Suomen virallinen lista – Artistit

White Flame

Singlet

White Flame
Certainly Something North & South
11 Viime sija
3 Korkein sija
vk 15/2009
4 Listaviikkoa
White Flame
Frontrow Girl North & South
15 Viime sija
1 Korkein sija
vk 42/2009
4 Listaviikkoa
White Flame
Kill The Radio North & South
17 Viime sija
1 Korkein sija
vk 26/2007
2 Listaviikkoa

Latauslista

White Flame
Certainly Something North & South
9 Viime sija
3 Korkein sija
vk 16/2009
4 Listaviikkoa
White Flame
Frontrow Girl North & South
14 Viime sija
1 Korkein sija
vk 42/2009
4 Listaviikkoa