Kasettimaksut

2.7.1999

Digitaaliset tallenteet maksatukseen

Kasettimaksut
3.7.1999

Opetusministeriö on päättänyt, että kasettimaksuja peritään myös tallentavista CD-levyistä. Muutoksen taustalla on musiikin digitaalisen kotikopioinnin nopea yleistyminen. Uusien tallennealustojen maksuunpano käynnistyy kaksivaiheisena vuoden 1998 aikana.

Heinäkuun 1. päivän 1998 jälkeen maahantuoduista tai valmistetuista uudelleen tallentavista audio CD-levyistä (CD-RW audio) peritään tallennuskeston perusteella 3 penniä/min. Vastaava määrä on peritty jo aiemmin myös kaseteista ja tallentavista MiniDisc-levyistä. Kertaalleen tallentavien audio-CD-levyjen (CD-R audio) pennimäärä on puolet tästä. Kertakopioinnin kompensaatiotarve on näin
arvioitu 50 %:ksi.

Tietokoneen käyttö kopiointivälineenä on myös yleistymässä. Syyskuun alusta lähtien tietokoneen avulla tallennettavien CD-levyjen (sekä CD-R että CD-RW) maahantuonnista tai valmistamisesta
kerättävä erä on 0,3 penniä /tallennusminuutti. Normaalimaksun murto-osaan (10 %) päädyttiin
valmistelleen työryhmänkin esityksessä tietoisena siitä, että atk-tallentamisessa kopiointi kohdistuu paljolti itse tuotettuun dataan.

Vuoden 1997 maksutuoton käyttösuunnitelma
Opetusministeriö vahvisti juuri ennen ministerivaihdosta vuonna 1997 perittyjen kasettimaksuvarojen käyttösuunnitelman. Merkittävin rakenteellinen muutos nosti yksilöllisesti tilitettävien videokasettikorvausten osuudeksi 50 % kertymästä. Gramexin esittämä musiikin oikeudenhaltija-ryhmien jakosuhteen muutos taiteilijoiden ja tuottajien eduksi jäi edelleenkin tekemättä.

Jaettava kokonaispotti oli 54.1 mmk, siitä videokasettikertymää 45.6 mmk. Audiovarat putosivat edellisvuodesta n. 12 %. Vastaava aleneva suunta oli havaittavissa myös musiikkikasettien myyntimäärissä. ÄKT:n myynti-indeksi osoitti yli 20 % laskua. Ennakkotietojen mukaan c-kasettien suosio on vähentynyt myös vuoden 1998 aikana.

Äänikasettien jakosummasta 8.5 mmk osoitettiin tilitykseen 65 % ja musiikin edistämiskäyttöön 35 %.

Koko käyttösuunnitelman "musiikkipotti" oli:
Tilitettävät varat
Teostolle 5.017.023 mk
Gramexille 4.685.988 mk
siitä taiteilijoille 2.624.422 mk
tuottajille 2.061.566 mk
Myös Tuotoksen n. 2.5 mmk:n osuudesta osa tilitetään musiikin av-tuotannoille

Gramexin kautta tilitettävät korvausosuudet on jo pääosin maksettu oikeudenhaltijoille.
Markkinaosuusperusteinen tuottajaosuus maksetaan lokakuun aikana. Tuotos-tilitys valmistuu myös ennen vuoden vaihtumista.

Kulttuurivarat

LUSES 1.200.000 mk
LUSES- audiovisuaalisiin edistämisvaroihin 468.000 mk

ESEK 1.280.000 mk
ESEK- audiovisuaalisiin edistämisvaroihin 432.000 mk

ESEK-LUSES AV-jaosto 3.000.000 mk

(AA)