Digitaalista turvamusiikkia: SDMI-aloite

16.9.1999

Tietoyhteiskunnan musiikki ja muut sisällöt saivat vuoden 1998 joululahjansa viikon etuajassa. Joulukuun 15. päivänä 1998 julkistettiin tieto SDMI-projektin käynnistämisestä.

Digitaalisen musiikin turva-aloitteen (Secure Digital Music Iniative) taustalla oli tarve luoda konvergenssikentän eri pelaajille (= mm. sisällöntuottajat, palvelun tuottajat, ohjelmatalot , välittäjät, laitevalmistajat) yhteensovittavia pelisääntöjä ja digimusiikin kokonaisvaltainen arkkitehtuuri. Hankkeen puuhamiehinä olivat musiikin keskeiset tuotantoyhtiöt ja tuottajajärjestöt (RIAA ja IFPI), jotka olivat jo törmänneet digitaaliajan uhkiin, mutta jotka myös näkivät uuden tekniikan musiikkia edistävät mahdollisuudet. Jo avaus paljasti hankkeen laajuuden ja merkittävyyden. Tiimissä olivat mukana myös laitevalmistajien, Internet-ohjelmatalojen ja tiedonsiirron keskushyökkääjät.

Projekti ei rajoittanut uusien innovaatioiden esiintuloa. SDMI-Forum oli avoin kaikille halukkaille tahoille. Nyt mukana on jo yli sata yritystä eri puolilta maailmaa. Työ organisoitiin ja sen toiminnalle asetettiin selkeät tavoitteet. Avoimien tietoverkkojen musiikkitarjonnalle haluttiin luoda toimiva ja tarjontaa rohkaiseva malli. Kunnianhimoinen ja tiukka aikataulu edellytti ratkaisuja jo vuoden 1999 aikana. Nopeasti kasvanut MP3- pakattu luvaton musiikkitarjonta ja teknisiä suojajärjestelmiä koskeva lainsäädäntövalmistelu (Wipo, EU-direktiivit) loivat työlle Momentum-pohjan.

SDMI-hanketta johtaa Leonardo Chiariglione – mies, joka johti MP3-tiedon pakkaustekniikan synnyttänyttä asiantuntijaryhmää. Suomikin on projektissa edustettuna. Yhdysvalloissa asuva tohtori Pertti Visuri on hankkeen keskeisiä puuhamiehiä. Ilahduttavasti myös Nokia osallistuu yrityksenä kehityshankkeeseen.

Tuloksia odotettavissa

SDMI ei ole jäänyt vain keskustelukerhoksi. Heinäkuun alussa Forum julkisti ensimmäisen vaiheen tulokset, joissa määriteltiin kannettavien laitteiden valmistuksessa käyttöön otettavat avoimet suojastandardit. Kohutut kannettavat "tietosoittimet", kuten MPman ja Rio, sallivat aikanaan vain laillisen suojatun aineiston tallentamisen ja filtraavat näin ollen luvattoman musiikkitarjonnan. Julkistamisesta alkaneen siirtymävaiheen aikana kaikki musiikki on edelleen kuluttajien käytettävissä, spesifikaatiot tulevat käyttöön tämän vuoden joulukuussa. Toimiessaan uudet ratkaisut mahdollistaisivat edelleenkin kodeissa tapahtuvan musiikin siirron omista CD-tallenteista kannettaviin muisteihin.

Projektin johtoteemana on mahdollisuus hyödyntää uutta teknologiaa musiikkitarjonnassa
ja käytössä turvallisesti ja balansoidusti. Ratkaisuissa on huomioitu yhtä hyvin sisällöntuottajien (= oikeudenhaltijoiden), laite- ja ohjelmistovalmistajien, välittävien operaattoreiden ja musiikin harrastajien intressit. Saavutettu konsensusratkaisu ei jätä ketään
suojattomaksi.

Sama periaate hallitsee myös SDMI-projektin jatkoa. Työ halutaan saattaa päätökseen 31.3.2000 mennessä, jolloin kaikista toiminnallisista ulottuvuuksista vallitsisi tarvittava yhteisymmärrys. Onnistunut SDMI-ratkaisu avaa ja turvaa tietoyhteiskunnan musiikin monet esitys-, siirto-, välitys- ja käyttömahdollisuudet. Se avaisi myös musiikin sähköisen kaupan musiikillisesti monipuolisena ja maailmanlaajuisena toimintana.

SDMI esitellään myös Kuopiossa 29-30.11. pidettävän EU:n musiikkikonferenssin osallistujille. Työn edistymistä ja tuloksia voi seurata myös verkossa – www.sdmi.org. (AA)