Kulta- ja platinalevyrajoja tarkistetaan

10.5.2001

Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry:n vuosikokouksessa 24.4.2001 päätettiin kulta- ja platinalevyrajojen tarkistamisesta kansainvälisesti vertailukelpoiselle tasolle.

Tähän asti kultalevytunnustuksen saaminen on edellyttänyt 20 000 kpl myyntiä. Platinalevyyn on vastaavasti vaadittu 40 000 kappaleen myynti. Eurooppalaisittain nämä rajat ovat poikkeuksellisen korkeat. Esim. Iso-Britanniassa kultalevyn on saanut Suomen markkinoihin suhteutettuna alle 5 000 kappaleen myynnillä. Myös Ranskassa kultalevyyn oikeuttava Suomeen suhteutettu kultalevyraja on vain n. 8 000 kpl.

Uusi kultalevyraja on 15 000 kappaletta. Platinalevyraja muuttuu vastaavasti 30 000 kappaleeseen. Muutokset tulevat voimaan taannehtivasti 1.1.2001 ja koskevat sen jälkeen julkaistuja sekä koti- että ulkomaisia albumeita. Singlelevyjä muutos ei koske, vaan kultasinglen raja on edelleen 5 000 kappaletta. Suomen rajat ovat uudistuksen jälkeen edelleen eurooppalaisittain korkeat, mutta lähempänä muita Pohjoismaita.

Rajojen tarkistamisen taustalla olevia muita syitä ovat mm. vientiin liittyvät näkökohdat, joissa kultalevytunnustusta käytetään usein kansainvälisissä vertailuissa artistien/yhtyeiden kotimarkkinamenestystä mitattaessa. Näin on tapahtunut siitä huolimatta, että rajat eivät ole tähän saakka olleet kovinkaan vertailukelpoisia.

Kulta- ja platinalevyjen tilastointia kehitetään

ÄKT ry aloittaa kulta- ja platinalevyjen kuukausittaisen tilastoinnin. Tätä varten on laadittu erillinen lomake, jolla äänitetuottajien tulee ilmoittaa kulta- ja platinalevyrajan ylittäneiden tuotteiden myynnistä. Ilmoituksen yhteyteen tulee liittää yhtiön toimitusjohtajan allekirjoituksella varustettu kopio myyntitilastosta, jossa ko. rajan ylitys näkyy ja tuotteen lähteminen varastosta vahvennetaan. Yhtiöt saavat ilmoituksen jälkeen niin halutessaan kirjallisen todistuksen siitä, että myynti on tarkistettu ja oikeaksi ÄKT:n toimesta todennettu.

Uudistuksella pyritään parantamaan tilastoinnin ajankohtaisuutta, sekä ehkäisemään virheellisin perustein tehtyjä kulta- tai platinamyynti -ilmoituksia.

ÄKT ry aloittaa myös kulta- ja platinalevylistojen kuukausittaisen julkistamisen. Listoilla näkyvät ÄKT:lle oikeaksi todistettujen ko. myyntirajat ylittäneiden tuotteiden tiedot.

Lisätietoja:
ÄKT ry
Tommi Kyyrä, Projektipäällikkö
Puh. (09) 6803 4050, GSM 050 -566 4226