Äänitemyynti laskenut maailmanlaajuisesti lähes 10%

9.10.2002

Äänitteiden myynti on kääntynyt voimakkaaseen laskuun.

Kansainvälisen äänitetuottajajärjestön IFPI:n (International Federation of the Phonographic Industry) torstaina 10.10. julkistamat vuoden 2002 ensimmäistä puoliskoa koskevat tilastot osoittavat äänitemyynnin arvon laskeneen 9,2% vuoden 2001 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kappalemääräisessä myynnissä laskua on 11,2%.Tärkeimpinä syinä negatiiviseen kehitykseen on internetin laiton musiikkitarjonta ja liki räjähdysmäisesti lisääntynyt äänitteiden CD-R –kopiointi.

Suomessa vuoden 2002 kuuden ensimmäisen kuukauden yhteenlasketun myynnin arvo on laskenut 5,2%, kappalemääräisen myynnin pienentyessä 8,1%. Suomen keskiarvoa pienempi taantuma johtuu ensisijaisesti kotimaisen musiikin vahvasta markkina-asemasta ja siitä, että suomalaista musiikkia on vaikeampi löytää internetin luvattomista musiikkilähteistä.

Lisätietoa: www.ifpi.org