Tulli selvitti laajan piraattitapauksen

25.6.2002

Lappeenrannan tulli on paljastanut Itä-Suomessa toimineen PlayStation -piraattimyyjän. Mies oli myynyt Venäjältä tuomiaan piraattipelejä ympäri Suomea jo useamman vuoden ajan. Myyjä oli käyttänyt hyväkseen nykyisessä lainsäädännössä sallittua piraattituotteiden maahantuonnin sallivaa säännöstä, jonka mukaan maahantuonti on kiellettyä ainoastaan levitystarkoituksessa.

Itärajan läheisyys mahdollisti sen, että piraattimyyjä oli hakenut lähes viikoittain myymiään tuotteita Venäjältä. Usein tehtyjen vierailujen ansioista hän pystyi pitämään kerralla maahantuomiensa pelien määrän suhteellisen pienenä, jolloin tulli ei ensivaiheessa pystynyt puuttumaan tilanteeseen.

Piratismia valvovan Tekijänoikeuden ja tiedotus- ja valvontakeskuksen mukaan nyt esille tullut tapaus on yksi tämän vuoden suurimmista ja ilmiönä varsin tuttu. "Arviomme mukaan tämän piraattikauppiaan myymien pelien laillinen arvo kuluttajakaupassa olisi ollut yli 235.000 Euroa. Onneksemme Lappeenrannan tulli pääsi kauppiaan jäljille"

Nyt kiinni jäänyt kauppias on jo aikaisemmin kahdesti jäänyt kiinni tekijänoikeusloukkauksista. Kotilaisen mukaan jutun asianomistajat tulevat vaatimaan miehelle nyt ehdotonta vankeusrangaistusta. Kyseinen tapaus kertoo selkeästi piratismin nykytilasta. Kotilaisen mukaan "itäraja vuotaa kuin seula eikä tullilla ole nykysäännösten perusteella mahdollisuutta puuttua tilanteeseen. Tämä on johtanut siihen, että Suomi on kyllästetty piraattitallenteilla, joista osa sitten valuu levitykseen näiden piraattitrokareiden kautta."

Toukokuussa mietintönsä julkaissut Tekijänoikeustoimikunta esitti mietinnössään yhä kasvavan piraattiongelman ratkaisuksi sääntöä, jonka mukaan kuluttaja saisi tuoda omaan yksityiseen käyttöönsä kultakin matkaltaan aina maksimissaan kymmenen piraattitallennetta. Oikeudenhaltijoita edustavan Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen mukaan on positiivista, että viranomaiset tunnustavat nykyisellään ongelman vakavuuden, mutta Kotilaisen mukaan toimikunnan esittämä lääke ei sellaisenaan pure. Oikeudenhaltijoiden mielestä rikoslain yleinen periaate, jonka mukaan varastetusta tavarasta hyötyminen on kiellettyä (kätkemisrikos) tulee ulottaa koskemaan myös henkistä omaisuutta; piraattitallenteiden maahantuonti on rinnastettava varastetun tavaran ostamiseen ja sitä kautta kielletyksi toiminnaksi.

Oikeudenhaltijoiden mielestä ehdotusta tuleekin muuttaa siten, että piraattitallenteiden yksityinenkin maahantuonti kielletään kokonaisuudessaan. Säätelytekniikka, jossa puututaan vain yli 10 piraattitallenteen maahantuontiin ei ole oikein. "Vastaavin perustein voitaisiin ajatella lainsäädäntöä, jonka mukaan kaupasta saisi ottaa maksutta mukaansa kymmenen paria housuja, mutta vasta tämän määrän ylittyessä katsottaisiin, että teko olisi kokonaisuudessaan tapahtunut anastustarkoituksessa", toteaa Kotilainen.

Oikeudenhaltijoiden mielestä ei ole korrektia säätää lakia, jossa kansalaisille viestittäisiin valtiovallan taholta asenteita, joiden mukaan varastaminen ja varastetusta tavarasta hyötyminen olisi oikein ja suotavaa.

Koska yksittäisen kansalaisen sakottaminen yhden ainoan piraattitallenteen maahantuonnista voidaan mahdollisesti kokea liian ankarana puuttumisena kansalaisten yksityisyyden suojan piiriin, ehdottavat oikeudenhaltijat kompromissina ratkaisua, jossa yksityinen maahantuonti katsottaisiin rangaistavaksi vasta siinä vaiheessa kun piraattitallenteita olisi enemmän kuin muutama kappale. Tulli voisi kuitenkin aina takavarikoida ja hävittää yhdenkin piraattitallenteen.

Tullihallituksen ylitarkastaja Anssi Kartila peräänkuuluttaa nimenomaan selkeitä ja helposti täytäntöön pantavia sääntöjä. "Tulli on nykyisellään hampaaton piraattiongelman edessä", vahvistaa Kartila.

Piraattiteollisuus Suomen lähialueilla on vahvasti järjestäytyneen rikollisuuden kontrollissa ja hoidossa. Oikeudenhaltijoiden mielestä mietinnön mukainen esitys johtaisi tilanteeseen, jossa piraattimafialle vuositasolla annettava useiden kymmenien miljoonien eurojen suuruinen taloudellinen tuki itse asiassa "laillistettaisiin" valtiovallan toimesta. Kotilaisen mukaan tehokkain tapa vähentää piratismia on sulkea piraattimafian rahahanat.

Kansainvälistä Antipiratismipäivää vietetään jälleen 27.6.2002. Suomen Antipiratismiyhdistys järjestää Helsingin länsiterminaalissa tapahtuman, jossa mm. esitellään tuoteväärennöksiä. Piraattitallenteiden tunnistaminen piraateiksi ei nykyisellään tuota kansalaisille vaikeuksia. Itse asiassa kaikki tietävät varmuudella, että esim. Viipurin torilla ja kaupoissa myytävät tallenteet ovat piraattituotteita. Tuotteen laittomuudesta viestivät esimerkiksi seuraavat seikat:

-Poikkeuksellisen alhainen hinta
-Epätavallinen myyntikanava
-Tiedoiltaan puutteellinen kansilehti
-Kannen suttuinen painojälki
-Äänen tai kuvan huono laatu
-Alkuperäismerkintöjen puuttuminen
-Turvahologrammien puuttuminen

Lisätietoja: www.antipiracy.fi