen myös tietokoneella
– levyä ei voi kopioida tietokoneen CD-ROM asemassa
– lisätietoa: www.key2audio.com

Tekniikka nimeltään Cactus Data Shield
– merkitty tuotteisiin esim. seuraavalla tekstillä: This product is intended
for use only in standard cd audio players and may not play on other
devices. The music contained on this disc is playable on PC´s by software contained on the disc. However playback problems may be experienced
– levy toimii normaalisti audio CD-soittimessa
– levyä ei voi kopioida tietokoneelle
– uusimmalla versiolla suojatuilla levyillä on mukana levyn sisältö myös pakatussa tiedostomuodossa (MPEG) sekä näiden tiedostojen kuunteluun tarkoitettu ohjelma, joka mahdollistaa levyn kuuntelun myös tietokoneen CD-ROM asemassa
– suojaustekniikan uusin versio sisältää myös DRM-ohjelman (digital rights
management),joka mahdollistaa tiedostojen rajoitetun kopioinnin esim. kannettavaan
soittimeen.
– lisätietoa: www.midbartech.com

Copy control ­ mistä lisätietoja?
Lisätietoja Copy Control -tekniikalla varustettujen äänitteiden
ominaisuuksista saat äänitekauppiaaltasi, äänitteen tuottaneen levy-yhtiön
kotisivuilta (osoitteen löydät levyn kansilehdestä) ja Ääni- ja
kuvatallennetuottajat ÄKT ry:n kotisivuilta osoitteesta www.ifpi.fi tai
puhelimitse ÄKT ry:stä (09) 6803 4050.