Väliaikainen NCB-standardisopimus

26.10.2000

Tekijäjärjestö BIEM ja tuottajajärjestö IFPI eivät päässeet yksimielisyyteen tekijöille tallennemyynnistä maksettavien korvausten ehdoista 30.6.2000 mennessä, jolloin 1998 solmittu standardisopimus päättyi. Tilityshinnan määrittämisessä ei löydetty vielä ratkaisua.

Tuottajataho on ollut halukas tilittämään äänitteen tosiasiallisen tukkuhinnan perusteella (ARP), kun taas BIEM on edellyttänyt julkaisun listahintojen (PPD) käyttöä.

Partit jatkavat edelleen neuvottelujaan alunperin 1975 tehdyn sopimuksen muuttamisesta nykyisen tallennekaupan tarpeisiin.

Neuvottelujen pohjoismaiset osapuolet Nordisk Copyright Bureau (NCB) ja viiden maan IFPI-ryhmät halusivat turvata korvausperinnälle selkeät ja joustavat ehdot sopimalla päättyvän sopimuksen tilitysehtojen väliaikaisesta käytöstä myyntikaudella 2/2000. Tuottajat maksavat NCB:lle edelleenkin 9.009 % tallennuskorvauksen laskettuna PPD-hinnasta.

Sopimuksen muutkin määräykset, kuten tv-mainosvähennys ja korvauksettomien näyteäänitteiden enimmäismäärät pidetään muuttamattomina voimassa. Standardisopimuksen ohella NCB ja tuotantoyhtiöt voivat jatkaa erillissopimuksiaan konekielisen raportoinnin vähennyksestä vuoden 2000 loppuun.

Ainoat muutokset päätettiin tehdä minimikorvauksiin. Niiden määrät muutettiin 1.7.2000 alkaen vastaamaan vallitsevaa hinta-tasoa.
Väliaikaiseen jatkosopimukseen on liitetty kuitenkin takautuvuusehto. Mikäli IFPI ja BIEM sopivat uudesta keskitetystä sopimuksesta ennen vuoden päättymistä, sen ehdot voidaan ottaa takautuvasti käyttöön 1.7.2000 alkaen myös NCB-tilityksissä. Jos kansainväliset neuvottelut päättyvät tuloksettomina, voidaan myös pohjoismaisten IFPI-ryhmien ja NCB:n välillä 31.12.2000 mennessä sopimia määräyksiä noudattaa takautuvasti 2/2000 periodin korvauksiin.

Standardisopimusta sovelletaan perinteiseen tallennekauppaan sen eri muodoissa. Sähköisen ”sisältökaupan” korvausperusteet noussevat myös neuvottelujen kohteeksi. Toistaiseksi käytössä ovat tekijätahon yksipuolisesti määrittämät ehdot. (AA)