Domain-nimien rekisteröinti

26.10.2000

Jimihendrix.com, jethrotull.com, emiwarner.org, emiwarner.com, warneremi.org… kyseiset verkkotunnukset eli domain-nimet ovat osa joukkoa, jonka osalta on käynnistetty prosesseja tavaramerkkiä tai toiminimeä loukkaavan domain-nimen peruuttamiseksi tai siirtämiseksi käyttöön oikeutetulle taholle.

Verkkotunnuksen rekisteröinti

Suomalaisen yhtiön kannalta tärkeä verkkotunnus on telehallintokeskuksen myöntämä fi-päätteinen domain. Sen osalta oikeudenloukkauksen vaara on pieni: viranomainen selvittää ennakkotarkastuksessa, ettei haettava tunnus loukkaa voimassaolevaa rekisteröityä tavaramerkkiä tai toiminimeä. Hakijana voi toistaiseksi toimia vain yhteisö. Telehallintokeskus valmistelee parhaillaan uudistusta, joka mahdollistaisi myös yksityishenkilön hakea verkkotunnusta, mutta tarkoituksena on edelleen säilyttää tiukat kriteerit tunnuksen myöntämiselle.

Com-, org- ja net-tunnuksia koskevat oikeudenloukkaukset ovat todennäköisempiä. Tunnukset jaetaan first come, first served periaatteella kenelle tahansa ilman että rekisteröijä joutuu selvittämään käyttötarkoitusta. Oikeudenloukkaukset selvitellään jälkikäteen. Tunnuksia voi hakea pariltakymmeneltä organisaatiolta ympäri maailmaa.

Haitat tunnusmerkin haltijalle

Rekisteröity domain-nimi voi estää toiminimen tai tavaramerkin haltijaa saamasta optimaalista hyötyä liiketoiminnassaan, kun tämä ei voi käyttää verkkomarkkinoinnissa parasta mahdollista osoitetta. Verkossa toisen tavaramerkin tai toiminimen käyttö osoitteena voi myös aiheuttaa tuotteen tai yrityksen vastikkeettoman hyväksikäytön ja mahdollisesti myös brandin laskun, kun kuluttaja pettyy odotuksissaan joko verkkosivun sisällön tai sivuilla markkinoidun tuotteen suhteen. Loukkaava rekisteröinti tapahtuu usein domain-nimen myymiseksi sitä tunnusmerkkinä kaupallisesti hyödyntävälle taholle huomattavalla voitolla, jolloin kyseessä on verkkotunnuskeinottelu, cybersquatting.

Vastakeinot

1. Sopiminen

Tähän saakka keinottelutapaukset on maas-samme sovittu. Riidan sopiminen tuomioistuimen ulkopuolella on sikäli perusteltua, että tunnuksen käyttöönotto saattaa virallisprosessissa viivästyä huomattavasti heikentäen alkavan verkkotoiminnan menestymismahdollisuuksia. Toiseksi, kyseessä voi olla viattomassa tarkoituksessa suoritettu rekisteröinti; esim. alaikäinen tunnuksenhaltija käyttää tunnusta ei kaupallisiin tarkoituksiin, jolloin ”hyökkääminen” virallistietä saattaa aiheuttaa negatiivista julkisuutta, kuten ulkomaisissa tapauksissa on käynyt.

Kyse on tietysti siitä, millä ehdoilla tunnuksen haltija on valmis luopumaan rekisteröinnistään. Lisäksi on syytä harkita, minkä signaalin asiasta sopiminen antaa yhä kasvavalle cybersquatting-toiminnalle. Suurissa yhtiöissä suunnitellaan jo yhteisiä toimintatapoja otteiden koventamiseksi keinottelijoita vastaan: yhtenä keinona toimii domain-nimien ostamisen lopettaminen.

2. Oikeudenkäynti

Ulkomaisissa ratkaisuissa tunnusmerkin haltijoita on tuomittu sekä kyseisten maiden tavaramerkkiä koskevien säännösten perusteella että perustuen elinkeinotoiminnassa sopimattomaan menettelyyn, mutta useissa tapauksissa kanteet on myös hylätty. Oikeudelliset ongelmat liittyvät verkkotunnuksen käyttöympäristöön: virtuaalimaailmaa koskien sovellettavan lain ja oikeuspaikan määritteleminen sekä olemassa olevien säännösten soveltaminen tulevat tuottamaan sekä tuomareille että asiamiehille päänvaivaa ja yllätyksiä.

Suomessa käydyssä keskustelussa monet ovat sitä mieltä, että myös täällä loukattu osapuoli voisi yrittää perustaa vaatimuksensa Tavaramerkki- tai Toiminimilakiin, niiden edellytysten puuttuessa myös Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa saattaa soveltua. Kyseeseen voi tulla sekä kielto- että vahingonkorvauskanne.

3. Hallinnollinen prosessi

Viime joulukuusta lähtien on ollut mahdollista käynnistää hallinnollinen prosessi com-, org- ja net-tunnuksien poistamiseksi, muuttamiseksi tai siirtämiseksi suojatun tunnusmerkin haltijalle. Menettely käydään pääosin verkossa; sen etuina ovat nopeus, edullisuus ja hakijan kannalta selkeät menettelysäännöt. Vahingonkorvaus ei ole mahdollista em. prosessissa. Kesäkuun alkuun mennessä siirrettyjä tunnuksia oli 464 ja tunnusten peruutuksia 9 kappaletta. Prosessi on toissijainen tuomioistuin- tai välimiesmenettelyyn nähden; on kuitenkin epätodennäköistä, että ainakaan tunnuksen keinottelumielessä hankkinut yksityishenkilö useinkaan hakee muutosta hävittyään hallintoprosessin, sillä kuluriski on oikeudenkäynneissä häviäjällä, kun taas hallintoprosessissa kulut jäävät aina hakijalle.

4. Ennakointi

Paras keino suojautua keinottelulta on sen ennaltaehkäiseminen, joka voi tapahtua rekisteröimällä sama tunnus sekä fi-, että com-, org- ja net-päätteisenä. Vaikka vain yhtä verkko-osoitetta käytettäisiin aktiivisesti, muut osoitteet voivat vaikka toimia linkkeinä varsinaiselle sivulle. On myös pysyteltävä ajan tasalla mahdollisten uusien tunnusten ilmaantumisen suhteen: parhaillaan valmistellaan .eu-päätteisen tunnuksen käyttöönottoa, mikä toteutuessaan olisi todennäköisesti haluttu tunnuspääte. Lisäksi on syytä pitää salassa uudet brandit siihen asti, kunnes verkkotunnusten rekisteröinti on suoritettu, jolloin mahdollinen keinottelija on jo myöhässä.
(TS)