Äänitemyynti kääntyi laskuun

2.4.2000

Suomalainen musiikki on yhä suositumpaa muodostaen jo 53% äänitteiden kappalemääräisestä myynnistä. Samanaikaisesti viimeisimmät tilastot osoittavat kuitenkin äänitealan viime vuosien suotuisan kehityksen olevan taantumassa. Vuonna 1999 äänitteiden kappalemääräinen tukkumyynti laski noin 4%, markkamääräisen myynnin pienentyessä n. 2%.

Äänitteiden vähittäiskaupan kokonaismyynti laski vuoden 1998 n. 748 miljoonasta markasta 713 miljoonaan markkaan.

Suurimpana syynä äänitemyynnin laskuun on edelleen laittomien eli ns. piraattiäänitteiden jatkuvasti lisääntynyt kulutus. Etupäässä Virosta ja Venäjältä tapahtuva laittomien äänitteiden maahantuonti muodostaa jo yli 20% äänitteiden kokonaiskulutuksesta.

Digitaalinen kotikopiointi ja internetin laiton musiikkitarjonta vaikuttavat myös laillisen äänitekaupan toimintaedellytyksiin. Digitaaliseen kotikopiointiin liittyvät tallentavien CD-levyjen markkinat ovat kasvaneet eräissä Euroopan maissa jopa olemassa olevien äänitemarkkinoiden kokoiseksi. Myös Suomessa tallentavien CD -levyjen markkinat ovat kasvaneet huomattavasti. Tutkimusten perusteella on myös syytä olettaa, että suurin osa tyhjistä CD-levyistä käytetään nimenomaan musiikin tallentamiseen.

Lisätietoja:
ÄKT ry / Tommi Kyyrä
Kati Wolff