Suomessa 1-6/2001 myydyt kulta- ja platinalevyt

23.7.2001

Äänitetuottajat ilmoittavat uuden käytännön mukaisesti kulta- ja platinalevyihin oikeuttavien myyntimäärien ylittymisestä ÄKT:lle erillisellä lomakkeella.

Kulta- ja platinalevyjen tilastointia on uudistettu vuoden 2001 aikana.

Ilmoituksen mukaan tulee liittää levy-yhtiön toimitusjohtajan allekirjoituksella vahvistettu kopio myyntitilastosta, jossa myyntirajan ylittyminen ja tuotteen lähteminen varastosta vahvennetaan.

Uudistuksella on pyritty parantamaan tilastoinnin ajankohtaisuutta, sekä ehkäisemään virheellisin perustein tehtyjä kulta- ja platinalevyilmoituksia.

Oheisessa listassa luetellut äänitteet ovat vuoden 2001 ensimmäisen puoliskon aikana todistetusti ylittäneet kulta- ja/tai platinalevytunnustukseen oikeuttavan kappalemyyntirajan.

Lisätietoja:
ÄKT ry
Tommi Kyyrä, Projektipäällikkö
Puh. (09) 6803 4050, GSM 050 -566 4226