Viron piratismi – valoa tunnelin päässä?

2.7.1999

Äänitepiratismi on yhä hälyttävän suuri ongelma Virossa. Surullisen kuuluisasta Mustamäen ulkoilmatorista on tullut sisätiloissa toimiva kaksikerroksinen kauppakeskus. Kauppatavara vaan tuppaa olemaan varastettua. Osansa saavat paitsi musiikki, myös videoelokuvat, tietokoneohjelmat ja -pelit sekä merkkivaatteet. On täysin käsittämätöntä, kuinka moinen Vironkin lainsäädännön vastainen kaupankäynti voi täysin avoimesti jatkua vuodesta toiseen.

Piraattiäänitteiden tuotantotavat ovat viimeisen vuoden aikana selvästi muuttuneet. Suomalaisten äänitteiden piraattikopiot valmistetaan pääsääntöisesti Virossa CD-R -levyille. Tällaisia pienempiä painoseriä on ilmeisesti turha painattaa cd-levytehtaissa. Kate on riittävä paikallisesti valmistetuillakin tuotteilla. Kansainvälinen repertuaari tuodaan pääsääntöisesti Viroon suuremmissa erissä ulkomailta.

Viime aikojen kehitys
Viron tilanne on otettu esille kansainvälisissä yhteyksissä. Keväällä Viro nostettiin USA:n kauppapoliittisista pakotteista päättävän USTR:n (US Trade Representative) listalle. ‘Listanoteeraus’ osoittaa USA:n olevan tietoinen Virossa vallitsevasta tilanteesta ja seuraavan tilanteen kehittymistä. Jos paranemista ei tapahdu, voi Viro pahimmassa tapauksessa joutua USA:n kauppapoliittisten pakotteiden kohteeksi. USA on myös edellyttänyt positiivista kehitystä, ennen kuin Viro hyväksytään WTO:n jäsenvaltioksi.

EU:n jäsenneuvottelujen pohjaksi laadittuun hakijamaakohtaiseen raporttiin on eräänä Viron puutteena mainittu, että immateriaalioikeuksille annettu suoja ja lakien täytäntöönpano ei vastaa EU-maissa edellytettyä tasoa. Tulevissa varsinaisissa jäsenyysneuvotteluissa asia tullaan toivottavasti ainakin Suomen taholta ottamaan EU-jäsenyyden kynnyskysymykseksi.

Viron valtio asetti erityisen asiantuntijatyöryhmän valmistelemaan lainmuutoksia, jotka ovat tällä hetkellä tarpeellisia takaamaan mahdollisuudet puuttua tehokkaasti piraattituotteiden valmistukseen ja levittämiseen. Työryhmä antoi lainmuutoksia koskevat ehdotukset tämän vuoden syyskuussa. Lainmuutoksilla puututaan suurimpiin voimassa olevan lain aukkokohtiin. Tullille ehdotetaan itsenäistä toimivaltaa epäiltyjen tavaroiden pysäyttämisessä, todistussääntöjä piraattituotteiden lainvastaisuudesta ehdotetaan lievennettäviksi ja vastuu oikeuden loukkauksesta ehdotetaan laajennettavaksi koskemaan myös oikeushenkilöitä.

Tilanne Virossa on parantunut myös siinä mielessä, että laillisia tuotteita on yhä enenevissä määrin saatavilla markkinoilta. Kansainväliset musiikki- ja elokuva-alan tuottajayritykset ovat sopineet laillisesta edustuksestaan Virossa jo melko kattavasti. Lisäksi eri oikeudenhaltijat ovat paikallisesti järjestäytyneet omiin järjestöihinsä, jolloin toimialan kattava edustaminen viranomaisyhteistyössä ja edunvalvonnassa helpottuu. Viimeisenä oman toimialajärjestönsä on saamassa aikaan elokuva-ala.

Eri oikeudenhaltijoiden edustajien yhteinen näkemys on, että Virossa on syytä perustaa kaikkia toimialoja kattavasti edustava anti-piracy yksikkö. Piratismin vastustaminen tehostuu, halpenee ja viranomaisyhteistyötä on helpompi koordinoida. Oikeudenhaltijoiden yhteistyö alkaa vuoden 1999 aikana.


Tulevaisuusnäkymiä

Viron valtio on saanut ulkopuolelta kritiikkiä tekijänoikeussuojan aukollisuudesta. Nyt on jo tiedossa, mitä Virolta odotetaan ennen kuin Viron kansainvälistymiskehitys pääsee etenemään täydellä teholla. Toivottavasti Suomi myös toimii aktiivisesti kansainvälisillä foorumeilla alleviivatakseen ongelman vakavuuden. Näin on ulkoministeri Tarja Halonen myös todennut.

Viron parlamentin käsittelyssä olevien lainmuutosehdotusten kohtelu osaltaan tulee näyttämään, onko Viro valtiona sisäistänyt tilanteeseen puuttumattomuuden mahdolliset seuraukset. Vaikka lainmuutokset hyväksyttäisiinkin, jää tekijänoikeussuojaan vielä aukkoja, jotka on syytä mitä pikimmin paikata. Suurin puute kansainvälisessä suojassa on se, että Viro ei ole jäsenenä niissä kansainvälisissä tekijänoikeussopimuksissa, jotka takaavat suojan ulottumisen esim. ulkomaisten äänitetuottajien äänitteisiin. Viron hallitus on jo tehnyt päätöksen Geneven konventioon liittymisestä.

Vaikka tämän hetkinen tilanne Virossa onkin huolestuttava, tiettyä valoa on näkyvissä tunnelin päässä. Tilanteen selvittäminen kuitenkin edellyttää tiukkoja toimia Viron valtiolta ja oikeudenhaltijoiden aktiivista vaikuttamista tilanteeseen sekä Virossa että kansainvälisillä estradeilla.