NCB Standardisopimus 1998-2000

2.7.1999

Nordisk Copyright Bureau NCB ja ÄKT ovat sopineet IFPI-BIEM -sopimusta täydentävät alueelliset ehdot. Pohjoismaisten neuvottelujen tuloksena heinäkuussa 1998 tehtyä sopimusta sovelletaan takautuvasti 1.1.1998 alkaen.

Tekijänoikeuskorvaus on 9.009 % äänitteen tukkukaupan verottomasta listahinnasta vähittäiskaupalle (PPD). Täysihintaisen CD:n myynnistä tekijöille maksettava määrä on 6-7 markkaa.

Kansallisilla määräyksillä sovittiin kunkin markkina-alueen erityisehdoista. Yli kolme vuotta muuttamatta olleita vähimmäiskorvauksia tarkistettiin ja niiden laskentatapa sidottiin BIEM-ehtoihin. Uudet minikorvaukset ovat 2/3 kunkin äänitetyypin yleisimmin käytetystä PPD-hinnasta.

Markkamääriksi on äänitetyypeittäin vahvistettu seuraavat minimit:

    * CD 3.55 mk
    * MC 2.40 mk
    * CD-single 0.90 mk
    * CD-maxi 1.20 mk

Minimikorvaus on alhaisempi, jos äänite tai kompilaatio julkaistaan uudelleen yli 35 % alkuperäisestä alennettuun hintaan. Näistä nk. budget-julkaisuista maksettava vähimmäismäärä on 57 % edellä todetuista markoista.

TV-mainostettujen tuotteiden myynnistä tehtävä määrävähennys sovittiin edelleenkin 5 %:ksi.
Vähennysoikeus poistuu, jos tuotteen myyntimäärä ylittää sovitun kahden tilityskauden aikana 100.000 kappaletta. Leikkurirajan korotus – aiemmin 65.000 kpl – merkitsee tekijöiden pientä taloudellista lisäosallistumista musiikin markkinointikuluihin.

Vientiäänitteiden copyright-maksut lasketaan nyt pääosin lopullisen myyntimaan (tuojamaan) hintojen perusteella. Vain vienti EU-maihin tilitetään viejämaan ehdoilla. Tilityshallinnon helpottamiseksi NCB ja ÄKT sopivat mahdollisuudesta tilittää vähälevikkisten äänitteiden vienti viejämaassa ja vientihinnan mukaan laskettuna, mikäli tilityskauden maa- ja nimikekohtainen myynti ei ylitä 100 kappaletta.

Tiedotus- ja promootiojakelun ilmaiskappaleiden maksimimääräksi vahvistettiin edelleen 1000 kpl/tuotenimike.

Uutuusjulkaisujen mahdolliset palautuslevyt voidaan vähentää tilityksistä, jos palautustiedot toimitetaan NCB:lle 2 kk:n kuluessa kauden päättymisestä. Vähennettävän palautusmäärän alarajaksi vahvistettiin tunnuskohtaisesti 100 kappaletta. Palautusvähennystä sovelletaan tuotteisiin, joiden julkaisu on tapahtunut tilityskauden kahden viimekuukauden aikana ja valmistusmäärä ylittää 10.000 kappaletta.

Uudet yhtiökohtaiset sopimustekstit valmistunevat allekirjoitettaviksi lähiviikkoina.

Musiikkivideosopimus
NCB ja pohjoismaiset tuottajajärjestöt sopivat myös musiikkivideotuotannon uusista korvaus-ehdoista. Uusien tilitysehtojen mukaan PPD-hinnasta maksettava korvaus on 6.5 %. Sopimus tekstin tarkempia yksityiskohtia hiotaan vielä tämän syksyn kuluessa.

Muut sopimukset
Julkaisu- ja myyntitietojen nimikekohtainen atk-raportointi on tarkoituksenmukaista sekä tuottajalle että NCB:lle. Nordisk Copyright Bureau on valmis sopimaan NCB:lle raportoivien tuotanto-yhtiöiden kanssa seuraavan atk-vähennyksen:

    * 1.7.1997 – 30.6.1998 2.5 %
    * 1.7.1998 – 30.6.1999 2.0 %
    * 1.7.1999 – 30.6.2000 1.5 %

Korostettakoon, että atk-vähennys ei ole standardisopimukseen liittyvä tai sisältyvä määräys. (AA)